Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار بر موتر نیروهای پولیس در شهر کابل

یک انفجار بامداد امروز (چهارشنبه ۱۸ سرطان) بر موتر نیروهای پولیس در شهر کابل، رخ داده‌است.

گواهان رویداد می‌گویند که این انفجار در گولایی جمهوریت در مربوطات حوزۀ یازده‌هم شهر کابل هنگامی رخ داد که یک موتر پولیس از محل، می‌گذشت.

گواهان می‌افزایند که یک زخمی را دیده‌اند.

اما نورالدین، یکی از افسران پولیس که از این انفجار جان سالم بدر برده‌است، می‌گوید: "ما سوی وظیفه روان بودیم که انفجار رخ داد. ماین در جاده جا به‌جا شده بود."

او افزود: "ما دو نفر در موتر بودیم، اما هر دوی ما سالم هستیم و کسی آسیب ندیده‌است."

نیروهای امنیتی تاکنون دراین باره چیزی نگفته‌اند.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

انفجار بر موتر نیروهای پولیس در شهر کابل

نیروهای امنیتی تاکنون دراین باره چیزی نگفته‌اند.

Thumbnail

یک انفجار بامداد امروز (چهارشنبه ۱۸ سرطان) بر موتر نیروهای پولیس در شهر کابل، رخ داده‌است.

گواهان رویداد می‌گویند که این انفجار در گولایی جمهوریت در مربوطات حوزۀ یازده‌هم شهر کابل هنگامی رخ داد که یک موتر پولیس از محل، می‌گذشت.

گواهان می‌افزایند که یک زخمی را دیده‌اند.

اما نورالدین، یکی از افسران پولیس که از این انفجار جان سالم بدر برده‌است، می‌گوید: "ما سوی وظیفه روان بودیم که انفجار رخ داد. ماین در جاده جا به‌جا شده بود."

او افزود: "ما دو نفر در موتر بودیم، اما هر دوی ما سالم هستیم و کسی آسیب ندیده‌است."

نیروهای امنیتی تاکنون دراین باره چیزی نگفته‌اند.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید