تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

انتقادها از نهادهای امنیتی در پی‌ تلفات سنگین نیروهای دولتی

در دو هفته اخیر در بخش‌های گونه‌گون کشور بیش از یک‌صد و هفتاد تن از نیروهای دولتی جان باخته‌اند و ده‌ها تن  دیگر زخمی و یا اسیر شده‌اند.

بربنیاد آمارهای داده شده از سوی مقام‌های حکومت و منابع به رسانه‌ها، تنها در پانزده روز پسین نیروهای دولتی در ولایت‌های تخار، کندز، فراه، هلمند، پکتیا و نیمروز بیش از یک صد و هفتاد و سه کشته داده‌اند و بیش از نه تن آنان نیروهای ویژه ارتش بودند.

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان و نظامیان پیشین، یکی از علت‌های اصلی تلفات سنگین نیروهای دولتی را در چند روز، نبود هماهنگی میان نهادهای گونه‌گون امنیتی می‌دانند.

احمد شاه سنگدل، نظامی پیشین، گفت: « تا زمان‌که هماهنگی دقیق مدیریت نشود، ارگان‌های امنیتی، کشفی و دفاعی ما اگر شرایط را زیر مدیریت مستقیم خودشان نگیرند، من فکر می‌کنم که وضعیت خراب‌تر و بدتر خواهد شد.»

فاطمه عزیز، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «ما از وضعیت پیش آمده در سال آینده نگران استیم.»

عبدالرحیم رهین، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «ایجاب می‌کند که دولت با تمام قوت‌های نظامی‌اش برای سرکوب گروه‌های هراس افگن متعهدانه عمل کند.»

در آستانه فصل جنگ در کشور و پا برجایی تهدیدهای امنیتی در بخش‌های گونه‌گون کشور، رئیس جمهور در مراسم تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، از ایجاد هماهنگی‌های بی‌پیشینه میان این نیروها یاد کرد.

اشرف غنی، رییس جمهور، گفت: «جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رییس صاحب عمومی امنیت ملی را تبریکی بدهم که بهترین نوع هماهنگی را به وجود آوردند.»

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که در این نبردها تلفات هراس افگنان در جنگ‌های اخیر بیشتر از تلفات نیروهای دولتی بوده اند.

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «عملیات‌های ما در ولایت‌های ننگرهار، کنر، پروان، غزنی کندهار، زابل، فراه، بادغیس، فاریاب، نیمروز و هلمند ادامه دارند و ما دست آوردهای خوبی هم داریم.»

 به گفته وزارت دفاع ملی، هم اکنون یازده ولسوالی به دست طالبان استند؛ و بیش از سی ولسوالی دیگر با دوازده ولایت در کشور با تهدیدهای بلند امنیتی رو‌به‌رو استند.

افغانستان

انتقادها از نهادهای امنیتی در پی‌ تلفات سنگین نیروهای دولتی

در آستانه فصل جنگ در کشور و پا برجایی تهدیدهای امنیتی در بخش‌های گونه‌گون کشور، رئیس جمهور در مراسم تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، از ایجاد هماهنگی‌های بی‌پیشینه میان این نیروها یاد کرد.

تصویر بندانگشتی

در دو هفته اخیر در بخش‌های گونه‌گون کشور بیش از یک‌صد و هفتاد تن از نیروهای دولتی جان باخته‌اند و ده‌ها تن  دیگر زخمی و یا اسیر شده‌اند.

بربنیاد آمارهای داده شده از سوی مقام‌های حکومت و منابع به رسانه‌ها، تنها در پانزده روز پسین نیروهای دولتی در ولایت‌های تخار، کندز، فراه، هلمند، پکتیا و نیمروز بیش از یک صد و هفتاد و سه کشته داده‌اند و بیش از نه تن آنان نیروهای ویژه ارتش بودند.

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان و نظامیان پیشین، یکی از علت‌های اصلی تلفات سنگین نیروهای دولتی را در چند روز، نبود هماهنگی میان نهادهای گونه‌گون امنیتی می‌دانند.

احمد شاه سنگدل، نظامی پیشین، گفت: « تا زمان‌که هماهنگی دقیق مدیریت نشود، ارگان‌های امنیتی، کشفی و دفاعی ما اگر شرایط را زیر مدیریت مستقیم خودشان نگیرند، من فکر می‌کنم که وضعیت خراب‌تر و بدتر خواهد شد.»

فاطمه عزیز، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «ما از وضعیت پیش آمده در سال آینده نگران استیم.»

عبدالرحیم رهین، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «ایجاب می‌کند که دولت با تمام قوت‌های نظامی‌اش برای سرکوب گروه‌های هراس افگن متعهدانه عمل کند.»

در آستانه فصل جنگ در کشور و پا برجایی تهدیدهای امنیتی در بخش‌های گونه‌گون کشور، رئیس جمهور در مراسم تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، از ایجاد هماهنگی‌های بی‌پیشینه میان این نیروها یاد کرد.

اشرف غنی، رییس جمهور، گفت: «جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رییس صاحب عمومی امنیت ملی را تبریکی بدهم که بهترین نوع هماهنگی را به وجود آوردند.»

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که در این نبردها تلفات هراس افگنان در جنگ‌های اخیر بیشتر از تلفات نیروهای دولتی بوده اند.

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «عملیات‌های ما در ولایت‌های ننگرهار، کنر، پروان، غزنی کندهار، زابل، فراه، بادغیس، فاریاب، نیمروز و هلمند ادامه دارند و ما دست آوردهای خوبی هم داریم.»

 به گفته وزارت دفاع ملی، هم اکنون یازده ولسوالی به دست طالبان استند؛ و بیش از سی ولسوالی دیگر با دوازده ولایت در کشور با تهدیدهای بلند امنیتی رو‌به‌رو استند.

هم‌رسانی کنید