Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امنیت ملی رهبر جنوب آسیا و شرق دور گروه داعش را بازداشت کرد

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که ضیاالحق مشهور به شیخ ابوعمر الخراسانی، رهبر جنوب آسیا و شرق دور گروه داعش در یک عملیات مشترک نیروهای امنیت ملی و نیروهای ویژه پولیس بازداشت شده‌است.

به گفتۀ امنیت ملی وی شهروند افغانستان است و در کابل بازداشت شده‌است.

‏در اعلامیه امنیت ملی آمده‌است که در ‌این عملیات، صهیب، مسوول روابط عامه و ابوعلی مسوول استخبارات داعش شاخه‌ جنوب آسیا نیز بازداشت شده‌اند.

در این اعلامیه آمده‌است: «ریاست عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در ادامه‌ طرح جامع و جدید خود برای بازداشت و از بین بردن رهبران گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی، این بار ضیاالحق مشهور به شیخ ابوعمر الخراسانی رهبر جنوب آسیا و شرق دور گروه تروریستی داعش را در یک عملیات مشترک با قطعات خاص پولیس (۲۲۲) بازداشت کرده است.»

امنیت ملی گفته‌است که عملیات دستگیری این اعضای داعش، بربنیاد اعتراف اعضای دیگر داعش که دربند استند راه اندازی شد: «این عملیات بربنیاد اعترافات چهار مسوول ارشد داعش که در بند امنیت ملی به سر می‌برند و تلاش‌های شبانه‌روزی تخنیکی و استخباراتی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.»

نیروهای امنیت ملی، ماه گذشته اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان گروه داعش را با ۱۹ همکارش در جنوب کشور بازداشت کردند.

امنیت ملی رهبر جنوب آسیا و شرق دور گروه داعش را بازداشت کرد

امنیت ملی گفته‌است که عملیات دستگیری این اعضای داعش، بربنیاد اعتراف اعضای دیگر داعش که دربند استند راه اندازی شد.

Thumbnail

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که ضیاالحق مشهور به شیخ ابوعمر الخراسانی، رهبر جنوب آسیا و شرق دور گروه داعش در یک عملیات مشترک نیروهای امنیت ملی و نیروهای ویژه پولیس بازداشت شده‌است.

به گفتۀ امنیت ملی وی شهروند افغانستان است و در کابل بازداشت شده‌است.

‏در اعلامیه امنیت ملی آمده‌است که در ‌این عملیات، صهیب، مسوول روابط عامه و ابوعلی مسوول استخبارات داعش شاخه‌ جنوب آسیا نیز بازداشت شده‌اند.

در این اعلامیه آمده‌است: «ریاست عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در ادامه‌ طرح جامع و جدید خود برای بازداشت و از بین بردن رهبران گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی، این بار ضیاالحق مشهور به شیخ ابوعمر الخراسانی رهبر جنوب آسیا و شرق دور گروه تروریستی داعش را در یک عملیات مشترک با قطعات خاص پولیس (۲۲۲) بازداشت کرده است.»

امنیت ملی گفته‌است که عملیات دستگیری این اعضای داعش، بربنیاد اعتراف اعضای دیگر داعش که دربند استند راه اندازی شد: «این عملیات بربنیاد اعترافات چهار مسوول ارشد داعش که در بند امنیت ملی به سر می‌برند و تلاش‌های شبانه‌روزی تخنیکی و استخباراتی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.»

نیروهای امنیت ملی، ماه گذشته اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان گروه داعش را با ۱۹ همکارش در جنوب کشور بازداشت کردند.

هم‌رسانی کنید