تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از ناتوانی حکومت در جلوگیری از سقوط ولسوالی ارغنجخواه

شماری از باشنده‌گان ولایت بدخشان، از آن‌چه‌که ناتوانی نیروهای امنیتی در جلوگیری از سقوط ولسوالی ارغنجخواه بدست طالبان می‌گویند، انتقاد می‌کنند.

باشنده‌گان بدخشان، می‌گویند که حکومت در تأمین امنیت بخش‌هایی این ولایت ناکام بوده‌است.

یکی از این باشنده‌گان بدخشان گفت:«در نتیجۀ کم توجهی حکومت مرکزی و حکومت محلی، امروز سبب شد که ولسوالی ارغنجخواه سقوط بکند.»

باشندۀ دیگر بدخشان نیز افزود: «حکومت مارا جواب بدهد که اگر نمی‌تواند امنیت را تأمین کند، مردم خودشان از خود دفاع کنند؛ تا چه زمانی ما باید تلفات بدهیم.»

ولسوالی ارغنجخواۀ بدخشان، بامداد روز شنبه (۱۰حمل) بدست طالبان سقوط کرد. منابع می‌گویند که در این رویداد بیش از ده تن از نیروهای امنیتی جان باختند و نزدیک به ده تن دیگر آنان زخمی ‌شده‌اند.

اما وزارت امور داخله، می‌گوید که نیروهای امنیتی به‌گونۀ موقت این ولسوالی را ترک کرده‌اند تا از افزایش تلفات جلوگیری کنند.

نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت داخله گفت: «ساحه آسیب‌پذیر بود و بخاطری‌که به نیروهای امنیتی آسیب وارد نشود، نیروهای امنیتی به‌گونه موقت ساحه را ترک گفته‌اند.»

ولسوالی ارغنجخواه، نخستین ولسوالی بدخشان است که در سال ۲۰۱۹بدست طالبان سقوط می‌کند، اما در سال ۲۰۱۸ ولسوالی‌های کوهستان، وردوج و یمگان این ولایت بدست طالبان سقوط کرده‌ بودند.

در همین حال، میرزا محمد یارمند، معاون پیشین وزارت امورداخله نیز می‌گوید که نیروهای امنیتی، ولسوالی ارغنجخواه را ترک کرده‌اند: «ولسوالی تخلیه شده‌است و نیروها در اطراف ولسوالی می‌جنگند و گفته می‌شود نزدیک به پانزده سرباز به شهادت رسیده اند.»

ارغنجخواه، در نزدیکی فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، قرار دارد. باشنده‌گان این بخش، هشدار می‌دهند که اگر حکومت برای تأمین امنیت این ولسوالی تدابیر جدی روی دست نگیرند، احتمال دارد در فصل تازۀ نبرد طالبان خودشان را در فیض‌آباد نیز برسانند.

انتقادها از ناتوانی حکومت در جلوگیری از سقوط ولسوالی ارغنجخواه

ولسوالی ارغنجخواۀ بدخشان، بامداد روز شنبه (۱۰ حمل) بدست طالبان سقوط کرد.

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان ولایت بدخشان، از آن‌چه‌که ناتوانی نیروهای امنیتی در جلوگیری از سقوط ولسوالی ارغنجخواه بدست طالبان می‌گویند، انتقاد می‌کنند.

باشنده‌گان بدخشان، می‌گویند که حکومت در تأمین امنیت بخش‌هایی این ولایت ناکام بوده‌است.

یکی از این باشنده‌گان بدخشان گفت:«در نتیجۀ کم توجهی حکومت مرکزی و حکومت محلی، امروز سبب شد که ولسوالی ارغنجخواه سقوط بکند.»

باشندۀ دیگر بدخشان نیز افزود: «حکومت مارا جواب بدهد که اگر نمی‌تواند امنیت را تأمین کند، مردم خودشان از خود دفاع کنند؛ تا چه زمانی ما باید تلفات بدهیم.»

ولسوالی ارغنجخواۀ بدخشان، بامداد روز شنبه (۱۰حمل) بدست طالبان سقوط کرد. منابع می‌گویند که در این رویداد بیش از ده تن از نیروهای امنیتی جان باختند و نزدیک به ده تن دیگر آنان زخمی ‌شده‌اند.

اما وزارت امور داخله، می‌گوید که نیروهای امنیتی به‌گونۀ موقت این ولسوالی را ترک کرده‌اند تا از افزایش تلفات جلوگیری کنند.

نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت داخله گفت: «ساحه آسیب‌پذیر بود و بخاطری‌که به نیروهای امنیتی آسیب وارد نشود، نیروهای امنیتی به‌گونه موقت ساحه را ترک گفته‌اند.»

ولسوالی ارغنجخواه، نخستین ولسوالی بدخشان است که در سال ۲۰۱۹بدست طالبان سقوط می‌کند، اما در سال ۲۰۱۸ ولسوالی‌های کوهستان، وردوج و یمگان این ولایت بدست طالبان سقوط کرده‌ بودند.

در همین حال، میرزا محمد یارمند، معاون پیشین وزارت امورداخله نیز می‌گوید که نیروهای امنیتی، ولسوالی ارغنجخواه را ترک کرده‌اند: «ولسوالی تخلیه شده‌است و نیروها در اطراف ولسوالی می‌جنگند و گفته می‌شود نزدیک به پانزده سرباز به شهادت رسیده اند.»

ارغنجخواه، در نزدیکی فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، قرار دارد. باشنده‌گان این بخش، هشدار می‌دهند که اگر حکومت برای تأمین امنیت این ولسوالی تدابیر جدی روی دست نگیرند، احتمال دارد در فصل تازۀ نبرد طالبان خودشان را در فیض‌آباد نیز برسانند.

هم‌رسانی کنید