Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد عبدالله از برخورد نیروهای امنیتی با عزاداران هفته شهید

عبدالله‌عبدالله رییس اجراییه کشور امروز سه‌شنبه در نشستی در کابل از آن چه که برخورد غیرحرفه‌یی نیروهای امنیتی با عزاداران هژده سنبله درکابل می‌گوید انتقاد کرد.

آقای عبدالله هرچند گشت‌و‌گزار و تیراندازی افراد مسلح غیرمسوول را در سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی غیرمجاز می‌داند، اما می‌گوید که نیروهای ویژه امنیتی کشور نیز با شماری ازعزاداران دیروز برخورد غیرحرفه‌یی وغیرانسانی کرده اند.

آقای عبدالله گفت: «در موارد زیادی تصویرهایی که برآمده برخورد قطعات خاص با شهروندان کشور قابل قبول نیست بر خورد مسلکی نیست برخورد انسانی نبوده و باید به این روش و رفتاره خاتمه داده شود.»

درهمین حال، مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله شماری از کسانی را که دست به تیراندازی واخلال نظم در شهرکابل زده اند یله‌گرد وتفنگداران غیرقانونی خطاب می‌کند و از بازداشت بیش از ۳۰ تن درپیوند با قتل دوتن خبرمی‌دهد.

وی همچنان گفته است که پولیس و گارنیزیون به روز دوشنبه ۱۳۸ تن از افراد یله‌گرد، مسلح غیرمسوول دیگر را در شهرکابل دستگیر کرده است.

مسعود اندرابی گفت:« بعضی از افراد مجرم و استفاده جو از این روز استفاده سو میکنند و بدون هیچ نوع منطق و بدون هیچ نوع فکر و بدون هیچ نوع ارزش به شهدای مردم افغانستان و شهید احمدشاه مسعود به وحشت و دهشت مردم دست می زنند.»

اما رییس اجراییه می گوید کسانی که به مردم اوباش می‌گویند اخلاق خودشان را زیر پرسش می‌برند.

عبدالله گفت:« یک قشر بسیار وسع از مردم ره که با احساسات پاک هم رفتند و یک ابراز احساسات کردند اونها را همه را اوباش خواندن اخلاق خود اشخاصی را که از این الفاظ استفاده می کنند زیر سوال می برد.»

برخی از مقام های دولتی اینجا در کابل مراسمی سوگواری را برای جان باختن سید محمد نور سادات برگذار کرده اند.

سربازی که به گفته وزارت امور داخله درنیتجه شلیک‌های عزادران هژده هم ماۀ سنبله روز گذشته درکابل جان باخت.

سید محمد نور سادات ۴۸ ساله از ۱۷ سال بدینسو در گارنیزیون کابل کار می‌کرد و از او نه فرزند به جا مانده است.

مصطفی، پسرسید محمد نور سادات، گفت: «باید قاتلین پدرم محاکمه شوند و به سزای این کار شان برسند.»

در گشت‌زنی‌ها و تیراندازی‌های کاروان‌های عزاران روز هژدهم ماه سنبله در جاده‌های شهرکابل، نظم و امنیت برخی از بخش‌های این شهر برهم‌خورد.

این کار انتقاد برخی از باشنده‌گان پایتخت را نیز برانگیخت.

انتقاد عبدالله از برخورد نیروهای امنیتی با عزاداران هفته شهید

آقای عبدالله می گوید که این برخورد انسانی نیست و باید به آن خاتمه داده شود.

Thumbnail

عبدالله‌عبدالله رییس اجراییه کشور امروز سه‌شنبه در نشستی در کابل از آن چه که برخورد غیرحرفه‌یی نیروهای امنیتی با عزاداران هژده سنبله درکابل می‌گوید انتقاد کرد.

آقای عبدالله هرچند گشت‌و‌گزار و تیراندازی افراد مسلح غیرمسوول را در سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی غیرمجاز می‌داند، اما می‌گوید که نیروهای ویژه امنیتی کشور نیز با شماری ازعزاداران دیروز برخورد غیرحرفه‌یی وغیرانسانی کرده اند.

آقای عبدالله گفت: «در موارد زیادی تصویرهایی که برآمده برخورد قطعات خاص با شهروندان کشور قابل قبول نیست بر خورد مسلکی نیست برخورد انسانی نبوده و باید به این روش و رفتاره خاتمه داده شود.»

درهمین حال، مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله شماری از کسانی را که دست به تیراندازی واخلال نظم در شهرکابل زده اند یله‌گرد وتفنگداران غیرقانونی خطاب می‌کند و از بازداشت بیش از ۳۰ تن درپیوند با قتل دوتن خبرمی‌دهد.

وی همچنان گفته است که پولیس و گارنیزیون به روز دوشنبه ۱۳۸ تن از افراد یله‌گرد، مسلح غیرمسوول دیگر را در شهرکابل دستگیر کرده است.

مسعود اندرابی گفت:« بعضی از افراد مجرم و استفاده جو از این روز استفاده سو میکنند و بدون هیچ نوع منطق و بدون هیچ نوع فکر و بدون هیچ نوع ارزش به شهدای مردم افغانستان و شهید احمدشاه مسعود به وحشت و دهشت مردم دست می زنند.»

اما رییس اجراییه می گوید کسانی که به مردم اوباش می‌گویند اخلاق خودشان را زیر پرسش می‌برند.

عبدالله گفت:« یک قشر بسیار وسع از مردم ره که با احساسات پاک هم رفتند و یک ابراز احساسات کردند اونها را همه را اوباش خواندن اخلاق خود اشخاصی را که از این الفاظ استفاده می کنند زیر سوال می برد.»

برخی از مقام های دولتی اینجا در کابل مراسمی سوگواری را برای جان باختن سید محمد نور سادات برگذار کرده اند.

سربازی که به گفته وزارت امور داخله درنیتجه شلیک‌های عزادران هژده هم ماۀ سنبله روز گذشته درکابل جان باخت.

سید محمد نور سادات ۴۸ ساله از ۱۷ سال بدینسو در گارنیزیون کابل کار می‌کرد و از او نه فرزند به جا مانده است.

مصطفی، پسرسید محمد نور سادات، گفت: «باید قاتلین پدرم محاکمه شوند و به سزای این کار شان برسند.»

در گشت‌زنی‌ها و تیراندازی‌های کاروان‌های عزاران روز هژدهم ماه سنبله در جاده‌های شهرکابل، نظم و امنیت برخی از بخش‌های این شهر برهم‌خورد.

این کار انتقاد برخی از باشنده‌گان پایتخت را نیز برانگیخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره