Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار در کابل جان یک شهروند خارجی را گرفت

وزارت امور داخله، تأیید می‌کند که در انفجار یک ماین دستی در منطقۀ مکروریان - از مربوطات حوزۀ نهم امنیتی شهر کابل - یک شهروند خارجی جان باخته‌است.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله، می‌گوید که هدف این انفجار یک موتر مربوط به سازمان ملل متحد بوده‌است. 

به گفتۀ رحیمی، در این رویداد پنج تن دیگر زخمی شده‌اند. 

تاکنون گروهی مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته‌است.

 

انفجار در کابل جان یک شهروند خارجی را گرفت

Thumbnail

وزارت امور داخله، تأیید می‌کند که در انفجار یک ماین دستی در منطقۀ مکروریان - از مربوطات حوزۀ نهم امنیتی شهر کابل - یک شهروند خارجی جان باخته‌است.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله، می‌گوید که هدف این انفجار یک موتر مربوط به سازمان ملل متحد بوده‌است. 

به گفتۀ رحیمی، در این رویداد پنج تن دیگر زخمی شده‌اند. 

تاکنون گروهی مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته‌است.

 

هم‌رسانی کنید