تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در حملۀ انتحاری در کابل پنج غیرنظامی زخم برداشته اند

در حملۀ انتحاری که پیش از چاشت امروز (یک‎شنبه، ۲میزان) در یک جادۀ حوزۀ پنجم شهر کابل، پنج غیرنظامی زخم برداشته اند.

گفته می شود انتحار کننده سوار بر یک موتر کرولا بود و کاروان نیروهای دنمارکی را که از این جاده می گذشت، آماج قرار داد.

گواهان رویداد ادعا دارند که تنها  پنج غیرنظامی در این رویداد زخم برداشته اند.

وحیدالله خوگیانی، گواه رویداد در این باره گفت: «یک صدای بلند را شنیدیم و تا رفتیم دیدیم که خرابه های موترهاست و در میان غیرنظامیان زخمی هم، پسرک سگرت فروشی را دیدیم که در کنار جاده افتاده بود.»

جاده یی که این رویداد در آن رخ داد تا ساعت ها به روی رفت و آمد بسته بود و ده ها نظامی داخلی و خارجی در محل حضور داشتند؛ آن هم در اوضاعی که در آستانۀ فرا رسیدن دهم ماه محرم، بیشتر جاده های پایتخت زیر نظارت نیروهای دولتی قرار دارند.

عبدالرحمان، گواۀ دیگر رویداد اظهار داشت: «امکان دارد خانه هایی که در اطراف محل استند، تخریب شده باشندش؛ چون خانه خود ما همین جا است و وقتی رفتم خانه، دیدم که تمام شیشه های ما شکسته بودند.»

در همین حال، طالبان با پذیرفتن مسؤولیت انجام این حمله، ادعای رسانیدن تلفات و زیان را به نیروهای خارجی کرده اند؛ اما مأموریت حمایت قاطع می گوید که در این رویداد، به نیروهای این مأموریت، آسیبی نرسیده است.

به دنبال اعلام راهبرد جنگی ایالات متحده امریکا در افغانستان، نیروهای خارجی در شهرهای کشور، نیز گشت زنی های شان را بیشتر ساخته اند.

تلاشی که گفته می شود بخشی از همکاری های این نیروها در تأمین امنیت است و به گفته کابل و متحدانش، هم زمان، گام هایی، در راستای تأمین صلح هم برداشته می شوند.

در حملۀ انتحاری در کابل پنج غیرنظامی زخم برداشته اند

در حملۀ انتحاری که پیش از چاشت امروز (یک‎شنبه، ۲میزان) در یک جادۀ حوزۀ پنجم شهر کابل، پنج غیرنظامی زخم برداشته اند.

تصویر بندانگشتی

در حملۀ انتحاری که پیش از چاشت امروز (یک‎شنبه، ۲میزان) در یک جادۀ حوزۀ پنجم شهر کابل، پنج غیرنظامی زخم برداشته اند.

گفته می شود انتحار کننده سوار بر یک موتر کرولا بود و کاروان نیروهای دنمارکی را که از این جاده می گذشت، آماج قرار داد.

گواهان رویداد ادعا دارند که تنها  پنج غیرنظامی در این رویداد زخم برداشته اند.

وحیدالله خوگیانی، گواه رویداد در این باره گفت: «یک صدای بلند را شنیدیم و تا رفتیم دیدیم که خرابه های موترهاست و در میان غیرنظامیان زخمی هم، پسرک سگرت فروشی را دیدیم که در کنار جاده افتاده بود.»

جاده یی که این رویداد در آن رخ داد تا ساعت ها به روی رفت و آمد بسته بود و ده ها نظامی داخلی و خارجی در محل حضور داشتند؛ آن هم در اوضاعی که در آستانۀ فرا رسیدن دهم ماه محرم، بیشتر جاده های پایتخت زیر نظارت نیروهای دولتی قرار دارند.

عبدالرحمان، گواۀ دیگر رویداد اظهار داشت: «امکان دارد خانه هایی که در اطراف محل استند، تخریب شده باشندش؛ چون خانه خود ما همین جا است و وقتی رفتم خانه، دیدم که تمام شیشه های ما شکسته بودند.»

در همین حال، طالبان با پذیرفتن مسؤولیت انجام این حمله، ادعای رسانیدن تلفات و زیان را به نیروهای خارجی کرده اند؛ اما مأموریت حمایت قاطع می گوید که در این رویداد، به نیروهای این مأموریت، آسیبی نرسیده است.

به دنبال اعلام راهبرد جنگی ایالات متحده امریکا در افغانستان، نیروهای خارجی در شهرهای کشور، نیز گشت زنی های شان را بیشتر ساخته اند.

تلاشی که گفته می شود بخشی از همکاری های این نیروها در تأمین امنیت است و به گفته کابل و متحدانش، هم زمان، گام هایی، در راستای تأمین صلح هم برداشته می شوند.

هم‌رسانی کنید