تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

انتقاد حکمتیار از نظام انتخاباتی کنونی

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب‌اسلامی، در همایشی امروز چهارشنبه گفت که هرگاه انتخابات مجلس نماینده‌گان با نظام کنونی برگذار شود، کمتر از ده درصد نماینده‌گان واقعی مردم به مجلس راه خواهند یافت.

آقای حکمتیار که در کابل ودر میان عالمان دین و امامان مسجدها سخن می‌گفت از آنان می‌خواهد که  در برابر یک رویداد بزرگ ملی چون انتخابات بی‌تفاوت نباشند.

او گفت: «نظام سابق انتخاباتی و آنچه که روند انتخابات با آن پیش می‌رود بسیار غیرعادلانه، متروک و یک سیستم مردود است.»

فضل الله نوری، عالم دین گفت: «فاصله فتوا‌های صادره به اندازه صدسال است، صحبت‌های که از دو مسجد می‌شود به اندازه صد سال است. چرا ما درک نکردیم که نیاز جامعه ما چیست؟»

از سوی دیگر گلبدین حکمتیار در حالی که عالمان دین را منسجم نمی‌داند، یگانه راه برای بیرون رفت از چالش‌های کنونی را در کشور، درهمبستگی عالمان دین می‌داند.او نظام انتخاباتی کنونی را عادلانه نمی‌داند.

عبدالحکیم مجاهد، عضوشورای عالی‌صلح، گفت: «هرکس به نظر خود روان است یکی با دیگر وحدت ندارید. اگر امروز شما وحدت داشته باشید نظام جور می‌شود.»

به گفته رهبر حزب اسلامی، درانتخابات آینده مجلس نماینده‌گان بیش ازنیمی ازجمعیت کشور ازحق رای دهی محروم خواهند ماند.

حکمتیار گفت: «آیا انتخاباتی که در آن نصف جمعیت کشور از حق رای شان محروم باشند ارزش دارد؟ چی ارزش خواهد داشت و کدام مشکل را حل خواهد کرد.»
              
حکمتیار دربخشی دیگری ازسخنان‌اش از افزایش تلفات غیرنظامیان درجنگ‌ها ابراز نگرانی می‌کند.

افغانستان

انتقاد حکمتیار از نظام انتخاباتی کنونی

به گفته رهبر حزب اسلامی، درانتخابات آینده مجلس نماینده‌گان بیش ازنیمی ازجمعیت کشور ازحق رای دهی محروم خواهند ماند.

تصویر بندانگشتی

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب‌اسلامی، در همایشی امروز چهارشنبه گفت که هرگاه انتخابات مجلس نماینده‌گان با نظام کنونی برگذار شود، کمتر از ده درصد نماینده‌گان واقعی مردم به مجلس راه خواهند یافت.

آقای حکمتیار که در کابل ودر میان عالمان دین و امامان مسجدها سخن می‌گفت از آنان می‌خواهد که  در برابر یک رویداد بزرگ ملی چون انتخابات بی‌تفاوت نباشند.

او گفت: «نظام سابق انتخاباتی و آنچه که روند انتخابات با آن پیش می‌رود بسیار غیرعادلانه، متروک و یک سیستم مردود است.»

فضل الله نوری، عالم دین گفت: «فاصله فتوا‌های صادره به اندازه صدسال است، صحبت‌های که از دو مسجد می‌شود به اندازه صد سال است. چرا ما درک نکردیم که نیاز جامعه ما چیست؟»

از سوی دیگر گلبدین حکمتیار در حالی که عالمان دین را منسجم نمی‌داند، یگانه راه برای بیرون رفت از چالش‌های کنونی را در کشور، درهمبستگی عالمان دین می‌داند.او نظام انتخاباتی کنونی را عادلانه نمی‌داند.

عبدالحکیم مجاهد، عضوشورای عالی‌صلح، گفت: «هرکس به نظر خود روان است یکی با دیگر وحدت ندارید. اگر امروز شما وحدت داشته باشید نظام جور می‌شود.»

به گفته رهبر حزب اسلامی، درانتخابات آینده مجلس نماینده‌گان بیش ازنیمی ازجمعیت کشور ازحق رای دهی محروم خواهند ماند.

حکمتیار گفت: «آیا انتخاباتی که در آن نصف جمعیت کشور از حق رای شان محروم باشند ارزش دارد؟ چی ارزش خواهد داشت و کدام مشکل را حل خواهد کرد.»
              
حکمتیار دربخشی دیگری ازسخنان‌اش از افزایش تلفات غیرنظامیان درجنگ‌ها ابراز نگرانی می‌کند.

هم‌رسانی کنید