تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

انیسه رسولی: تصمیم نماینده گان مجلس در برابر من سلیقه ای بود

انیسه رسولی که از سوی رییس جمهور غنی برای احراز سمت یگانه عضو زن دادگاه عالی کشور پیشنهاد شده بود و نتوانست در نشست روز چهارشنبه مجلس رای اعتماد را به دست آورد می گوید که وی قربانی برخوردهای سلیقه ای برخی از قانون گذاران شده است.

وی این برخورد برخی از اعضای مجلس را در برابر خودش تبعیض آمیز دانسته و آنرا سوال برانگیز عنوان می دارد.

خانم رسولی گفته است:" آنچه که روز چهارشنبه در جلسه مجلس نماینده گان در مورد من تصمیم گرفته شد، پرسش برانگیز بود. تصمیم در برابر من بیشتر سلیقه ای، سمتی و لسانی بوده است و متاسفانه این سلیقه ها سبب شد که من نتوانم به دادگاه عالی راه پیدا کنم."

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که درکنار مخالفت برخی از نماینده گان با راه یافتن انیسه رسولی به دادگاه عالی غیبت بیش از بیست نماینده زن سبب شد که وی نتواند رای اعتماد مجلس نماینده گان را به دست آورد.

نماینده مردم بدخشان در مجلس فوزیه کوفی گفته است:" آنچه که نماینده گان روز چهارشنبه در برابر این خانم انجام دادند پرسش برانگیز بود. اگر از میان بیست زن غیر حاضر پانزده تن آنان حضور می داشتند و حداقل ده تن آنان رای مثبت می داند، حالا انیسه رسولی عضو دادگاه عالی می بود."

آنچه انتقادهای بیشتر را برانگیخته است این است که درکنارمخالفت برخی از نماینده گان با راه یافتن انیسه رسولی به دادگاه عالی، ۲۱ نماینده زن که همواره خودشان را مدافعان حقوق زن می نامیدند و رای آنان برای انیسه رسولی سرنوشت ساز بود، در این نشست حضور نداشتند.

از سوی هم، شماری از مدافعان حقوق زن از برخورد تبعیض آمیز نماینده گان به ویژه نماینده گان زن در روند رای دهی به انیسه رسولی به شدت انتقاد می کنند.

عالمه، فعال حقوق زن گفته است:"متاسفانه این تصمیم نماینده گان فعالان حقوق زن را حیرت زده ساخت. نماینده گانی که حد اقل نیم رای دهنده گان خودشان زنان بودند، حالا چطور قضاوت می کنند که به یک نامزد زن برای دادگاه عالی رای ندهند و ما به دادخواهی خود در راستای راه یافتن یک زن به دادگاه عالی ادامه می دهیم."

این درحالیست که وزارت امور زنان درخبرنامه ای راه نیافتن انیسه رسولی را به شورای عالی دادگاه عالی ناکام سازی نخستین گام تاریخی برای در راستای برابری جنسیتی در رهبری دولت می داند. این وزارت از رئیس جمهور می خواهد تا زن دیگری را برای عضویت در دادگاه عالی به مجلس نماینده گان معرفی کند .

درنشست روزچهارشنبه مجلس نماینده گان ۱۹۲ نماینده حضورداشتند و انیسه رسولی برای راه یافتن به شورای عالی دادگاه عالی، به نود و هفت رای مثبت نیازداشت، اما تنها هشتادوهشت نماینده به او رای تأیید دادند.

افغانستان

انیسه رسولی: تصمیم نماینده گان مجلس در برابر من سلیقه ای بود

انیسه رسولی که از سوی رییس جمهور غنی برای احراز سمت یگانه عضو زن دادگاه عالی کشور پیشنهاد شده بود

Thumbnail

انیسه رسولی که از سوی رییس جمهور غنی برای احراز سمت یگانه عضو زن دادگاه عالی کشور پیشنهاد شده بود و نتوانست در نشست روز چهارشنبه مجلس رای اعتماد را به دست آورد می گوید که وی قربانی برخوردهای سلیقه ای برخی از قانون گذاران شده است.

وی این برخورد برخی از اعضای مجلس را در برابر خودش تبعیض آمیز دانسته و آنرا سوال برانگیز عنوان می دارد.

خانم رسولی گفته است:" آنچه که روز چهارشنبه در جلسه مجلس نماینده گان در مورد من تصمیم گرفته شد، پرسش برانگیز بود. تصمیم در برابر من بیشتر سلیقه ای، سمتی و لسانی بوده است و متاسفانه این سلیقه ها سبب شد که من نتوانم به دادگاه عالی راه پیدا کنم."

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که درکنار مخالفت برخی از نماینده گان با راه یافتن انیسه رسولی به دادگاه عالی غیبت بیش از بیست نماینده زن سبب شد که وی نتواند رای اعتماد مجلس نماینده گان را به دست آورد.

نماینده مردم بدخشان در مجلس فوزیه کوفی گفته است:" آنچه که نماینده گان روز چهارشنبه در برابر این خانم انجام دادند پرسش برانگیز بود. اگر از میان بیست زن غیر حاضر پانزده تن آنان حضور می داشتند و حداقل ده تن آنان رای مثبت می داند، حالا انیسه رسولی عضو دادگاه عالی می بود."

آنچه انتقادهای بیشتر را برانگیخته است این است که درکنارمخالفت برخی از نماینده گان با راه یافتن انیسه رسولی به دادگاه عالی، ۲۱ نماینده زن که همواره خودشان را مدافعان حقوق زن می نامیدند و رای آنان برای انیسه رسولی سرنوشت ساز بود، در این نشست حضور نداشتند.

از سوی هم، شماری از مدافعان حقوق زن از برخورد تبعیض آمیز نماینده گان به ویژه نماینده گان زن در روند رای دهی به انیسه رسولی به شدت انتقاد می کنند.

عالمه، فعال حقوق زن گفته است:"متاسفانه این تصمیم نماینده گان فعالان حقوق زن را حیرت زده ساخت. نماینده گانی که حد اقل نیم رای دهنده گان خودشان زنان بودند، حالا چطور قضاوت می کنند که به یک نامزد زن برای دادگاه عالی رای ندهند و ما به دادخواهی خود در راستای راه یافتن یک زن به دادگاه عالی ادامه می دهیم."

این درحالیست که وزارت امور زنان درخبرنامه ای راه نیافتن انیسه رسولی را به شورای عالی دادگاه عالی ناکام سازی نخستین گام تاریخی برای در راستای برابری جنسیتی در رهبری دولت می داند. این وزارت از رئیس جمهور می خواهد تا زن دیگری را برای عضویت در دادگاه عالی به مجلس نماینده گان معرفی کند .

درنشست روزچهارشنبه مجلس نماینده گان ۱۹۲ نماینده حضورداشتند و انیسه رسولی برای راه یافتن به شورای عالی دادگاه عالی، به نود و هفت رای مثبت نیازداشت، اما تنها هشتادوهشت نماینده به او رای تأیید دادند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره