تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیدواری حکمتیار از به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای صلح دوحه

گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که گفت‌وگوهای صلح که هم‌اکنون در دوحه ادامه دارند، نتیجه خواهند داد.

رهبر حزب اسلامی، می‌گوید که با طالبان در هر سطحی رابطۀ خوبی دارد و به گفت وگوهای صلح که در دوحه ادامه دارند، بسیار خوشبین است: «طالبان ناگزیر استند که با صلح توافق کنند؛ وضعیت طوری است که شاید دشوار باشد توافق نکنند.»

پنجمین دور گفت‌وگوهای ایالات متحده و طالبان، به تاریخ ششم ماه حوت در دوحه پایتخت قطر آغاز شدند و تاکنون نیز ادامه دارند.

حکمتیار که خود نیز ‌پس از سال‌ها جنگ، با حکومت توافق‌نامۀ صلح را امضا کرد، احتمال می‌دهد طالبان به گفت گوها میان افغان‌ها، برقراری آتش‌بس، آماده سازی یک جدول زمان بندی برای بیرون شدن نیروهای امریکایی و برگزاری انتخابات توافق نمایند.

گلبدین حکمتیار، در سال ۱۳۹۵، پس از سال‌ها جنگ در برابر حکومت افغانستان، تن به امضای توافق‌نامۀ صلح داد و به کابل آمد.

آقای حکمتیار، رهبر یکی از پر نفوذترین احزاب جهادی است. او در گفت‌وگویی با طلوع‌نیوز، می‌گوید که در حدود یک و نیم دهه در بخش‌های گوناگون کشور به گونۀ پنهانی زنده‌گی کرده‌است. به گفتۀ حکمتیار، او در این سال‌ها از مراسم خوشی‌ها و اندوه خانواده‌اش دور بود، و حتا نتوانسته بود مادر بیمارش را ببیند و نیز در مراسم به خاک سپاری جنازه‌اش شرکت کند.

حکمتیار، تاکنون ۱۲۱ کتاب دینی، تاریخی و اجتماعی نوشته‌است. اکنون خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد کرده‌است و از دو سال بدینسو در خانه‌یی در دارالامان کابل زیر تدابیر سخت امنیتی زنده‌گی می‌کند.

روزانه شماری از شهروندان کشور مشمول زنان، به دیدار آقای حکمتیار می‌روند و در بارۀ برنامه‌های او پس از به‌قدرت رسیدنش می‌پرسند.

آقای حکمتیار، می‌گوید که از دو همسرش، بیش از پنجاه فرزند و نواسه دارد که شماری از آنان دختران استند و همه دانش آموخته‌اند. اما وی می‌گوید که کرسی ریاست جمهوری برای مردان شایسته‌تر است: «اگر یک مرد و یک زن با استعدادهای همسان و لیاقت و همسان باشند و از من بپرسند که به کی رأی می‌دهم برای کرسی ریاست جمهوری، من به مرد رأی می‌دهم چون فکر می‌کنم که مرد شایسته‌تر است و نه از لحاظ تعصب جنسیتی بل برای استعدادهای ذاتی زن و مرد است.»

آقای حکمتیار را شماری از مردم همچون یک مرد خودکامه می‌شناسند و وی را مسؤول ویرانی‌های شهر کابل در جنگ‌های داخلی می‌دانند، حتا وی را قصاب کابل نام نهاده‌اند.

اما او در بارۀ این سخنان این‌گونه پاسخ می‌دهد: «ناراحت نمی‌شوم از این حرف‌ها، اما نگران می‌شوم که مردم تا این حد دروغ می‌گویند. کسانی که خود قصاب اند، دیگران را قصاب می‌دانند.»

رهبر حزب اسلامی، می‌گوید به سوی هیچ کسی به گونه مستقیم شلیک نکرده است و نیز آموزش‌های نظامی و اسلامی ندیده است؛ بل همه‌چیز را در جریان مبارزه آموخته‌است.

گلبدین حکمتیار، در ولایت کندز زاده شده‌است. او دانشجوی دانشکدۀ مهندسی کابل بود و در همان هنگام عضویت سازمان جوانان مسلمان را داشت. اقای حکمتیار، می‌گوید که هیچ‌گاهی خواستش این نبوده‌است که به شخصی مبدل شود که اکنون هست.

امیدواری حکمتیار از به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای صلح دوحه

پنجمین دور گفت‌وگوهای ایالات متحده و طالبان، به تاریخ ششم ماه حوت در دوحه پایتخت قطر آغاز شدند و تاکنون نیز ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که گفت‌وگوهای صلح که هم‌اکنون در دوحه ادامه دارند، نتیجه خواهند داد.

رهبر حزب اسلامی، می‌گوید که با طالبان در هر سطحی رابطۀ خوبی دارد و به گفت وگوهای صلح که در دوحه ادامه دارند، بسیار خوشبین است: «طالبان ناگزیر استند که با صلح توافق کنند؛ وضعیت طوری است که شاید دشوار باشد توافق نکنند.»

پنجمین دور گفت‌وگوهای ایالات متحده و طالبان، به تاریخ ششم ماه حوت در دوحه پایتخت قطر آغاز شدند و تاکنون نیز ادامه دارند.

حکمتیار که خود نیز ‌پس از سال‌ها جنگ، با حکومت توافق‌نامۀ صلح را امضا کرد، احتمال می‌دهد طالبان به گفت گوها میان افغان‌ها، برقراری آتش‌بس، آماده سازی یک جدول زمان بندی برای بیرون شدن نیروهای امریکایی و برگزاری انتخابات توافق نمایند.

گلبدین حکمتیار، در سال ۱۳۹۵، پس از سال‌ها جنگ در برابر حکومت افغانستان، تن به امضای توافق‌نامۀ صلح داد و به کابل آمد.

آقای حکمتیار، رهبر یکی از پر نفوذترین احزاب جهادی است. او در گفت‌وگویی با طلوع‌نیوز، می‌گوید که در حدود یک و نیم دهه در بخش‌های گوناگون کشور به گونۀ پنهانی زنده‌گی کرده‌است. به گفتۀ حکمتیار، او در این سال‌ها از مراسم خوشی‌ها و اندوه خانواده‌اش دور بود، و حتا نتوانسته بود مادر بیمارش را ببیند و نیز در مراسم به خاک سپاری جنازه‌اش شرکت کند.

حکمتیار، تاکنون ۱۲۱ کتاب دینی، تاریخی و اجتماعی نوشته‌است. اکنون خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد کرده‌است و از دو سال بدینسو در خانه‌یی در دارالامان کابل زیر تدابیر سخت امنیتی زنده‌گی می‌کند.

روزانه شماری از شهروندان کشور مشمول زنان، به دیدار آقای حکمتیار می‌روند و در بارۀ برنامه‌های او پس از به‌قدرت رسیدنش می‌پرسند.

آقای حکمتیار، می‌گوید که از دو همسرش، بیش از پنجاه فرزند و نواسه دارد که شماری از آنان دختران استند و همه دانش آموخته‌اند. اما وی می‌گوید که کرسی ریاست جمهوری برای مردان شایسته‌تر است: «اگر یک مرد و یک زن با استعدادهای همسان و لیاقت و همسان باشند و از من بپرسند که به کی رأی می‌دهم برای کرسی ریاست جمهوری، من به مرد رأی می‌دهم چون فکر می‌کنم که مرد شایسته‌تر است و نه از لحاظ تعصب جنسیتی بل برای استعدادهای ذاتی زن و مرد است.»

آقای حکمتیار را شماری از مردم همچون یک مرد خودکامه می‌شناسند و وی را مسؤول ویرانی‌های شهر کابل در جنگ‌های داخلی می‌دانند، حتا وی را قصاب کابل نام نهاده‌اند.

اما او در بارۀ این سخنان این‌گونه پاسخ می‌دهد: «ناراحت نمی‌شوم از این حرف‌ها، اما نگران می‌شوم که مردم تا این حد دروغ می‌گویند. کسانی که خود قصاب اند، دیگران را قصاب می‌دانند.»

رهبر حزب اسلامی، می‌گوید به سوی هیچ کسی به گونه مستقیم شلیک نکرده است و نیز آموزش‌های نظامی و اسلامی ندیده است؛ بل همه‌چیز را در جریان مبارزه آموخته‌است.

گلبدین حکمتیار، در ولایت کندز زاده شده‌است. او دانشجوی دانشکدۀ مهندسی کابل بود و در همان هنگام عضویت سازمان جوانان مسلمان را داشت. اقای حکمتیار، می‌گوید که هیچ‌گاهی خواستش این نبوده‌است که به شخصی مبدل شود که اکنون هست.

هم‌رسانی کنید