تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اکادمی علوم همایش بررسی سنت‌های کشور را برگزار کرد

شماری از استادان، اراکین دولتی و پژوهش‌گران  روز دوشنبه (۳۰جدی) در اکادمی علوم افغانستان از همایش بررسی سنت‌های کشور سخن می‌گویند و نقش رسم و رواج‌ها را در جهت دهی جامعه مهم می دانند.

شرکت کننده‌گان این همایش می‌افزایند که باید جلو رسم و رواج‌های ناپسندیده در کشور گرفته شود، زیرا این رسم و رواج‌های ناپسندیده جلو پیشرفت جامعه را می‌گیرند.

شماری از این شرکت کننده‌گان می‌گویند که سنت‌های گذشته و پسندیده حتا در شریعت اسلام نیز تایید شده اند.

امین الدین مظفری، معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف گفت: « احکام استند که در گذشته در قالب‌های مختلف وجود داشته، یکی از این قالب‌های که این احکام در آن وجود داشته قالب عرف و عنعنه بوده و شرح مبین اسلام آمدند این عرف و عنعنه را پیرامون اش ابراز نظر کرده و آنهای که مورد تایید است تایید وآنهای مورد بطلان است خط بطلان کشیده.»

مبارز احمد زدران  پژوهشگر می‌گوید: «برای رسم و عنعنات خود به دید انتقاد می نگرد و مطابق وخت اصلاحات را در آن میاورد.»

شرکت کننده‌گان این همایش می‌گویند که رسم و رواج های ناپسندی در جامعه وجود دارند که مانع پیشرفت شده اند.

عبدالظاهر شکیب، سرپرست اکادمی علوم گفت: « در برخی از نقاط جامعه ما متسفانه برخی از رسم و رواج ها وجود دارد که هیچ مفید نیست، منفی و بد است که در میان اعضای جامعه برادری را به چالش می‌کشد، تعصبات به میان می آورد و مانع پیشرفت جامعه می‌شود.»

شرکت کننده‌گان این همایش تاکید می‌ورزند که برخی از سنت‌های با ارزش در کشور وجود دارند که باید برای نگهداری آن کوشیده شود.

جاوید احمد وفا، رییس مطالعات وزارت حج و اوقاف گفت: « عزت را در هیچ  کتاب آسمانی دیگر نه خواهد یافت بدون قرآن و در هیچ رسم و رواج دیگر نه خواهد یافت بدون از رسم و رواج های افغانی، آنجا باز زن افغان میداند که صاحب عزت در جامعه بیشتر ازهمه گی است»

افغانستان

اکادمی علوم همایش بررسی سنت‌های کشور را برگزار کرد

شرکت کننده‌گان این همایش می‌گویند که رسم و رواج های ناپسندی در جامعه وجود دارند که مانع پیشرفت شده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از استادان، اراکین دولتی و پژوهش‌گران  روز دوشنبه (۳۰جدی) در اکادمی علوم افغانستان از همایش بررسی سنت‌های کشور سخن می‌گویند و نقش رسم و رواج‌ها را در جهت دهی جامعه مهم می دانند.

شرکت کننده‌گان این همایش می‌افزایند که باید جلو رسم و رواج‌های ناپسندیده در کشور گرفته شود، زیرا این رسم و رواج‌های ناپسندیده جلو پیشرفت جامعه را می‌گیرند.

شماری از این شرکت کننده‌گان می‌گویند که سنت‌های گذشته و پسندیده حتا در شریعت اسلام نیز تایید شده اند.

امین الدین مظفری، معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف گفت: « احکام استند که در گذشته در قالب‌های مختلف وجود داشته، یکی از این قالب‌های که این احکام در آن وجود داشته قالب عرف و عنعنه بوده و شرح مبین اسلام آمدند این عرف و عنعنه را پیرامون اش ابراز نظر کرده و آنهای که مورد تایید است تایید وآنهای مورد بطلان است خط بطلان کشیده.»

مبارز احمد زدران  پژوهشگر می‌گوید: «برای رسم و عنعنات خود به دید انتقاد می نگرد و مطابق وخت اصلاحات را در آن میاورد.»

شرکت کننده‌گان این همایش می‌گویند که رسم و رواج های ناپسندی در جامعه وجود دارند که مانع پیشرفت شده اند.

عبدالظاهر شکیب، سرپرست اکادمی علوم گفت: « در برخی از نقاط جامعه ما متسفانه برخی از رسم و رواج ها وجود دارد که هیچ مفید نیست، منفی و بد است که در میان اعضای جامعه برادری را به چالش می‌کشد، تعصبات به میان می آورد و مانع پیشرفت جامعه می‌شود.»

شرکت کننده‌گان این همایش تاکید می‌ورزند که برخی از سنت‌های با ارزش در کشور وجود دارند که باید برای نگهداری آن کوشیده شود.

جاوید احمد وفا، رییس مطالعات وزارت حج و اوقاف گفت: « عزت را در هیچ  کتاب آسمانی دیگر نه خواهد یافت بدون قرآن و در هیچ رسم و رواج دیگر نه خواهد یافت بدون از رسم و رواج های افغانی، آنجا باز زن افغان میداند که صاحب عزت در جامعه بیشتر ازهمه گی است»

هم‌رسانی کنید