تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد نماینده‌گان مجلس از رهایی سه عضو برجستۀ شبکۀ حقانی

اعضای مجلس نماینده‌گان، از رهایی سه عضو برجستۀ شبکۀ حقانی  - انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید - از زندان‌ افغانستان انتقاد می‌کنند.

اعضای مجلس، در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۲۲عقرب) این نهاد، تصمیم رییس‌جمهور غنی در این باره را امتیازدهی به گروه‌های هراس‌افگن دانستند.

نیلوفر ابراهیمی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «اگر بهانۀ صلح است آیا ۸۵۰ زندانی که رها شد توسط همین قطار تعظیم برای آغاز مذاکره که هنوز انجامش نامعلوم است کافی نبود که حالا امتیازی به سطح خیانت ملی داده شد.»

رییس‌جمهور غنی، روز گذشته اعلام کرد که این سه عضو برجستۀ شبکۀ حقانی به‌گونۀ مشروط آزاد می‌شوند. به گفتۀ آقای غنی، این سه تن در بدل رهایی دو استاد دانشگاۀ امریکایی – افغانستان که در سال ۲۰۱۶ ربوده شده بودند، آزاد خواهند شد.

شماری از اعضای دیگر مجلس، خواهان فراخواندن لوی سارنوال برای پاسخ‌گویی در این بارۀ به مجلس شدند.

همایون شهیدزاده، عضو مجلس افزود: «باید لوی سارنوال افغانستان به مجلس خواسته شود و در زمینه گزارش بدهد.»

اما، میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید حکومت رهایی این سه عضو شبکۀ حقانی را بربنیاد قانون انجام داده‌است: «چون که تمام مراحل دوسیه‌های این زندانیان طی مراحل قانونی شده‌است و نهادهای چون ستره محکمه لوی سارنوالی و نهادهای امنیتی در جریان بوده‌اند.»

فرید حمیدی، لوی سارنوال و رییس مجلس نماینده‌گان، دو تنی استند که در هنگام اعلام رهایی این سه عضو شبکۀ حقانی در کنار رییس‌جمهور ایستاده بودند.

با این همه، رییس مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که در بارۀ ایجاد هیئت صلح با مجلس نماینده‌گان هیچ مشوره نشده‌است. وی می‌گوید که وزیر دولت در امور صلح باید به مجلس نماینده‌گان خواسته شود و دربارۀ گفت‌وگوهای صلح و هیئتی که برای گفت‌وگوهای صلح ایجاد شده‌است توضیحات بدهد.

انتقاد نماینده‌گان مجلس از رهایی سه عضو برجستۀ شبکۀ حقانی

اعضای مجلس، در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۲۲عقرب) این نهاد، تصمیم رییس‌جمهور غنی در این باره را امتیازدهی به گروه‌های هراس‌افگن دانستند.

تصویر بندانگشتی

اعضای مجلس نماینده‌گان، از رهایی سه عضو برجستۀ شبکۀ حقانی  - انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید - از زندان‌ افغانستان انتقاد می‌کنند.

اعضای مجلس، در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۲۲عقرب) این نهاد، تصمیم رییس‌جمهور غنی در این باره را امتیازدهی به گروه‌های هراس‌افگن دانستند.

نیلوفر ابراهیمی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «اگر بهانۀ صلح است آیا ۸۵۰ زندانی که رها شد توسط همین قطار تعظیم برای آغاز مذاکره که هنوز انجامش نامعلوم است کافی نبود که حالا امتیازی به سطح خیانت ملی داده شد.»

رییس‌جمهور غنی، روز گذشته اعلام کرد که این سه عضو برجستۀ شبکۀ حقانی به‌گونۀ مشروط آزاد می‌شوند. به گفتۀ آقای غنی، این سه تن در بدل رهایی دو استاد دانشگاۀ امریکایی – افغانستان که در سال ۲۰۱۶ ربوده شده بودند، آزاد خواهند شد.

شماری از اعضای دیگر مجلس، خواهان فراخواندن لوی سارنوال برای پاسخ‌گویی در این بارۀ به مجلس شدند.

همایون شهیدزاده، عضو مجلس افزود: «باید لوی سارنوال افغانستان به مجلس خواسته شود و در زمینه گزارش بدهد.»

اما، میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید حکومت رهایی این سه عضو شبکۀ حقانی را بربنیاد قانون انجام داده‌است: «چون که تمام مراحل دوسیه‌های این زندانیان طی مراحل قانونی شده‌است و نهادهای چون ستره محکمه لوی سارنوالی و نهادهای امنیتی در جریان بوده‌اند.»

فرید حمیدی، لوی سارنوال و رییس مجلس نماینده‌گان، دو تنی استند که در هنگام اعلام رهایی این سه عضو شبکۀ حقانی در کنار رییس‌جمهور ایستاده بودند.

با این همه، رییس مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که در بارۀ ایجاد هیئت صلح با مجلس نماینده‌گان هیچ مشوره نشده‌است. وی می‌گوید که وزیر دولت در امور صلح باید به مجلس نماینده‌گان خواسته شود و دربارۀ گفت‌وگوهای صلح و هیئتی که برای گفت‌وگوهای صلح ایجاد شده‌است توضیحات بدهد.

هم‌رسانی کنید