Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از بی‌پروایی و تک‌رَوِی‌های سران حکومت

صدها تن ازهواداران جمعیت اسلامی امروز در نشست «فراخوان برای همدلی و همگرایی» در کابل، از عملی‌نشدن توافق‌نامۀ سیاسی حکومتِ وحدت ملی انتقاد کردند و سران حکومت را به بی‌پروایی‌ها و تک‌رَوِی‌ها متهم ساختند.

شرکت‌کننده‌گان این نشست از عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ، برای پیش‌برد گفت‌وگوها با رییس‌جمهورنی دربارۀ برجسته‌شدن نقش این حزب در حکومت پشتیبانی‌شان را اعلام کردند.

صفی‌احمد حقانی، عالم دین، گفت: «رییس‌جمهور ما باید از مردم مشوره بگیرد و حق و حقوق آنان را بدهد؛ و به‌ویژه حق جمعیت اسلامی افغانستان را.»

جنرال مشتاق، فرمانده پیشین مجاهدین، اظهار داشت: «ما مجاهدین را دی‌دی آر (خلع سلاح) کردند. [در واقع] دندان‌ها و ناخن‌های ما را کشیدند.»

در همین حال، عطا محمد نور با فرستادن پیامی به این نشست، گفت که رأیزنی‌های او با رییس‌جمهورغنی دربارۀ سهیم‌شدن بیشتر جمعیت اسلامی در نظام ادامه خواهد یافت.

فرهاد عظیمی، عضو مجلس نماینده‌گان، بیان کرد: «بعضی از سوء ظن‌های که میان هیئت رهبری جمعیت اسلامی افغانستان به وجود آمده‌است، روند این گفت‌وگو‌ها را کُند ساخته‌است؛ ولی مزاکرات ادامه پیدا می‌کند تا به خواست‌های والای مان را به‌دست آوریم.»

انتقاد اعضای حزب از رهبری حزب

اما برخی از اعضای مطرح جمعیت اسلامی از هیئت رهبری این حزب سخت انتقاد کردند و گفتند که از بسیاری از تصمیم‌های این حزب آگاه نیستند.

محمدعلم ایزدیار، عضو مجلس سنا، گفت: «از ۱۷ ساله‌گی عضویت این تنظیم را دارم و فراز و فرود‌های زیادی را درا ین تنظیم سپری کردم، ولی متأسفانه از هیچ تصمیم جمعیت اسلامی خبر نداشته‌ام.»

این در حالی‌است که افراد مطرح جمعیت اسلامی در خانۀ احمدضیاء مسعود، یکی از اعضای جمعیت اسلامی، گرد آمدند و دربارۀ از میان‌برداشتن اختلاف‌های درون‌حزبی رأیزنی کردند.

انتقادها از بی‌پروایی و تک‌رَوِی‌های سران حکومت

محمدعلم ایزدیار، عضو مجلس سنا، گفت: «از ۱۷ ساله‌گی عضویت این تنظیم را دارم و فراز و فرود‌های زیادی را درا ین تنظیم سپری کردم، ولی متأسفانه از هیچ تصمیم جمعیت اسلامی خبر نداشته‌ام.»

Thumbnail

صدها تن ازهواداران جمعیت اسلامی امروز در نشست «فراخوان برای همدلی و همگرایی» در کابل، از عملی‌نشدن توافق‌نامۀ سیاسی حکومتِ وحدت ملی انتقاد کردند و سران حکومت را به بی‌پروایی‌ها و تک‌رَوِی‌ها متهم ساختند.

شرکت‌کننده‌گان این نشست از عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ، برای پیش‌برد گفت‌وگوها با رییس‌جمهورنی دربارۀ برجسته‌شدن نقش این حزب در حکومت پشتیبانی‌شان را اعلام کردند.

صفی‌احمد حقانی، عالم دین، گفت: «رییس‌جمهور ما باید از مردم مشوره بگیرد و حق و حقوق آنان را بدهد؛ و به‌ویژه حق جمعیت اسلامی افغانستان را.»

جنرال مشتاق، فرمانده پیشین مجاهدین، اظهار داشت: «ما مجاهدین را دی‌دی آر (خلع سلاح) کردند. [در واقع] دندان‌ها و ناخن‌های ما را کشیدند.»

در همین حال، عطا محمد نور با فرستادن پیامی به این نشست، گفت که رأیزنی‌های او با رییس‌جمهورغنی دربارۀ سهیم‌شدن بیشتر جمعیت اسلامی در نظام ادامه خواهد یافت.

فرهاد عظیمی، عضو مجلس نماینده‌گان، بیان کرد: «بعضی از سوء ظن‌های که میان هیئت رهبری جمعیت اسلامی افغانستان به وجود آمده‌است، روند این گفت‌وگو‌ها را کُند ساخته‌است؛ ولی مزاکرات ادامه پیدا می‌کند تا به خواست‌های والای مان را به‌دست آوریم.»

انتقاد اعضای حزب از رهبری حزب

اما برخی از اعضای مطرح جمعیت اسلامی از هیئت رهبری این حزب سخت انتقاد کردند و گفتند که از بسیاری از تصمیم‌های این حزب آگاه نیستند.

محمدعلم ایزدیار، عضو مجلس سنا، گفت: «از ۱۷ ساله‌گی عضویت این تنظیم را دارم و فراز و فرود‌های زیادی را درا ین تنظیم سپری کردم، ولی متأسفانه از هیچ تصمیم جمعیت اسلامی خبر نداشته‌ام.»

این در حالی‌است که افراد مطرح جمعیت اسلامی در خانۀ احمدضیاء مسعود، یکی از اعضای جمعیت اسلامی، گرد آمدند و دربارۀ از میان‌برداشتن اختلاف‌های درون‌حزبی رأیزنی کردند.

هم‌رسانی کنید