Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امیدواری پومپئو از یک توافق صلح پیش از انتخابات افغانستان

مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا که در یک سفر اعلام‌ناشده امروز به کابل آمد می‌گوید که امیدوار است که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، افغانستان به یک توافق صلح دست پیدا کند.

آقای پومپئو در گفتگو با خبرنگاران در کابل گفت که ایالات متحده آماده است که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند.

به گفته او، واشنگتن در انتظار اقدام عملی پاکستان و نیز چشم به راه کمک این کشور در گفتگوهای صلح و عملی سازی توافقنامه احتمالی صلح افغانستان است.

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا که در سفرش به کابل با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرده است گفت که ایالات متحده افغانستان را فراموش نکرده است.

او می‌گوید که همزمان با گفتگوها با طالبان، امریکا به گفتگوهای مفصل با حکومت افغانستان نیز ادامه می‌دهد و امیدوار است که در جریان سه ماه آینده یک توافقنامه صلح در افغانستان به دست آید.

او افزود: «ما به طالبان روشن ساخته‌ایم که نیروهای مان را از افغانستان بیرون بسازیم؛ می‌خواهم این را نیز روشن بسازم که بر جدول زمانی خروج توافق نکرده ایم.»

بلندپایه ترین دیپلومات امریکایی، از آماده گی آلمان برای میزبانی از یک نشست میان افغان‌ها در ماه آینده در این کشور استقبال می‌کند؛ اما می‌گوید که در انتظار اقدام پاکستان برای صلح در افغانستان است.

آقای پومپئو در ادامه گفت: «پاکستان در این روند و نیز در ترویج صلح و ثبات در منطقه نقش بسیار مهمی دارد.  پیشرفت هایی شده است و ما چشم به راه اقدام عملی پاکستان، همکاری این کشور در گفتگوهای صلح و عملی سازی یک توافقنامه استیم.»

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا ایران را بزرگترین پشتیبان هراس‌افگنی در خاور میانه می‌داند و می‌گوید که زیان رسانیدن به روند صلح افغانستان، به سود هیچ کشوری نیست.

او بر همکاری های سه جانبه ایالات متحده، روسیه و چین در افغانستان نیز تاکید می ورزد.

امیدواری پومپئو از یک توافق صلح پیش از انتخابات افغانستان

آقای پومپئو می‌گوید که ایالات متحده آماده است که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند.

Thumbnail

مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا که در یک سفر اعلام‌ناشده امروز به کابل آمد می‌گوید که امیدوار است که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، افغانستان به یک توافق صلح دست پیدا کند.

آقای پومپئو در گفتگو با خبرنگاران در کابل گفت که ایالات متحده آماده است که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند.

به گفته او، واشنگتن در انتظار اقدام عملی پاکستان و نیز چشم به راه کمک این کشور در گفتگوهای صلح و عملی سازی توافقنامه احتمالی صلح افغانستان است.

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا که در سفرش به کابل با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرده است گفت که ایالات متحده افغانستان را فراموش نکرده است.

او می‌گوید که همزمان با گفتگوها با طالبان، امریکا به گفتگوهای مفصل با حکومت افغانستان نیز ادامه می‌دهد و امیدوار است که در جریان سه ماه آینده یک توافقنامه صلح در افغانستان به دست آید.

او افزود: «ما به طالبان روشن ساخته‌ایم که نیروهای مان را از افغانستان بیرون بسازیم؛ می‌خواهم این را نیز روشن بسازم که بر جدول زمانی خروج توافق نکرده ایم.»

بلندپایه ترین دیپلومات امریکایی، از آماده گی آلمان برای میزبانی از یک نشست میان افغان‌ها در ماه آینده در این کشور استقبال می‌کند؛ اما می‌گوید که در انتظار اقدام پاکستان برای صلح در افغانستان است.

آقای پومپئو در ادامه گفت: «پاکستان در این روند و نیز در ترویج صلح و ثبات در منطقه نقش بسیار مهمی دارد.  پیشرفت هایی شده است و ما چشم به راه اقدام عملی پاکستان، همکاری این کشور در گفتگوهای صلح و عملی سازی یک توافقنامه استیم.»

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا ایران را بزرگترین پشتیبان هراس‌افگنی در خاور میانه می‌داند و می‌گوید که زیان رسانیدن به روند صلح افغانستان، به سود هیچ کشوری نیست.

او بر همکاری های سه جانبه ایالات متحده، روسیه و چین در افغانستان نیز تاکید می ورزد.

هم‌رسانی کنید