تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از واگذاری بخش درامدزای کشور به فردی‌که پروندۀ فساد دارد

لوی سارنوالی، می‌گوید که ولید تمیم، سرپرست معینیت گمرک‌ها و عواید وزارت مالیه، سه پروندۀ فساد و اختلاس در این نهاد دارد.

مسؤولان در لوی سارنوالی، می‌گویند که این پرونده‌ها زیر بررسی استند و به‌زودی نتایج این بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

پروندۀ ولید تمیم پیش از آن‌که او به‌حیث معین گمرک‌های وزارت مالیه گماشته شود، به لوی سارنوالی فرستاده شده بود، با این هم رییس‌جمهور وی را به این وزارت معرفی کرد.

دیده‌بان شفافیت افغانستان، از رییس‌جمهور انتقاد می‌کند که چرا کسی را که در لوی سارنوالی پرونده‌های فساد و اختلاس دارد، به یک نهاد درامدزا معرفی می‌کند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نتوانستند پرونده‌هایی را که در این نهادها ثبت می‌شوند به‌گونۀ بی طرفانه و منصفانه مورد پی‌گرد قرار بدهند. نهادهای عدلی و قضایی یک وقت محدود بربنیاد قانون برای پیگیری پرونده‌ها دارند، اما موارد زیادی اتفاق افتاده که پرونده بدون تصمیم و  فیصله در نهادهای عدلی و قضایی مانده‌اند.»

ناصر وطن‌یار، استاد دانشگاه نیز افزود: «کسانی که دست شان به فساد است، اینان را به جاهایی می‌گمارند. این‌ها، به‌جای این‌که به پاسخ‌گویی دربارۀ فسادی که دارند به سارنوالی معرفی شوند، متأسفانه در نهادها و جاهایی معرفی می‌شوند که از یک طرف ذهنیت مردم را نسبت به حکومت خدشه‌دار می‌سازد و از طرف دیگر مبارزه با فساد را که حکومت می‌گوید با چالش‌‎ها روبه‌رو می‌سازد.»

در همین حال، ولید تمیم می‌گوید که به لوی سارنوالی اعتماد دارد تا پرونده‌هایش را بررسی کند: «ما به نهادهای عدلی و قضایی اعتماد کامل داریم. بگذارید که هر موضوع از هر مرجعی که راجع می‌شود وظیفه دارند تا به شکل عادلانه آن را بررسی کنند.»

ولید تمیم، رییس پیشین تصدی مواد نفتی بود. به گفتۀ لوی سارنوالی، اتهام‌های فساد و اختلاس در برابر وی نیز در هنگام مسؤولیتش در این نهاد بوده‌است.

همزمان با بررسی پرونده‌های فساد و اختلاس مربوط به ولید تمیم، رییس‌جمهور غنی وی را که از نزدیکانش در انتخابات ریاست‌جمهوری پنج سال پیش بود، به معینیت گمرکات و عواید وزار مالیه و نیز به سفارت افغانستان در هند معرفی کرد.

انتقادها از واگذاری بخش درامدزای کشور به فردی‌که پروندۀ فساد دارد

دیده‌بان شفافیت افغانستان، از رییس‌جمهور انتقاد می‌کند که چرا کسی را که در لوی سارنوالی پرونده‌های فساد و اختلاس دارد، به یک نهاد درامدزا معرفی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی، می‌گوید که ولید تمیم، سرپرست معینیت گمرک‌ها و عواید وزارت مالیه، سه پروندۀ فساد و اختلاس در این نهاد دارد.

مسؤولان در لوی سارنوالی، می‌گویند که این پرونده‌ها زیر بررسی استند و به‌زودی نتایج این بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

پروندۀ ولید تمیم پیش از آن‌که او به‌حیث معین گمرک‌های وزارت مالیه گماشته شود، به لوی سارنوالی فرستاده شده بود، با این هم رییس‌جمهور وی را به این وزارت معرفی کرد.

دیده‌بان شفافیت افغانستان، از رییس‌جمهور انتقاد می‌کند که چرا کسی را که در لوی سارنوالی پرونده‌های فساد و اختلاس دارد، به یک نهاد درامدزا معرفی می‌کند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نتوانستند پرونده‌هایی را که در این نهادها ثبت می‌شوند به‌گونۀ بی طرفانه و منصفانه مورد پی‌گرد قرار بدهند. نهادهای عدلی و قضایی یک وقت محدود بربنیاد قانون برای پیگیری پرونده‌ها دارند، اما موارد زیادی اتفاق افتاده که پرونده بدون تصمیم و  فیصله در نهادهای عدلی و قضایی مانده‌اند.»

ناصر وطن‌یار، استاد دانشگاه نیز افزود: «کسانی که دست شان به فساد است، اینان را به جاهایی می‌گمارند. این‌ها، به‌جای این‌که به پاسخ‌گویی دربارۀ فسادی که دارند به سارنوالی معرفی شوند، متأسفانه در نهادها و جاهایی معرفی می‌شوند که از یک طرف ذهنیت مردم را نسبت به حکومت خدشه‌دار می‌سازد و از طرف دیگر مبارزه با فساد را که حکومت می‌گوید با چالش‌‎ها روبه‌رو می‌سازد.»

در همین حال، ولید تمیم می‌گوید که به لوی سارنوالی اعتماد دارد تا پرونده‌هایش را بررسی کند: «ما به نهادهای عدلی و قضایی اعتماد کامل داریم. بگذارید که هر موضوع از هر مرجعی که راجع می‌شود وظیفه دارند تا به شکل عادلانه آن را بررسی کنند.»

ولید تمیم، رییس پیشین تصدی مواد نفتی بود. به گفتۀ لوی سارنوالی، اتهام‌های فساد و اختلاس در برابر وی نیز در هنگام مسؤولیتش در این نهاد بوده‌است.

همزمان با بررسی پرونده‌های فساد و اختلاس مربوط به ولید تمیم، رییس‌جمهور غنی وی را که از نزدیکانش در انتخابات ریاست‌جمهوری پنج سال پیش بود، به معینیت گمرکات و عواید وزار مالیه و نیز به سفارت افغانستان در هند معرفی کرد.

هم‌رسانی کنید