تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از هزینه‌شدن کمک‌ها برای مبارزه با کرونا از آدرس حکومت

درحالی‌که کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده تعهد کرده‌اند تا نزدیک به ۲۴۰میلیون دالر را دربخش مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک کنند، اما تاکید ارگ بر مصرف این کمک‌ها از آدرس حکومت سبب افزایش نگرانی‌ها ازاحتمال قطع این کمک‌ها شده‌است.

حکومت افغانستان از کمک کننده‌گان خارجی خواسته‌است که به جای مصرف این پول ازطریق سازمان‌های غیردولتی آن را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد.

برخی از آگاهان سیاسی به این باور استند که حکومت افغانستان در اوضاعی که کشور با بحران کرونا روبه‌رو است نباید کاری کند که سبب دل‌سردی کمک کننده‌گان به افغانستان شود.

قیس حسن، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «فکر نمی‌کنم که جامعه جهانی بپذیرد و قبول کند. مدت یک و نیم هفته می‌شود که بانک جهانی ۲۰ میلیون دالر  کمک کرده، مگر تاکنون اجازه نداده‌است که این کمک‌ها را حکومت مصرف کند؛ بخاطریکه این برایش مکانیزم ندارند.»

آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که حکومت افغانستان در اوضاع کنونی همانند سازمان‌های غیردولتی ظرفیت هزینه کمک‌ها دربخش مبارزه با ویروس کرونا را ندارد و نیز از سوی هم به نگرانی‌های وجود فساد در نهادهای دولتی پاسخ نداده‌است.

جمال ناصر اصولی، آگاه مسایل سیاسی اظهار داشت: «به حکومت افغانستان فند بدهند و از آن‌ها حساب بخواهند و اگر در حسابدهی کدام مشکل بود در آنصورت می‌شود که روی آن بحث کرد.»

اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که کمیته انسجام و هماهنگی کمک‌های خارجی به ریاست امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور  به هدف مصرف بهتر این کمک‌ها ایجاد شده‌است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «آقای صالح که معاون اول رییس‌جمهور هستند بخاطر پیشبرد بهتر امور حکومت افغانستان، هماهنگی میان وزارتخانه‌ها تلاش‌های بسیاری را به خرج می‌دهند تا ما بتوانیم به‌گونه منظم با این ویروس مبارزه بکنیم.»

رضوان مراد، رییس مطبوعات وروابط عامه معاونیت اول ریاست‌جمهوری نیز اظهار داشت: «در این بخش آقای صالح با امریکا، جرمنی و دیگر کشورها در ارتباط است و در این بخش ما همرای شان هماهنگی می‌کنیم و پلان مبارزه حکومت با ویروس کرونا که تنظیم شده‌است، همرای کشورها شریک و مطرح می‌سازیم.»

در نزدیک به دو دهه گذشته سپردن مسوولیت کامل هزینه کردن کمک‌های خارجی یک موضوع اختلافی میان حکومت و کمک کننده‌گان بوده‌است. کمک کننده‌گان تاکید دارند که بخشی از این کمک‌ها ازسوی سازمان‌های غیردولتی هزینه شوند.

انتقادها از هزینه‌شدن کمک‌ها برای مبارزه با کرونا از آدرس حکومت

برخی از آگاهان سیاسی به این باور استند که حکومت افغانستان در اوضاعی که کشور با بحران کرونا روبه‌رو است نباید کاری کند که سبب دل‌سردی کمک کننده‌گان به افغانستان شود.

Thumbnail

درحالی‌که کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده تعهد کرده‌اند تا نزدیک به ۲۴۰میلیون دالر را دربخش مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک کنند، اما تاکید ارگ بر مصرف این کمک‌ها از آدرس حکومت سبب افزایش نگرانی‌ها ازاحتمال قطع این کمک‌ها شده‌است.

حکومت افغانستان از کمک کننده‌گان خارجی خواسته‌است که به جای مصرف این پول ازطریق سازمان‌های غیردولتی آن را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد.

برخی از آگاهان سیاسی به این باور استند که حکومت افغانستان در اوضاعی که کشور با بحران کرونا روبه‌رو است نباید کاری کند که سبب دل‌سردی کمک کننده‌گان به افغانستان شود.

قیس حسن، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «فکر نمی‌کنم که جامعه جهانی بپذیرد و قبول کند. مدت یک و نیم هفته می‌شود که بانک جهانی ۲۰ میلیون دالر  کمک کرده، مگر تاکنون اجازه نداده‌است که این کمک‌ها را حکومت مصرف کند؛ بخاطریکه این برایش مکانیزم ندارند.»

آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که حکومت افغانستان در اوضاع کنونی همانند سازمان‌های غیردولتی ظرفیت هزینه کمک‌ها دربخش مبارزه با ویروس کرونا را ندارد و نیز از سوی هم به نگرانی‌های وجود فساد در نهادهای دولتی پاسخ نداده‌است.

جمال ناصر اصولی، آگاه مسایل سیاسی اظهار داشت: «به حکومت افغانستان فند بدهند و از آن‌ها حساب بخواهند و اگر در حسابدهی کدام مشکل بود در آنصورت می‌شود که روی آن بحث کرد.»

اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که کمیته انسجام و هماهنگی کمک‌های خارجی به ریاست امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور  به هدف مصرف بهتر این کمک‌ها ایجاد شده‌است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «آقای صالح که معاون اول رییس‌جمهور هستند بخاطر پیشبرد بهتر امور حکومت افغانستان، هماهنگی میان وزارتخانه‌ها تلاش‌های بسیاری را به خرج می‌دهند تا ما بتوانیم به‌گونه منظم با این ویروس مبارزه بکنیم.»

رضوان مراد، رییس مطبوعات وروابط عامه معاونیت اول ریاست‌جمهوری نیز اظهار داشت: «در این بخش آقای صالح با امریکا، جرمنی و دیگر کشورها در ارتباط است و در این بخش ما همرای شان هماهنگی می‌کنیم و پلان مبارزه حکومت با ویروس کرونا که تنظیم شده‌است، همرای کشورها شریک و مطرح می‌سازیم.»

در نزدیک به دو دهه گذشته سپردن مسوولیت کامل هزینه کردن کمک‌های خارجی یک موضوع اختلافی میان حکومت و کمک کننده‌گان بوده‌است. کمک کننده‌گان تاکید دارند که بخشی از این کمک‌ها ازسوی سازمان‌های غیردولتی هزینه شوند.

هم‌رسانی کنید