تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

انتقاد نهادهای دفاع از رسانه‌ها از عدم حضور رییس‌جمهور در مناظره

نهادهای دفاع از رسانه‌ها و خبر نگاران حضور نیافتن محمد اشرف غنی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را به یک مناظره انتخاباتی در تلوزیرون آریانا اهانت به رسانه‌ها و آزادی بیان میدانند. این نهادها و خبرنگاران می‌گویند که اگر آقای غنی نمی خواست در این مناظره شرکت نماید نباید به مسوولان تلویزیون آریانا نیوز وعده حضور میداد.

 این نهادها و خبرنگاران می‌گویند که آقای غنی با وعده خلافی اش در  حضور نیافتن به این رسانه  قانون را نقض کرده است و نیز به مردم افغانستان بی حرمتی کرده است. 

در حالی که قرار بود اشرف غنی و عبدالله عبدالله رهبران حکومت وحدت ملی که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز استند، دوشنبه شب در یک مناظره در تلویزیون آریانا حضور یابند، اما پس از آن که عبدالله عبدالله در نزدیک ساختمان این رسانه می رسد، مسوول این رسانه پیامی از یکی از مشاوران رییس جم هور غنی دریافت کرد که رییس جمهور نمی خواهد در این برنامه شرکت کند.

شریف حسنیار، مسوول آریانا نیوز در این باره اظهار داشت:«تیم تشریفات پی پی اس رفت و آمد داشتند با من و همکاران ما دیدار های داشتند، هیچ کدام مشکلی وجود نداشت نه مشکل تخنیکی نه مشکل امنیتی و نه کدام ملاحظه دیگه وجود داشت. دیروز چاشت زنگی دریافت کردیم که باید دیداری داشته باشیم با تیم داکتر صاحب غنی ملاقات کردم یکی - دو ملاحظه داشتند که در آخر روز رفع شد، دیگر ساعت پنج و نیم با من تماس گرفتند که گپ حل است ما کمی وقت تر می آییم، پیش از این که داکتر صاحب بیاید. تیم پی پی اس، تیم تشریفات رییس جمهور امدند حتا غذایی را که رییس صاحب صرف می کنند آوردند اینجا، ساعت هشت بود که احوال دادند داکتر صاحب عبدالله حرکت کرده از منزل شان به سوی تلویزیون آریانا در همان لحظات بود که زنگی از دفتر کمپاین داکتر صاحب غنی آمد که این مناظره به تعویق افتاده.»

شرکت نکردن آقای غنی به مناظرۀ تلویزیونی این رسانه با انتقادهای سخت نهاد های دفاع از خبرنگاران روبرو شده است.

مجیب خلوتگر، مسوول نهاد نی  گفت:«وقتی در آخرین دقایق به اصطلاح دقیقه ۹۰ خبر میدهند که نمی آیند، این بدین معناست که به رسانه توهین کرده به تمام مخاطبین رسانه به مردم اهانت می کند و از سوی هم به تیم های امنیتی و تخنیکی و مطبوعاتی اش یک سره اهانت می کند.»

زرغونه روشان، خبرنگار گفت:«وقتی یک ماه پیش هماهنگ شده و گفتند که مناظره می کنند وقتی دراخرین لحظه از وعده شان می گذرند توهین است به رسانه.»

شماری از شهروندان کشور که کارکردهای  رهبران حکومت وحدت ملی را در پنج سال گذشته انتقاد می کنند می‌گویند که انتظار داشتند هر دو رهبر در این مناظره حضور می داشتند.

بصیر احمد، باشنده پایتخت گفت:«ما بسیار منتظر بودیم حتا رفیقان و دوستان همه منتظر بودند که در این مناظره این دو نفر چی می گویند. و حتا گفته بودیم که اگر برق نبود از رادیو بشنویم. این که به چه دلیل رییس صاحب نیامد نمی دانیم امااگر می بود بسیار خوب بود.»
"
 در پیامی که از نشانی مشاور رییس جمهور به رسانه ها فرستاده شده است آمده است که عبدالله عبدالله شخصی بی برنامه است از همین رو آقای غنی نمی خواهد با وی در این مناظره شرکت کند.

اما عبدالله عبدالله در این مناظره گفت که رییس‌جمهور نمی تواند با وی مناظره کند و دست به افشاگری‌هایی زد.

