Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیدواری ریاست‎‌جمهوری از شکست بن‎بست گفت‎وگوهای صلح با طالبان

همزمان با شدت‌گیری حمله‎های طالبان بر بخش‌هایی از کشور و جان باختن نزدیک به ۹۰تن از نیروهای امنیتی در این حمله‌ها، ارگ ریاست‎جمهوری اما می‌گوید که صلح‎جویی در میان طالبان بیش‌از هرزمانی دیگر نیرومند شده است.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که ماشین جنگی طالبان دیگر همچون گذشته‌ها در گردش نیست و فرماندهان میدان‌های نبرد این گروه، از میان جنگ و صلح، صلح را گزیده‌اند: «در گذشته، حتا پاکستانی‌ها می‌گفتند که رهبران سیاسی آمادۀ گفت وگو استند ولی مقام‌های نظامی نیست. ولی ماشین جنگی طالبان، فعلأ اعلام می‌کند که از جنگ خسته است و آن‌ها آماده گفت وگو استند این خودش همان تحول بنیادی و اساسی است.»

هرچند تا کنون طالبان به گونۀ رسمی، چراغ سبزی به نشستن بر میز گفت وگوهای صلح با حکومت افغانستان نشان نداده اند، اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که بخشی بزرگی از جنگجویان طالبام که در روزهای آتش‌بس به شهر آمدند در دیدارهای شان با مقام‌های دولتی گفته اند که میلی به ادامه نبرد ندارند: «به زودی شما در ولایت‌های مختلف، شاهد اقدامات از سوی طالبان خواهید بود که آن‌ها خودشان پیش گام می‌شوند برای این‌که چگونه در بخش‌هایی که استند دست از جنگ بردارند.»

در همین حال، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید که ناتو در افغانستان باقی می‌ماند و طالبان باید بدانند که هیچ گاهی پیروز میدان‌های جنگ نخواهند شد: «هدف ما ترک افعانستان نیست، برای رسیدن به صلح، ما در افغانستان باقی خواهیم ماند. طالبان باید بدانند که آنان هرگز در میدان جنگ پیروز نخواهند بود؛ از همین رو ما باقی می‌مانیم تا نشان دهیم که آنان در جنگ پیروز نخواهند شد. ما به نیروهای افغان آموزش و مشوره می‌دهیم و آنان را از رهگذر مالی پشتیبانی می‌کنیم. تا طالبان بدانند که آنان در میز گفت وگو نسبت به میدان جنگ، دست آورد بیشترخواهند داشت.»

از سویی دیگر، یک مقام وزارت خارجۀ پاکستان به شرط افشا نشدن نامش، به رسانه‌های پاکستانی گفته است که گفت وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پس از یک توقف دراز مدت به زودی در مکان نا مشخصی آغاز خواهد شد.

عبدالرحیم بیک، عضو شورای عالی صلح اما در این باره می‎گوید: «در این روند، پاکستانی‌ها، چینایی‌ها و امریکاییان تلاش دارند که گفت وگوهای صلح هرچه زودتر آغاز شود، اما مقدمه با یک آتش‌بس.»

این در حالی‌ است که پس از ختم آتش‌بس اعلام شده از سوی طالبان، مقام‌های بلند پایه امنیتی کشور به اسلام رفتند و پس از گفت وگو با مقام‌های پاکستانی، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور به تاشکند رفت.

پیش از این، وزارت خارجه ازبیکستان اعلام کرده است که تاشکند آماده است که گفت وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را میزبانی کند.

امیدواری ریاست‎‌جمهوری از شکست بن‎بست گفت‎وگوهای صلح با طالبان

درهمین حال، امام کعبه از طرف‌های درگیر جنگ افغانستان، خواسته است تا اختلاف‌های شان را از راه گفت وگوها حل نمایند و از جنگ دست بکشند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با شدت‌گیری حمله‎های طالبان بر بخش‌هایی از کشور و جان باختن نزدیک به ۹۰تن از نیروهای امنیتی در این حمله‌ها، ارگ ریاست‎جمهوری اما می‌گوید که صلح‎جویی در میان طالبان بیش‌از هرزمانی دیگر نیرومند شده است.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که ماشین جنگی طالبان دیگر همچون گذشته‌ها در گردش نیست و فرماندهان میدان‌های نبرد این گروه، از میان جنگ و صلح، صلح را گزیده‌اند: «در گذشته، حتا پاکستانی‌ها می‌گفتند که رهبران سیاسی آمادۀ گفت وگو استند ولی مقام‌های نظامی نیست. ولی ماشین جنگی طالبان، فعلأ اعلام می‌کند که از جنگ خسته است و آن‌ها آماده گفت وگو استند این خودش همان تحول بنیادی و اساسی است.»

هرچند تا کنون طالبان به گونۀ رسمی، چراغ سبزی به نشستن بر میز گفت وگوهای صلح با حکومت افغانستان نشان نداده اند، اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که بخشی بزرگی از جنگجویان طالبام که در روزهای آتش‌بس به شهر آمدند در دیدارهای شان با مقام‌های دولتی گفته اند که میلی به ادامه نبرد ندارند: «به زودی شما در ولایت‌های مختلف، شاهد اقدامات از سوی طالبان خواهید بود که آن‌ها خودشان پیش گام می‌شوند برای این‌که چگونه در بخش‌هایی که استند دست از جنگ بردارند.»

در همین حال، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید که ناتو در افغانستان باقی می‌ماند و طالبان باید بدانند که هیچ گاهی پیروز میدان‌های جنگ نخواهند شد: «هدف ما ترک افعانستان نیست، برای رسیدن به صلح، ما در افغانستان باقی خواهیم ماند. طالبان باید بدانند که آنان هرگز در میدان جنگ پیروز نخواهند بود؛ از همین رو ما باقی می‌مانیم تا نشان دهیم که آنان در جنگ پیروز نخواهند شد. ما به نیروهای افغان آموزش و مشوره می‌دهیم و آنان را از رهگذر مالی پشتیبانی می‌کنیم. تا طالبان بدانند که آنان در میز گفت وگو نسبت به میدان جنگ، دست آورد بیشترخواهند داشت.»

از سویی دیگر، یک مقام وزارت خارجۀ پاکستان به شرط افشا نشدن نامش، به رسانه‌های پاکستانی گفته است که گفت وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پس از یک توقف دراز مدت به زودی در مکان نا مشخصی آغاز خواهد شد.

عبدالرحیم بیک، عضو شورای عالی صلح اما در این باره می‎گوید: «در این روند، پاکستانی‌ها، چینایی‌ها و امریکاییان تلاش دارند که گفت وگوهای صلح هرچه زودتر آغاز شود، اما مقدمه با یک آتش‌بس.»

این در حالی‌ است که پس از ختم آتش‌بس اعلام شده از سوی طالبان، مقام‌های بلند پایه امنیتی کشور به اسلام رفتند و پس از گفت وگو با مقام‌های پاکستانی، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور به تاشکند رفت.

پیش از این، وزارت خارجه ازبیکستان اعلام کرده است که تاشکند آماده است که گفت وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را میزبانی کند.

هم‌رسانی کنید