تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقال زخمیان تاکنون از داخل هوتل انترکانتیننتال آغاز نشده است

محب‌الله زیر، یکی از مقام‌های وزارت صحت عامۀ کشور بامداد امروز (یک‌شنبه ۱دلو) تأیید کرد که تاکنون نیروهای امنیتی به کارمندان صحی برای انتقال زخمیان از داخل هوتل انترکانتیننتال، نداده‌اند.

حدود ده ساعت پیش چهار تن از مهاجمان بر هوتل انترکانتیننتال در شهر کابل حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

آقای زیر می‌افزاید که تاکنون سه تن از زخمیان به شفاخانۀ وزیر محمد اکبر خان و دو تن دیگر به شفاخانۀ ایمر جنسی، انتقال یافته‌اند.

وی اضافه کرد که تاکنون آمار دقیق از کشته و زخمیان این حمله در دست نیست.

مقام‌های امنیتی می‌گویند که تاکنون دو مهاجم دیگر در داخل ساختمان پنهان شده‌اند و با نیروهای امنیتی درگیر استند.

دود و آتش از ساختمان این هوتل دیده شده است و بخش از این هوتل سوخته است.

پدر یکی از کسانی که در این هوتل کار می‌کند، می‌گوید که او به دنبال پسرش است و از هنگامی حمله تاکنون تماس با پسرش را از دست داده است.

بر بنیاد گزارش‌های تأیید ناشده، شماری از افراد و مهمانان در این هوتل گروگان گرفته شده‌اند.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گوید که عملیات تصفه‌یی به گونۀ آهسته به خاطر جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، پیش می‌رود.

انتقال زخمیان تاکنون از داخل هوتل انترکانتیننتال آغاز نشده است

یک مقام صحی از وزارت صحت عامه به طلوع‌نیوز تأیید کرد که تاکنون به کارمندان صحی اجازه ورود برای انتقال زخمیان از داخل هوتل انترکانتینتتال داده نشده است.

تصویر بندانگشتی

محب‌الله زیر، یکی از مقام‌های وزارت صحت عامۀ کشور بامداد امروز (یک‌شنبه ۱دلو) تأیید کرد که تاکنون نیروهای امنیتی به کارمندان صحی برای انتقال زخمیان از داخل هوتل انترکانتیننتال، نداده‌اند.

حدود ده ساعت پیش چهار تن از مهاجمان بر هوتل انترکانتیننتال در شهر کابل حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

آقای زیر می‌افزاید که تاکنون سه تن از زخمیان به شفاخانۀ وزیر محمد اکبر خان و دو تن دیگر به شفاخانۀ ایمر جنسی، انتقال یافته‌اند.

وی اضافه کرد که تاکنون آمار دقیق از کشته و زخمیان این حمله در دست نیست.

مقام‌های امنیتی می‌گویند که تاکنون دو مهاجم دیگر در داخل ساختمان پنهان شده‌اند و با نیروهای امنیتی درگیر استند.

دود و آتش از ساختمان این هوتل دیده شده است و بخش از این هوتل سوخته است.

پدر یکی از کسانی که در این هوتل کار می‌کند، می‌گوید که او به دنبال پسرش است و از هنگامی حمله تاکنون تماس با پسرش را از دست داده است.

بر بنیاد گزارش‌های تأیید ناشده، شماری از افراد و مهمانان در این هوتل گروگان گرفته شده‌اند.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گوید که عملیات تصفه‌یی به گونۀ آهسته به خاطر جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، پیش می‌رود.

هم‌رسانی کنید