Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیدواری حکومت بر حل شدن مشکلات در روابط کابل و اسلام‌آباد

رهبران حکومت امیدوار هستند که با عملی شدن، برنامه عمل افغانستان - پاکستان مشکلات تاریخی و بنیادی میان کابل و اسلام آباد تا اندازه یی حل شوند.

ریاست جمهوری گفت و گو های رییس جمهور را با مقام های نظامی پاکستان سازنده و اثرگذار می داند.

در همین حال ریاست اجراییه می گوید که در این گفت و گو ها یکی از توافق ها این است که دو طرف پس از این سیاست های اشتباه آمیز گذشته را تکرار نخواهند کرد.

کابل امیدوار است که عملی شدن این برنامه مشکلات تاریخی و بنیادین افغانستان و پاکستان را حل کند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت: «گفت‌وگوهای سازنده و مهم با پاکستان کمک می کند که ما بتوانیم مشکلات تاریخی و بنیادی که داریم به آنان راه های حل منطقی پیدا کنیم.»

حکومت می گوید که یکی از تفاوت های این نشست از نشست های پیشین این بوده است که هر دو طرف به توافق رسیدند که پس از این سیاست های اشتباه آمیز گذشته را تکرار نمی کنند.

امید میثم، معاون سخنگوی رییس اجراییه، گفت: «آقای باجوه به صراحت اعلام نمود که تداوم سیاست اشتباه آمیز گذشته نه به نفع افغانستان بوده و نه هم به نفع پاکستان و باید با قضایا سیاست ها تغییر کنند.»

اما یکی از انتقاد ها این است که در برنامه عمل افغانستان - پاکستان به مدارس دینی در پاکستان و نیز جلوگیری از رفت و آمد هراس افگنان به افغانستان به گونه درست پرداخته نشده است.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله، گفت: «زمانی که پاکستان می خواهد که ما را در آوردن صلح و امنیت کمک بکند، باید اولویت ها تعریف شوند این که پاکستان چی می خواهد و و افغانستان از پاکستان چی می خواهد.»

عبدالرووف انعامی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «هیچ نشستی با پاکستان ما را کمک نکرده است که حد اقل ده روز امنیت افغانستان بهبود یافته باشد.»

پشتیبانی پاکستان از روند صلح افغانستان، مبارزه مشترک در برابر عناصر ضد امنیت این دو کشور، نقض نکردن حریم هوایی یک دیگر و ایجاد گروه های کار مشترک در باره چگونگی عملی شدن این توافق ها از اصل های مهم برنامه عمل افغانستان - پاکستان هستند.

امیدواری حکومت بر حل شدن مشکلات در روابط کابل و اسلام‌آباد

ریاست اجراییه می‌گوید که در گفت‌و‌گوها میان مقام‌های افغانستان و پاکستان یکی از توافق‌ها این است که دو طرف پس از این سیاست‌های اشتباه‌آمیز گذشته را تکرار نخواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

رهبران حکومت امیدوار هستند که با عملی شدن، برنامه عمل افغانستان - پاکستان مشکلات تاریخی و بنیادی میان کابل و اسلام آباد تا اندازه یی حل شوند.

ریاست جمهوری گفت و گو های رییس جمهور را با مقام های نظامی پاکستان سازنده و اثرگذار می داند.

در همین حال ریاست اجراییه می گوید که در این گفت و گو ها یکی از توافق ها این است که دو طرف پس از این سیاست های اشتباه آمیز گذشته را تکرار نخواهند کرد.

کابل امیدوار است که عملی شدن این برنامه مشکلات تاریخی و بنیادین افغانستان و پاکستان را حل کند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت: «گفت‌وگوهای سازنده و مهم با پاکستان کمک می کند که ما بتوانیم مشکلات تاریخی و بنیادی که داریم به آنان راه های حل منطقی پیدا کنیم.»

حکومت می گوید که یکی از تفاوت های این نشست از نشست های پیشین این بوده است که هر دو طرف به توافق رسیدند که پس از این سیاست های اشتباه آمیز گذشته را تکرار نمی کنند.

امید میثم، معاون سخنگوی رییس اجراییه، گفت: «آقای باجوه به صراحت اعلام نمود که تداوم سیاست اشتباه آمیز گذشته نه به نفع افغانستان بوده و نه هم به نفع پاکستان و باید با قضایا سیاست ها تغییر کنند.»

اما یکی از انتقاد ها این است که در برنامه عمل افغانستان - پاکستان به مدارس دینی در پاکستان و نیز جلوگیری از رفت و آمد هراس افگنان به افغانستان به گونه درست پرداخته نشده است.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله، گفت: «زمانی که پاکستان می خواهد که ما را در آوردن صلح و امنیت کمک بکند، باید اولویت ها تعریف شوند این که پاکستان چی می خواهد و و افغانستان از پاکستان چی می خواهد.»

عبدالرووف انعامی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «هیچ نشستی با پاکستان ما را کمک نکرده است که حد اقل ده روز امنیت افغانستان بهبود یافته باشد.»

پشتیبانی پاکستان از روند صلح افغانستان، مبارزه مشترک در برابر عناصر ضد امنیت این دو کشور، نقض نکردن حریم هوایی یک دیگر و ایجاد گروه های کار مشترک در باره چگونگی عملی شدن این توافق ها از اصل های مهم برنامه عمل افغانستان - پاکستان هستند.

هم‌رسانی کنید