Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اندرابی:در خانه‌ بمانید درغیر آن پولیس مانع رفت‌وآمد تان خواهد شد

امروز (یک‌شنبه، ۱۰حمل) که در دومین روز محدویت‌های رفت‌وآمد درپایتخت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود، بیشتر دکان‌ها در شهر بسته بودند و شماری از دست فروشان نیز به کارهای شان نیامده بودند.

پولیس کابل، نیز شماری از جاده‌های پایتخت را به روی رفت‌وآمد موترها بسته بودند.

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله از مردم می‌خواهد که در خانه‌های شان بمانند؛ در غیر آن پولیس مانع رفت‌وآمد آنان خواهد شد.

او‌ می‌گوید که یک ۱۵۰۰پولیس برای جلوگیری از رفت و آمدها گماشته شده‌اند: «از خانه بیرون نشوید. خودتان پولیس شوید. ‌توصیه‌های صحی برای تان داده شده. ما دکان‌ها و بخش‌های دیگر‌ را که در طرح قیودات روزگردی بر آن محدودیت وضع شده بسته کردیم.»

حکومت برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کابل، روز‌گذشته در این شهر محدودیت رفت‌وآمد وضع کرد؛ اما در روز نخست کمتر مردم این محدودیت را جدی گرفتند. اما امروز دیده می‌شد که مردم این محدودیت را جدی گرفته‌اند و کمتر در شهر و بازار آمده بودند. 

نصیراحمد، باشنده کابل گفت: «حکومت اگر کرونا را اینقدر جدی می‌گیرد، باید اول مرز ایران را در هرات و نیمروز مسدود می‌کرد؛ چون آلوده شده‌گان از ایران به کشور می‌آیند.»

ذبیح الله که در شهر کابل دست فروشی می‌کند، می‌گوید ماندن در خانه برای ناممکن است؛ چون درآمدی ندارد: «خرچ خانواده‌ام که درخانه باشد، ضرورت است که در شهر بیایم؟»

پولیس اما با دست فروشانی که دستورها را نادیده می‌گیرند، با زور برخورد می‌کند. 

سید احمد امانی، باشنده کابل گفت: «پولیس ما با دست‌فروشان و کراچی داران طور ‌دیگری برخورد می‌کند.»

شماری از شهروندان از حکومت می‌خواهند تا در هنگام وضع محدودیت‌ها سهولت‌هایی را مانند قطع مالیات ایجاد کند و نیز بازرگانان به نیازمندان کمک کنند.

اندرابی:در خانه‌ بمانید درغیر آن پولیس مانع رفت‌وآمد تان خواهد شد

سرپرست وزارت داخله می‌گوید که یک ۱۵۰۰پولیس برای جلوگیری از رفت و آمدها گماشته شده‌اند.

Thumbnail

امروز (یک‌شنبه، ۱۰حمل) که در دومین روز محدویت‌های رفت‌وآمد درپایتخت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود، بیشتر دکان‌ها در شهر بسته بودند و شماری از دست فروشان نیز به کارهای شان نیامده بودند.

پولیس کابل، نیز شماری از جاده‌های پایتخت را به روی رفت‌وآمد موترها بسته بودند.

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله از مردم می‌خواهد که در خانه‌های شان بمانند؛ در غیر آن پولیس مانع رفت‌وآمد آنان خواهد شد.

او‌ می‌گوید که یک ۱۵۰۰پولیس برای جلوگیری از رفت و آمدها گماشته شده‌اند: «از خانه بیرون نشوید. خودتان پولیس شوید. ‌توصیه‌های صحی برای تان داده شده. ما دکان‌ها و بخش‌های دیگر‌ را که در طرح قیودات روزگردی بر آن محدودیت وضع شده بسته کردیم.»

حکومت برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کابل، روز‌گذشته در این شهر محدودیت رفت‌وآمد وضع کرد؛ اما در روز نخست کمتر مردم این محدودیت را جدی گرفتند. اما امروز دیده می‌شد که مردم این محدودیت را جدی گرفته‌اند و کمتر در شهر و بازار آمده بودند. 

نصیراحمد، باشنده کابل گفت: «حکومت اگر کرونا را اینقدر جدی می‌گیرد، باید اول مرز ایران را در هرات و نیمروز مسدود می‌کرد؛ چون آلوده شده‌گان از ایران به کشور می‌آیند.»

ذبیح الله که در شهر کابل دست فروشی می‌کند، می‌گوید ماندن در خانه برای ناممکن است؛ چون درآمدی ندارد: «خرچ خانواده‌ام که درخانه باشد، ضرورت است که در شهر بیایم؟»

پولیس اما با دست فروشانی که دستورها را نادیده می‌گیرند، با زور برخورد می‌کند. 

سید احمد امانی، باشنده کابل گفت: «پولیس ما با دست‌فروشان و کراچی داران طور ‌دیگری برخورد می‌کند.»

شماری از شهروندان از حکومت می‌خواهند تا در هنگام وضع محدودیت‌ها سهولت‌هایی را مانند قطع مالیات ایجاد کند و نیز بازرگانان به نیازمندان کمک کنند.

هم‌رسانی کنید