Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد شهروندان از «ناعالانه» بودن روند توزیع نان خشک

شماری از شهروندان کشور از آنچه‌که ناعادلانه بودن روند توزیع نان خشک از سوی نانوایی‌ها در کابل می‌گویند انتقاد می‌کنند. 

این شهروندان، می‌گویند که در این روند نیز فساد وجود دارد و نان خشک که باید به نیازمندان توزیع شود به آنان نمی‌رسد. 

از این میان شماری از باشنده‌گان ناحیه نهم شهر کابل امروز در اعتراضی، وکیل گذر و رییس ناحیۀ این منطقه را به فساد در روند توزیع نان خشک متهم ساختند.

جاوید، یکی از باشنده‌گان این منطقه گفت: «نانوایی ۲۰۰ نان پخته کرده‌است، اما وکیل گذر به نانوا گفته اگر کسی پرسید بگوید دوهزار نان پخته کرده‌است.»

نصیر احمد، باشنده دیگر ناحیه نهم نیز افزود: «تنها دو روز در این نانوایی نان توزیع شده، خلاص. چند نان را به خویش و قوم خود توزیع کرده اما به نیازمندان کسی نان نمی‌دهد.» 

باشنده‌گان منطقه باغ رییس در ناحیه هفتم شهر کابل نیز امروز در برابر توزیع ناعادلانه نان خشک گردهمایی اعتراض‌آمیز داشتند. 

محمد کبیر، یکی‌ از این معترضان گفت: «شکایت ما از وکیل منطقه است. از یک خانه نام چهار ، پنج نفر  را برای گرفتن نان نوشته است و ما که غریب کار استیم نام ما را نوشته نکرده.»

بربنیاد تعهد حکومت روزانه باید ۶۵۰ تن آرد در ۱۳۴۳ نانوانی به‌گونه نان خشک به مردم در شهر کابل توزیع شود. 

اتحادیه نانوایان در کابل، می‌گوید با آن‌که شهرداری کابل از آنان فهرست نانوایی‌ها را خواسته بود اما شهرداری خود با وکیلان گذر و ریاست ناحیه‌ها فهرست نانوایی گ‌ها و فهرست نیازمندان را آماده کرده‌اند. 

حاجی غلام الدین، مسوول اتحادیه نانوایان گفت: «طرح تقسیم آرد و نان را وکیلان و نانوایی‌ها با شهرداری آماده کرده‌‌اند، ما در جریان نیستیم. از ما فهرست نانوایی‌ها را در اول خواسته بودند، ما برای شان فرستادیم؛ اما دیگر در جریان نیستیم.»

پس از آن‌که بر گشت‌وگذار در کشور محدودیت وضع شد تا از شیوع کرونا جلوگیری شود، حکومت تصمیم گرفت تا برای نیازمندان از طریق نانوایی‌ها نان به‌گونه رایگان توزیع شود. این روند در چند ولایت هم‌اکنون جریان دارد، اما با مشکلانی نیز به همراه است. 

حکومت گفته‌است که روند توزیع نان خشک تنها در ماه رمضان جریان خواهد داشت و هر هفته بیش از دومیلیون دالر در این راستا هزینه می‌کند.

انتقاد شهروندان از «ناعالانه» بودن روند توزیع نان خشک

شماری از باشنده‌گان ناحیه هفتم و نهم شهر کابل، امروز در برابر ناعادلانه بودن روند توزیع نان خشک اعتراض کردند. 

Thumbnail

شماری از شهروندان کشور از آنچه‌که ناعادلانه بودن روند توزیع نان خشک از سوی نانوایی‌ها در کابل می‌گویند انتقاد می‌کنند. 

این شهروندان، می‌گویند که در این روند نیز فساد وجود دارد و نان خشک که باید به نیازمندان توزیع شود به آنان نمی‌رسد. 

از این میان شماری از باشنده‌گان ناحیه نهم شهر کابل امروز در اعتراضی، وکیل گذر و رییس ناحیۀ این منطقه را به فساد در روند توزیع نان خشک متهم ساختند.

جاوید، یکی از باشنده‌گان این منطقه گفت: «نانوایی ۲۰۰ نان پخته کرده‌است، اما وکیل گذر به نانوا گفته اگر کسی پرسید بگوید دوهزار نان پخته کرده‌است.»

نصیر احمد، باشنده دیگر ناحیه نهم نیز افزود: «تنها دو روز در این نانوایی نان توزیع شده، خلاص. چند نان را به خویش و قوم خود توزیع کرده اما به نیازمندان کسی نان نمی‌دهد.» 

باشنده‌گان منطقه باغ رییس در ناحیه هفتم شهر کابل نیز امروز در برابر توزیع ناعادلانه نان خشک گردهمایی اعتراض‌آمیز داشتند. 

محمد کبیر، یکی‌ از این معترضان گفت: «شکایت ما از وکیل منطقه است. از یک خانه نام چهار ، پنج نفر  را برای گرفتن نان نوشته است و ما که غریب کار استیم نام ما را نوشته نکرده.»

بربنیاد تعهد حکومت روزانه باید ۶۵۰ تن آرد در ۱۳۴۳ نانوانی به‌گونه نان خشک به مردم در شهر کابل توزیع شود. 

اتحادیه نانوایان در کابل، می‌گوید با آن‌که شهرداری کابل از آنان فهرست نانوایی‌ها را خواسته بود اما شهرداری خود با وکیلان گذر و ریاست ناحیه‌ها فهرست نانوایی گ‌ها و فهرست نیازمندان را آماده کرده‌اند. 

حاجی غلام الدین، مسوول اتحادیه نانوایان گفت: «طرح تقسیم آرد و نان را وکیلان و نانوایی‌ها با شهرداری آماده کرده‌‌اند، ما در جریان نیستیم. از ما فهرست نانوایی‌ها را در اول خواسته بودند، ما برای شان فرستادیم؛ اما دیگر در جریان نیستیم.»

پس از آن‌که بر گشت‌وگذار در کشور محدودیت وضع شد تا از شیوع کرونا جلوگیری شود، حکومت تصمیم گرفت تا برای نیازمندان از طریق نانوایی‌ها نان به‌گونه رایگان توزیع شود. این روند در چند ولایت هم‌اکنون جریان دارد، اما با مشکلانی نیز به همراه است. 

حکومت گفته‌است که روند توزیع نان خشک تنها در ماه رمضان جریان خواهد داشت و هر هفته بیش از دومیلیون دالر در این راستا هزینه می‌کند.

هم‌رسانی کنید