افغانستان

انتقاد نهادهای دفاع از رسانه‌ها از عدم حضور رییس‌جمهور در مناظره

 این نهادها و خبرنگاران می‌گویند که آقای غنی با وعده خلافی اش در  حضور نیافتن به این رسانه  قانون را نقض کرده است و نیز به مردم افغانستان بی حرمتی کرده است. 

Thumbnail

نهادهای دفاع از رسانه‌ها و خبر نگاران حضور نیافتن محمد اشرف غنی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را به یک مناظره انتخاباتی در تلوزیرون آریانا اهانت به رسانه‌ها و آزادی بیان میدانند. این نهادها و خبرنگاران می‌گویند که اگر آقای غنی نمی خواست در این مناظره شرکت نماید نباید به مسوولان تلویزیون آریانا نیوز وعده حضور میداد.

 این نهادها و خبرنگاران می‌گویند که آقای غنی با وعده خلافی اش در  حضور نیافتن به این رسانه  قانون را نقض کرده است و نیز به مردم افغانستان بی حرمتی کرده است. 

در حالی که قرار بود اشرف غنی و عبدالله عبدالله رهبران حکومت وحدت ملی که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز استند، دوشنبه شب در یک مناظره در تلویزیون آریانا حضور یابند، اما پس از آن که عبدالله عبدالله در نزدیک ساختمان این رسانه می رسد، مسوول این رسانه پیامی از یکی از مشاوران رییس جم هور غنی دریافت کرد که رییس جمهور نمی خواهد در این برنامه شرکت کند.

شریف حسنیار، مسوول آریانا نیوز در این باره اظهار داشت:«تیم تشریفات پی پی اس رفت و آمد داشتند با من و همکاران ما دیدار های داشتند، هیچ کدام مشکلی وجود نداشت نه مشکل تخنیکی نه مشکل امنیتی و نه کدام ملاحظه دیگه وجود داشت. دیروز چاشت زنگی دریافت کردیم که باید دیداری داشته باشیم با تیم داکتر صاحب غنی ملاقات کردم یکی - دو ملاحظه داشتند که در آخر روز رفع شد، دیگر ساعت پنج و نیم با من تماس گرفتند که گپ حل است ما کمی وقت تر می آییم، پیش از این که داکتر صاحب بیاید. تیم پی پی اس، تیم تشریفات رییس جمهور امدند حتا غذایی را که رییس صاحب صرف می کنند آوردند اینجا، ساعت هشت بود که احوال دادند داکتر صاحب عبدالله حرکت کرده از منزل شان به سوی تلویزیون آریانا در همان لحظات بود که زنگی از دفتر کمپاین داکتر صاحب غنی آمد که این مناظره به تعویق افتاده.»

شرکت نکردن آقای غنی به مناظرۀ تلویزیونی این رسانه با انتقادهای سخت نهاد های دفاع از خبرنگاران روبرو شده است.

مجیب خلوتگر، مسوول نهاد نی  گفت:«وقتی در آخرین دقایق به اصطلاح دقیقه ۹۰ خبر میدهند که نمی آیند، این بدین معناست که به رسانه توهین کرده به تمام مخاطبین رسانه به مردم اهانت می کند و از سوی هم به تیم های امنیتی و تخنیکی و مطبوعاتی اش یک سره اهانت می کند.»

زرغونه روشان، خبرنگار گفت:«وقتی یک ماه پیش هماهنگ شده و گفتند که مناظره می کنند وقتی دراخرین لحظه از وعده شان می گذرند توهین است به رسانه.»

شماری از شهروندان کشور که کارکردهای  رهبران حکومت وحدت ملی را در پنج سال گذشته انتقاد می کنند می‌گویند که انتظار داشتند هر دو رهبر در این مناظره حضور می داشتند.

بصیر احمد، باشنده پایتخت گفت:«ما بسیار منتظر بودیم حتا رفیقان و دوستان همه منتظر بودند که در این مناظره این دو نفر چی می گویند. و حتا گفته بودیم که اگر برق نبود از رادیو بشنویم. این که به چه دلیل رییس صاحب نیامد نمی دانیم امااگر می بود بسیار خوب بود.»
"
 در پیامی که از نشانی مشاور رییس جمهور به رسانه ها فرستاده شده است آمده است که عبدالله عبدالله شخصی بی برنامه است از همین رو آقای غنی نمی خواهد با وی در این مناظره شرکت کند.

اما عبدالله عبدالله در این مناظره گفت که رییس‌جمهور نمی تواند با وی مناظره کند و دست به افشاگری‌هایی زد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره