Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار ماین کنار‌جاده در کابل ۱ کشته و ۱۹ زخمی به‌جا گذاشت

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله تأیید کرده است که در نتیجۀ انفجار ماین کنار جاده امروز (دوشنبه ۲۳ حوت) در ساحۀ تایمنی شهر کابل یک تن جان باخته است و ۱۹ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

درهمین حال، گزارش‌های وجود دارند که هدف این انفجار کارمندان یک شرکت خصوصی بوده است. 

این انفجار در حالی صورت می‎گیرد که ۵ روز پیش هراس‎افگنان گروه داعش یک حملۀ سازمان یافته را بر شفاخانه سردار محمد داود در کابل راه اندازی کردند که درنتیجۀ آن دست کم ۵۰ تن کشته شدند و ده‎ها تن دیگر زخم برداشته‎اند.

حمله بر شفاخانه نظامی در کابل واکنش‎های تندی را در پیوند به ضعف حکومت و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از چنین حمله‎ها، برانگیخت.

انفجار ماین کنار‌جاده در کابل ۱ کشته و ۱۹ زخمی به‌جا گذاشت

سخنگوی وزارت امور داخله تأیید کرده است که در نتیجۀ انفجار ماین کنار جاده امروز (دوشنبه ۲۳ حوت) در ساحۀ تایمنی شهر کابل یک تن جان باخته است

Thumbnail

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله تأیید کرده است که در نتیجۀ انفجار ماین کنار جاده امروز (دوشنبه ۲۳ حوت) در ساحۀ تایمنی شهر کابل یک تن جان باخته است و ۱۹ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

درهمین حال، گزارش‌های وجود دارند که هدف این انفجار کارمندان یک شرکت خصوصی بوده است. 

این انفجار در حالی صورت می‎گیرد که ۵ روز پیش هراس‎افگنان گروه داعش یک حملۀ سازمان یافته را بر شفاخانه سردار محمد داود در کابل راه اندازی کردند که درنتیجۀ آن دست کم ۵۰ تن کشته شدند و ده‎ها تن دیگر زخم برداشته‎اند.

حمله بر شفاخانه نظامی در کابل واکنش‎های تندی را در پیوند به ضعف حکومت و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از چنین حمله‎ها، برانگیخت.

هم‌رسانی کنید