تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از بررسی نشدن پرونده‌های بزرگ فساد در کشور

چگونگی پیگیری قضایای بزرگ فساد اداری در کشور، همچنان با ناخشنودی‌ها روبه‌رو است.

به روز سه شنبه، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان، به پرسشی در این باره، بر نیاز به دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات در این زمینه‌ها تأکید کرد.

جان بس، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان گفت: «فکر می‌کنم مهم است که رسانه‌ها به اطلاعات حکومتی دست‌رسی داشته باشند و بتوانند که دربارۀ موضوعات مهم روز بپرسند.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز می‌گوید که ده‌ها پروندۀ بزرگ فساد اداری در کشور، به‌گونۀ دقیق، دنبال نشده‌اند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «بیشتر از بیست پرونده از وزرا و ده‌ها پرونده از وکلا در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود دارند که به جز از یک پرونده از وزرا، دیگر تمام این پرونده‌ها مورد بررسی نهادهای عدلی و قضایی قرار نگرفته‌اند.»

در شورای ملی نیز، از چگونگی برخورد حکومت به قضایای بزرگ فساد اداری، انتقادهایی شنیده می‌شوند.

میرزا محمد کتوازی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «کسانی که دوسیه‌هایی در سارنوالی دارند، باید در چوکات قانون حاضر شوند و به کار دوسیه خود پایان ببخشند.»

اما، لوی سارنوالی در این باره، دیدگاۀ دیگری دارد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی اظهار داشت: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اقدامات بی‌پیشینه‌یی را در راستای مبارزه با فساد در این چندسال گذشته داشته و سارنوالی افغانستان هم با رویکرد عدلی و قضایی خود، به‌گونۀ مستقلانه و بی‌طرفانه، به تمامی قضایایی که به سارنوالی افغانستان مواصلت ورزیده، در هر سطحی که بوده، به آن قضایا رسیده‌گی نموده است.»

افغانستان از کشورهایی شناخته می‌شود که فساد اداری در آن‌ها، از بزرگ‌ترین تهدیدها در برابر پیشرفت‌ها شناخته شده‌است. آن هم در اوضاعی که پیکار با فساد اداری، از اولویت‌های حکومت وحدت ملی گفته شده بود.

انتقادها از بررسی نشدن پرونده‌های بزرگ فساد در کشور

دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید که پرونده‌های بزرگ فساد، تاکنون به موقع و منصفانه بررسی نشده‌اند.

تصویر بندانگشتی

چگونگی پیگیری قضایای بزرگ فساد اداری در کشور، همچنان با ناخشنودی‌ها روبه‌رو است.

به روز سه شنبه، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان، به پرسشی در این باره، بر نیاز به دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات در این زمینه‌ها تأکید کرد.

جان بس، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان گفت: «فکر می‌کنم مهم است که رسانه‌ها به اطلاعات حکومتی دست‌رسی داشته باشند و بتوانند که دربارۀ موضوعات مهم روز بپرسند.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز می‌گوید که ده‌ها پروندۀ بزرگ فساد اداری در کشور، به‌گونۀ دقیق، دنبال نشده‌اند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «بیشتر از بیست پرونده از وزرا و ده‌ها پرونده از وکلا در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود دارند که به جز از یک پرونده از وزرا، دیگر تمام این پرونده‌ها مورد بررسی نهادهای عدلی و قضایی قرار نگرفته‌اند.»

در شورای ملی نیز، از چگونگی برخورد حکومت به قضایای بزرگ فساد اداری، انتقادهایی شنیده می‌شوند.

میرزا محمد کتوازی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «کسانی که دوسیه‌هایی در سارنوالی دارند، باید در چوکات قانون حاضر شوند و به کار دوسیه خود پایان ببخشند.»

اما، لوی سارنوالی در این باره، دیدگاۀ دیگری دارد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی اظهار داشت: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اقدامات بی‌پیشینه‌یی را در راستای مبارزه با فساد در این چندسال گذشته داشته و سارنوالی افغانستان هم با رویکرد عدلی و قضایی خود، به‌گونۀ مستقلانه و بی‌طرفانه، به تمامی قضایایی که به سارنوالی افغانستان مواصلت ورزیده، در هر سطحی که بوده، به آن قضایا رسیده‌گی نموده است.»

افغانستان از کشورهایی شناخته می‌شود که فساد اداری در آن‌ها، از بزرگ‌ترین تهدیدها در برابر پیشرفت‌ها شناخته شده‌است. آن هم در اوضاعی که پیکار با فساد اداری، از اولویت‌های حکومت وحدت ملی گفته شده بود.

هم‌رسانی کنید