تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

انتقادها از کارگیری کارت ساخته‌گی رسانه از سوی کارمند امنیت

نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌ها روزسه شنبه (۳۰میزان) آنچه را که کارگیری یک کارمند امنیت ملی از کارت ساخته‌گی رسانه در کابل می‌گویند، غیراخلاقی می‌دانند و این کار را برای خبرنگاران و رسانه‌ها، خطرآفرین می‌گویند.

پس از چاشت روز یک شنبه، خبری در باره بازداشت مردی به ظن حمله بر محمد عبدالله، یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پخش شد؛ اما پسان‌تر این خبر نادرست خوانده شد و گفته شد که این مرد کارمند امنیت ملی بوده است.

در میان چیزهایی که از جیب‌های این مرد به دست آمدند، کارتی هم بود که هرچند هیچ شباهتی با کارت‌های کارمندان طلوع‌نیوز ندارد، اما در گوشه‌یی از آن لوگویی جاداده شده است که چندسال پیش، طلوع‌نیوز از آن کار می‌گرفت.

چیزی که واکنش نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌ها را برانگیخته است.

صدیق‌الله توحیدی،  مسوول دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران گفت:" هم غیرقانونی است، هم غیراخلاقی است! باز توسط یک اداره معروفی که باید بیشتر توجه به اصل رعایت قانون داشته باشد، این تخطی نابخشودنی است!"

فهیم دشتی، رییس اتحادیه ملی خبرنگاران گفت:" ما نگران شدید این مسأله استیم و این مسأله را به عنوان یک چالشی که بعدها می‌تواند خطرات بزرگ‌تری ایجاد بکند، هم به رسانه‌ها و کارمندانش و هم به کسان دیگری که با پوشش رسانه‌یی، شاید مورد حمله و مورد سوء قصد قرار بگیرند."

در همین حال، شماری از خبرنگارانی که به روز سه شنبه (۳۰میزان) برای پوشش خبرهای انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات آمده بودند، نیز از این رویداد ابراز نگرانی می‌کنند.

سید ابرار، خبرنگار گفت:" غیر قابل قبول است و باعث نگرانی ما هم است. این به اعتبار خبرنگاران صدمه جدی وارد می‌کند."

حسین بویوک، خبرنگار گفت:" نهادها هم نباید این کار را انجام بدهند. این یک کار بسیار اشتباه و خطرناک و پیامد خیلی جدی خواهد داشت به دنیای رسانه‌یی."

با این همه، ریاست عمومی امنیت ملی در این باره دیدگاهی به دست نمی‌دهد.

پیش از این رسانه‌ها به نقل از وزارت امور داخله گفته‌اند که در بازداشت این مرد به ظن حمله بر محمد عبدالله، اشتباهی رخ داده است و این وزارت تأیید کرد که این مرد کارمند امنیت ملی بوده است.

افغانستان

انتقادها از کارگیری کارت ساخته‌گی رسانه از سوی کارمند امنیت

پیش از این رسانه‌ها به نقل از وزارت امور داخله گفته‌اند که در بازداشت این مرد به ظن حمله بر محمد عبدالله، اشتباهی رخ داده است.

Thumbnail

نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌ها روزسه شنبه (۳۰میزان) آنچه را که کارگیری یک کارمند امنیت ملی از کارت ساخته‌گی رسانه در کابل می‌گویند، غیراخلاقی می‌دانند و این کار را برای خبرنگاران و رسانه‌ها، خطرآفرین می‌گویند.

پس از چاشت روز یک شنبه، خبری در باره بازداشت مردی به ظن حمله بر محمد عبدالله، یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پخش شد؛ اما پسان‌تر این خبر نادرست خوانده شد و گفته شد که این مرد کارمند امنیت ملی بوده است.

در میان چیزهایی که از جیب‌های این مرد به دست آمدند، کارتی هم بود که هرچند هیچ شباهتی با کارت‌های کارمندان طلوع‌نیوز ندارد، اما در گوشه‌یی از آن لوگویی جاداده شده است که چندسال پیش، طلوع‌نیوز از آن کار می‌گرفت.

چیزی که واکنش نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌ها را برانگیخته است.

صدیق‌الله توحیدی،  مسوول دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران گفت:" هم غیرقانونی است، هم غیراخلاقی است! باز توسط یک اداره معروفی که باید بیشتر توجه به اصل رعایت قانون داشته باشد، این تخطی نابخشودنی است!"

فهیم دشتی، رییس اتحادیه ملی خبرنگاران گفت:" ما نگران شدید این مسأله استیم و این مسأله را به عنوان یک چالشی که بعدها می‌تواند خطرات بزرگ‌تری ایجاد بکند، هم به رسانه‌ها و کارمندانش و هم به کسان دیگری که با پوشش رسانه‌یی، شاید مورد حمله و مورد سوء قصد قرار بگیرند."

در همین حال، شماری از خبرنگارانی که به روز سه شنبه (۳۰میزان) برای پوشش خبرهای انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات آمده بودند، نیز از این رویداد ابراز نگرانی می‌کنند.

سید ابرار، خبرنگار گفت:" غیر قابل قبول است و باعث نگرانی ما هم است. این به اعتبار خبرنگاران صدمه جدی وارد می‌کند."

حسین بویوک، خبرنگار گفت:" نهادها هم نباید این کار را انجام بدهند. این یک کار بسیار اشتباه و خطرناک و پیامد خیلی جدی خواهد داشت به دنیای رسانه‌یی."

با این همه، ریاست عمومی امنیت ملی در این باره دیدگاهی به دست نمی‌دهد.

پیش از این رسانه‌ها به نقل از وزارت امور داخله گفته‌اند که در بازداشت این مرد به ظن حمله بر محمد عبدالله، اشتباهی رخ داده است و این وزارت تأیید کرد که این مرد کارمند امنیت ملی بوده است.

هم‌رسانی کنید