Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد عبدالله از طالبان برای پاسخ‌ندادن به فراخوان صلح حکومت

عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی امروز دوشنبه (۲۱حوت) در فرجامین نشست شورای وزیران در سال روان هجری خورشیدی، می‌گوید که حکومت وحدت ملی برای رسیدن به صلح وثبات پایدار در کشور پیشنهاد صلح با طالبان را ارایه کرد، اما این گروه تاکنون پاسخ مثبتی به این فراخوان، نداده‌اند.

او افزود: «آنانی‌که پیام صلح را رد می‌کنند، یاهم دست به خیانت می‌زنند مثلی‌که در روز جمعۀ گذشته دست به جنایت در کابل زدند، آنان در صف تاریک تاریخ افغانستان، جا خواهند داشت.»

حکومت دو هفته پیش، بستۀ پیشنهادی صلح را در نشست دوم «روند کابل» به طالبان پیشکش کرد، اما این گروه تاکنون به گونۀ رسمی به این فراخوان پاسخ نداده اند.

رییس اجراییه هم‌چنان از حل اختلاف‌ها میان جمعیت اسلامی و حکومت در آیندۀ نزدیک، خبر داد.

آقای عبدالله گفت: «حل تنش‌های سیاسی برای صلح مهم استند. به هراندازه‌ یی که وحدت باشد، صلح تضمین خواهد شد. مسایلی‌که در ارتباط به ولایت بلخ هم بودند، در حال حل‌ شدن است.»

تنش ها میان دو طرف در حدود سه ماه پیش، پس از آن بالا گرفتند که عطامحمد نور، تصمیم ریییس جمهور مبنی بر کنار رفتن از ولایت بلخ را رد کرد. 

انتقاد عبدالله از طالبان برای پاسخ‌ندادن به فراخوان صلح حکومت

آقای عبدالله همچنان سال ‌روان را پُر از فرازونشیب برای مردمان کشور می‌داند و می‌گوید که حکومت می‌کوشد تا در سال نو، به تعهدات‌اش عمل کند.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی امروز دوشنبه (۲۱حوت) در فرجامین نشست شورای وزیران در سال روان هجری خورشیدی، می‌گوید که حکومت وحدت ملی برای رسیدن به صلح وثبات پایدار در کشور پیشنهاد صلح با طالبان را ارایه کرد، اما این گروه تاکنون پاسخ مثبتی به این فراخوان، نداده‌اند.

او افزود: «آنانی‌که پیام صلح را رد می‌کنند، یاهم دست به خیانت می‌زنند مثلی‌که در روز جمعۀ گذشته دست به جنایت در کابل زدند، آنان در صف تاریک تاریخ افغانستان، جا خواهند داشت.»

حکومت دو هفته پیش، بستۀ پیشنهادی صلح را در نشست دوم «روند کابل» به طالبان پیشکش کرد، اما این گروه تاکنون به گونۀ رسمی به این فراخوان پاسخ نداده اند.

رییس اجراییه هم‌چنان از حل اختلاف‌ها میان جمعیت اسلامی و حکومت در آیندۀ نزدیک، خبر داد.

آقای عبدالله گفت: «حل تنش‌های سیاسی برای صلح مهم استند. به هراندازه‌ یی که وحدت باشد، صلح تضمین خواهد شد. مسایلی‌که در ارتباط به ولایت بلخ هم بودند، در حال حل‌ شدن است.»

تنش ها میان دو طرف در حدود سه ماه پیش، پس از آن بالا گرفتند که عطامحمد نور، تصمیم ریییس جمهور مبنی بر کنار رفتن از ولایت بلخ را رد کرد. 

هم‌رسانی کنید