تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن شش تن در انفجاری در نزدیکی دانشگاه نظامی در کابل

آرامش این بخش کابل بامداد روز سه شنبه با یک حمله انتحاری برهم خورد. حمله کننده انتحاری مواد انفجاری همراهش را اینجا در نزدیک دروازه دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم منفجر ساخت. 

حاجی نصیر، گواه رویداد، گفت: «از بغل محل رویداد گذشتم و در پیش دوکان خود رسیدم که انفجار بسیار قوی شد، کشته و زخمی زیاد بود.»

فرهاد، گواه رویداد، گفت: «صدای انفجار را شنیدم برآمدم بسیار زیاد مردم ملکی و نظامی افتاده بود. و بعد نیروهای امنیتی رسیدند.»

قربانیان این رویداد، دانشجویان دانشگاه مارشال فهیم و غیرنظامیانی استند که یا در محل دست فروشی می کردند و یا هم از آنجا می گذشتند.

یونس، زخمی رویداد، گفت: «در همی قسمت که رسیدم هیچ ندیدم که یک صدا برآمد نفهمیدم که موتر بود یا موتر سایکیل پایم ضربه دید.»

رییس جمهور غنی، عبدالله عبدالله ریس اجراییه و حامد کرزی رییس جمهور پیشین و اتحادیه اروپا این حمله را نکوهش کرده اند و گفته اند که مردم خواهان پایان یافتن خشونت ها و جنگ در کشور استند و باید برای رسیدن به صلح کار شود.

در همین حال، وزارت امور داخله می گوید که نیروهای امنیتی از انفجار یک موتر پر از مواد منفجره در این بخش کابل جلوگیری کرده است.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «دو نفر از افراد ملکی شهید می شوند و هشت تن زخمی می شوند و همچنان در این حمله چهار نظامی شهید می شود و پنج نفر دیگر زخم بر میدارند.»

دانشگاه نظامی مارشال فهیم در سال های اخیر چندین بار گواه حمله های انتحاری و حمله های تهاجمی بوده است، هرچند مسوولیت فرجامین رویداد را تاکنون کسی نپذیرفته است. اما مسوولیت حمله های قبلی را داعش پذیرفته بود.

جان باختن شش تن در انفجاری در نزدیکی دانشگاه نظامی در کابل

وزارت امور داخله می گوید که نیروهای امنیتی از انفجار یک موتر پر از مواد منفجره در این بخش کابل جلوگیری کرده است.

تصویر بندانگشتی

آرامش این بخش کابل بامداد روز سه شنبه با یک حمله انتحاری برهم خورد. حمله کننده انتحاری مواد انفجاری همراهش را اینجا در نزدیک دروازه دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم منفجر ساخت. 

حاجی نصیر، گواه رویداد، گفت: «از بغل محل رویداد گذشتم و در پیش دوکان خود رسیدم که انفجار بسیار قوی شد، کشته و زخمی زیاد بود.»

فرهاد، گواه رویداد، گفت: «صدای انفجار را شنیدم برآمدم بسیار زیاد مردم ملکی و نظامی افتاده بود. و بعد نیروهای امنیتی رسیدند.»

قربانیان این رویداد، دانشجویان دانشگاه مارشال فهیم و غیرنظامیانی استند که یا در محل دست فروشی می کردند و یا هم از آنجا می گذشتند.

یونس، زخمی رویداد، گفت: «در همی قسمت که رسیدم هیچ ندیدم که یک صدا برآمد نفهمیدم که موتر بود یا موتر سایکیل پایم ضربه دید.»

رییس جمهور غنی، عبدالله عبدالله ریس اجراییه و حامد کرزی رییس جمهور پیشین و اتحادیه اروپا این حمله را نکوهش کرده اند و گفته اند که مردم خواهان پایان یافتن خشونت ها و جنگ در کشور استند و باید برای رسیدن به صلح کار شود.

در همین حال، وزارت امور داخله می گوید که نیروهای امنیتی از انفجار یک موتر پر از مواد منفجره در این بخش کابل جلوگیری کرده است.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «دو نفر از افراد ملکی شهید می شوند و هشت تن زخمی می شوند و همچنان در این حمله چهار نظامی شهید می شود و پنج نفر دیگر زخم بر میدارند.»

دانشگاه نظامی مارشال فهیم در سال های اخیر چندین بار گواه حمله های انتحاری و حمله های تهاجمی بوده است، هرچند مسوولیت فرجامین رویداد را تاکنون کسی نپذیرفته است. اما مسوولیت حمله های قبلی را داعش پذیرفته بود.

هم‌رسانی کنید