تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد حکمتیار از نشست دوحه: خارجی‌ها درتلاش انحصار روندصلح استند

در حالی‌که ارگ ریاست‌جمهوری و بسیاری از سیاسیون، از برگزاری نشست میان افغانان در دوحه استقبال می‌کنند، اما گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی از برگزاری این نشست انتقاد می‌کند.

رهبر حزب اسلامی، از آن‌چه که مداخلۀ خارجیان در گفت‌وگوهای صلح می‌داند نگران است و می‌گوید که حکومت در گزینش کسانی که به دوحه رفته‌اند هیچ صلاحیتی نداشته است و از آجندای این نشست نیز آگاهی ندارد.

آقای حکمتیار که امروز (یک‌شنبه، ۱۶سرطان) در یک نشست در کابل سخن می‌زد، تأکید کرد که تاکنون برای گفت‌وگوهای صلح، هیچ آجندای مشخصی وجود ندارد: «خارجیان می‌خواهند که این قضیه مهم ملی را در انحصار خودداشته باشند، و این گفت‌وگوهای میان افغانان که در قطر ادامه دارند یک واضح مثال است به نام گفت‌وگوهای میان افغانان؛ افغانان را می‌خواهند، اما حکومت خبر ندارد، رییس جمهور خبر ندارد.»

او می‌افزاید که تاکنون دربارۀ نشست دوحه، با سیاسیون مشوره نشده‌است.

اما، شورای عالی صلح، می‌گوید که نشست دوحه امید تازه‌یی است که در روند به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای صلح کمک خواهد کرد.

عبدالحق حقیار، معاون شورای عالی صلح اظهار داشت: «به مردم افغانستان یک دروازه گفت‌وگو باز شده، این‌که نشست‌ها میان امریکاییان و طالبان جریان داشت ما از آن چندان خوشبین نبودیم. خوشبینی‌ها همان بود که خود آنان از آن به نفع خود استفاده داشته باشند؛ اما حالا ما خوشبین استیم این‌که رهبران می‌گویند که خوشبین نیستند قبلأ هم پاکستان رفته بودند، فکر نکنم که کدام نتیجه داشت نشست شان.»

پیش از این، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست جمهوری نیز گفته بود اگرچه شرکت کننده‌گان نشست دوحه از حکومت نماینده‌گی نمی‌کنند، اما این نشست یک پیشرفت در روند صلح است.

رهبر حزب اسلامی، در بخش دیگر از سخنان امروز خود، دربارۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز سخن زد.

او نصب برچسب در شناس‌نامه‌ها را تلاشی برای فراهم ساختن زمینۀ تقلب در انتخابات دانست و گفت که کمیسیون‌های انتخاباتی در تمامی روند انتخابات باید از فن‌آوری‌ها کار بگیرند و به مهاجران و بیجاشده‌گان داخلی هم زمینۀ رأی‌دهی را در انتخابات فراهم بسازند.
 
حکمتیار افزود: «ما خواهان این استیم که انتخابات ریاست‌جمهوری شفاف وعادلانه باشد؛ در آن تقلب صورت نگیرد توسط کمیسیون انتخابات، به شرطی که مستقل بودنش تضمین شود. نیروهای خارجی در این مداخله نکند و تحت نظارت کامل کاندیدای ریاست‌جمهوری برگزار شود.»

گلبدین حکمتیار، می‌گوید که تصمیم حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی به محروم ساختن مهاجران از رأی‌دادن در انتخابات ریاست جمهوری یک تصمیم سیاسی است.

انتقاد حکمتیار از نشست دوحه: خارجی‌ها درتلاش انحصار روندصلح استند

گلبدین حکمتیار، می‌گوید که تاکنون دربارۀ برگزاری نشست دوحه با سیاست‌گران مشوره نشده‌است و خارجیان می‌کوشند تا گفت‌وگوهای صلح را در اختیار داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که ارگ ریاست‌جمهوری و بسیاری از سیاسیون، از برگزاری نشست میان افغانان در دوحه استقبال می‌کنند، اما گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی از برگزاری این نشست انتقاد می‌کند.

رهبر حزب اسلامی، از آن‌چه که مداخلۀ خارجیان در گفت‌وگوهای صلح می‌داند نگران است و می‌گوید که حکومت در گزینش کسانی که به دوحه رفته‌اند هیچ صلاحیتی نداشته است و از آجندای این نشست نیز آگاهی ندارد.

آقای حکمتیار که امروز (یک‌شنبه، ۱۶سرطان) در یک نشست در کابل سخن می‌زد، تأکید کرد که تاکنون برای گفت‌وگوهای صلح، هیچ آجندای مشخصی وجود ندارد: «خارجیان می‌خواهند که این قضیه مهم ملی را در انحصار خودداشته باشند، و این گفت‌وگوهای میان افغانان که در قطر ادامه دارند یک واضح مثال است به نام گفت‌وگوهای میان افغانان؛ افغانان را می‌خواهند، اما حکومت خبر ندارد، رییس جمهور خبر ندارد.»

او می‌افزاید که تاکنون دربارۀ نشست دوحه، با سیاسیون مشوره نشده‌است.

اما، شورای عالی صلح، می‌گوید که نشست دوحه امید تازه‌یی است که در روند به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای صلح کمک خواهد کرد.

عبدالحق حقیار، معاون شورای عالی صلح اظهار داشت: «به مردم افغانستان یک دروازه گفت‌وگو باز شده، این‌که نشست‌ها میان امریکاییان و طالبان جریان داشت ما از آن چندان خوشبین نبودیم. خوشبینی‌ها همان بود که خود آنان از آن به نفع خود استفاده داشته باشند؛ اما حالا ما خوشبین استیم این‌که رهبران می‌گویند که خوشبین نیستند قبلأ هم پاکستان رفته بودند، فکر نکنم که کدام نتیجه داشت نشست شان.»

پیش از این، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست جمهوری نیز گفته بود اگرچه شرکت کننده‌گان نشست دوحه از حکومت نماینده‌گی نمی‌کنند، اما این نشست یک پیشرفت در روند صلح است.

رهبر حزب اسلامی، در بخش دیگر از سخنان امروز خود، دربارۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز سخن زد.

او نصب برچسب در شناس‌نامه‌ها را تلاشی برای فراهم ساختن زمینۀ تقلب در انتخابات دانست و گفت که کمیسیون‌های انتخاباتی در تمامی روند انتخابات باید از فن‌آوری‌ها کار بگیرند و به مهاجران و بیجاشده‌گان داخلی هم زمینۀ رأی‌دهی را در انتخابات فراهم بسازند.
 
حکمتیار افزود: «ما خواهان این استیم که انتخابات ریاست‌جمهوری شفاف وعادلانه باشد؛ در آن تقلب صورت نگیرد توسط کمیسیون انتخابات، به شرطی که مستقل بودنش تضمین شود. نیروهای خارجی در این مداخله نکند و تحت نظارت کامل کاندیدای ریاست‌جمهوری برگزار شود.»

گلبدین حکمتیار، می‌گوید که تصمیم حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی به محروم ساختن مهاجران از رأی‌دادن در انتخابات ریاست جمهوری یک تصمیم سیاسی است.

هم‌رسانی کنید