تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد شهروندان از نصب بیلبوردها برای خوش‌آمدگویی یک مقام حکومتی

پیام‌های خوش آمدگویی وزیر دولت در امور رسیده گی به رویدادها در ولایت های هرات و بادغیس انتقاد شهروندان را برانگیخته است.

در روزهای پسین هم زمان با آمدن این وزیر حکومت به هرات، در بخش هایی از شهر هرات و مسیر جاده میدان هوایی، چندین بیلبورد خوش آمدگویی نصب شده اند.

بر بنیاد آمارها، مصرف چاپ و نصب هر یک از این بیلبوردها به بیش از پانزده هزار افغانی می رسد. شماری از باشنده گان هرات نصب این بیلبوردها را نمونه ای از عملکرد نمایشی مقام های حکومتی می دانند و می گویند که باید جلو این مصارف بیجا گرفته شود. 

غلام حبیب هاشمی، عضو شورای ولایتی هرات، گفت: «در افغانستان عرف شده که هر کس که از مرکز می اید به اداره زیر مجموعه خود برای آن یک سلسله تشریفات ها و بنرها نصب می شود. این خلاف اصول است.»

بر بنیاد آمارها مصرف چاپ و نصب هر بیلبورد به بیش از پانزده هزار افغانی می رسد. شهرداری هرات می گوید که بیلبوردهای داخل شهر را به بخش خصوصی به اجاره داده است و این بخش سالانه پول هنگفتی از بابت نصب تصویرهای مقام های حکومتی به دست می آورد.

غلام رسول عظیمی، سخنگوی شهرداری هرات، گفت: «بیشتر شرکت های خصوصی تبلیغاتی استند که این ها عکس مقام ها را چاپ می کنند روی بیلبوردها.»

این کارگران که برای پیدا کردن صد افغانی تمام روز را انتظار می کشند اما برای شان کار پیدا نمی شود از آنچه که عملکرد نمایشی برخی مقام های حکومتی و مصارف بیجا از سوی آنان می خوانند انتقاد می کنند.

محمد جواد، کارگر، گفت: «به جای نصب این تابلوها، پول آن را برای غریب ها کمک کنند.»

محمد علی، کارگر، گفت: «هر وزیری که می آید، به جای نصب تابلو به کارگران پول بدهد.»

انتقاد شهروندان از نصب بیلبوردها برای خوش‌آمدگویی یک مقام حکومتی

بر بنیاد آمارها، مصرف چاپ و نصب هر یک از این بیلبوردها به بیش از پانزده هزار افغانی می رسد.

تصویر بندانگشتی

پیام‌های خوش آمدگویی وزیر دولت در امور رسیده گی به رویدادها در ولایت های هرات و بادغیس انتقاد شهروندان را برانگیخته است.

در روزهای پسین هم زمان با آمدن این وزیر حکومت به هرات، در بخش هایی از شهر هرات و مسیر جاده میدان هوایی، چندین بیلبورد خوش آمدگویی نصب شده اند.

بر بنیاد آمارها، مصرف چاپ و نصب هر یک از این بیلبوردها به بیش از پانزده هزار افغانی می رسد. شماری از باشنده گان هرات نصب این بیلبوردها را نمونه ای از عملکرد نمایشی مقام های حکومتی می دانند و می گویند که باید جلو این مصارف بیجا گرفته شود. 

غلام حبیب هاشمی، عضو شورای ولایتی هرات، گفت: «در افغانستان عرف شده که هر کس که از مرکز می اید به اداره زیر مجموعه خود برای آن یک سلسله تشریفات ها و بنرها نصب می شود. این خلاف اصول است.»

بر بنیاد آمارها مصرف چاپ و نصب هر بیلبورد به بیش از پانزده هزار افغانی می رسد. شهرداری هرات می گوید که بیلبوردهای داخل شهر را به بخش خصوصی به اجاره داده است و این بخش سالانه پول هنگفتی از بابت نصب تصویرهای مقام های حکومتی به دست می آورد.

غلام رسول عظیمی، سخنگوی شهرداری هرات، گفت: «بیشتر شرکت های خصوصی تبلیغاتی استند که این ها عکس مقام ها را چاپ می کنند روی بیلبوردها.»

این کارگران که برای پیدا کردن صد افغانی تمام روز را انتظار می کشند اما برای شان کار پیدا نمی شود از آنچه که عملکرد نمایشی برخی مقام های حکومتی و مصارف بیجا از سوی آنان می خوانند انتقاد می کنند.

محمد جواد، کارگر، گفت: «به جای نصب این تابلوها، پول آن را برای غریب ها کمک کنند.»

محمد علی، کارگر، گفت: «هر وزیری که می آید، به جای نصب تابلو به کارگران پول بدهد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره