تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

اکثر زندانی‌های که قرار است رها شوند اعضای طالبان استند

از نزدیک به ۹۰۰ زندانی که از زندان‌های کشور رها خواهند شد اکثریت مطلق شان طالبان استند.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که این زندانیان به دستور رییس‌جمهور تا ده روز دیگر رها خواهند شد.

در همین حال مقام‌های پیشین حکومت رهایی این زندانیان را  انتقاد می‌کنند و دستور رییس‌جمهور را در این باره حاتم بخشی رییس‌جمهور و یک معامله برای صلح میدانند.

رییس‌جمهور در سخنرانی ده ونیم دقیقه اش پس از ادای نماز عید در باره کیستی این زندانیان چیزی نگفت اما تاکید کرد که از بهر حرمت داشتن به فیصله لویه جرگه مشورتی صلح چنین دستوری داده است

پیش از این اعضای لویه جرگه خواهان رهایی زندانیان طالبان از زندان‌های حکومت شده اند.

سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید که بیش ترین این زندانیان طالبان استند.

اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور گفت:« وقتی که من در لویه جرگه اعلام کردم که ۱۷۵ زندانی آزاد می شوند از تالار نه تنها یک صدا بلند شد بل این خواست مطرح شد که تعداد شان زیاد شود.»

اما آگاهان نظامی می‌گویند که حکومت باید پیش از گرفتن این گونه تصمیم‌های بزرگ  و با در نظر داشت گذشته این کار،سود و زیانش را سبک و سنگین کند.

اسدالله ولوالجی، آگاه نظامی گفت:« مرجعی وجود ندارد که از رهبری دولت پرسان کن که او برادر همین کسانی را که آزاد ساخته یی اینان چی کردند و کجا استند و پس رفتند در صفوف جنگ و در برابر دولت جنگ کردند همین که می گویند شهر بی پرسان همین افغانستان است و هیچ کس مسوولیت نمی گیرد.»

اما کسانی هم استند که این کار رییس جمهور را یک حسن نیست به طالبان میدانند و محتاطانه به رهایی این زندانیان خوشبین اند.

قریب الله سادات، عضو شورای ولایتی لوگر گفت:« امیدوار هستیم که این حرکت رییس جمهور مثبت باشد و نتیجه مثبت بدهد نه خدای ناخواسته نتیجه منفی داشته باشد که باز هم مانند گذشته ها ما آسیب ببینیم.»

در همین حال شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند که رییس‌جمهور غنی در باره آزاد سازی این زندانیان با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مشوره نکرده است.

شهاب حکیمی، از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:« یک نفر که خودش غیر قانونی است او نمی تواند که تصمیم بگیرد این یک موضوع بزرگ است که از صلاحیت وی بسیار بالا است ولی تمام کار های را انجام میدهد غیر قانونی است و این هم در جمله کارهای غیر قانونی اش میاید.»

واما قانون در این باره چی گفته است؟

عبدالسبحان مصباح، آگاه مسایل حقوقی گفت:« اگر مرتکب خراب کاری باشند یعنی یک عمل هراس افگنانه را انجام داده باشد که به مردم افغانستان ضرر وارد شده باشد باز محدودیتی وضع است.»

 با این همه رهبر طالبان در پیام عیدی اش گفته است که کسی امید آتش بس را از این گروه نداشته باشد و نیز طالبان همواره گفت وگو با حکومت را رد کرده اند.
 

 

افغانستان

اکثر زندانی‌های که قرار است رها شوند اعضای طالبان استند

رییس‌جمهور در سخنرانی ده ونیم دقیقه اش پس از ادای نماز عید در باره کیستی این زندانیان چیزی نگفت اما تاکید کرد که از بهر حرمت داشتن به فیصله لویه جرگه مشورتی صلح چنین دستوری داده است

Thumbnail

از نزدیک به ۹۰۰ زندانی که از زندان‌های کشور رها خواهند شد اکثریت مطلق شان طالبان استند.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که این زندانیان به دستور رییس‌جمهور تا ده روز دیگر رها خواهند شد.

در همین حال مقام‌های پیشین حکومت رهایی این زندانیان را  انتقاد می‌کنند و دستور رییس‌جمهور را در این باره حاتم بخشی رییس‌جمهور و یک معامله برای صلح میدانند.

رییس‌جمهور در سخنرانی ده ونیم دقیقه اش پس از ادای نماز عید در باره کیستی این زندانیان چیزی نگفت اما تاکید کرد که از بهر حرمت داشتن به فیصله لویه جرگه مشورتی صلح چنین دستوری داده است

پیش از این اعضای لویه جرگه خواهان رهایی زندانیان طالبان از زندان‌های حکومت شده اند.

سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید که بیش ترین این زندانیان طالبان استند.

اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور گفت:« وقتی که من در لویه جرگه اعلام کردم که ۱۷۵ زندانی آزاد می شوند از تالار نه تنها یک صدا بلند شد بل این خواست مطرح شد که تعداد شان زیاد شود.»

اما آگاهان نظامی می‌گویند که حکومت باید پیش از گرفتن این گونه تصمیم‌های بزرگ  و با در نظر داشت گذشته این کار،سود و زیانش را سبک و سنگین کند.

اسدالله ولوالجی، آگاه نظامی گفت:« مرجعی وجود ندارد که از رهبری دولت پرسان کن که او برادر همین کسانی را که آزاد ساخته یی اینان چی کردند و کجا استند و پس رفتند در صفوف جنگ و در برابر دولت جنگ کردند همین که می گویند شهر بی پرسان همین افغانستان است و هیچ کس مسوولیت نمی گیرد.»

اما کسانی هم استند که این کار رییس جمهور را یک حسن نیست به طالبان میدانند و محتاطانه به رهایی این زندانیان خوشبین اند.

قریب الله سادات، عضو شورای ولایتی لوگر گفت:« امیدوار هستیم که این حرکت رییس جمهور مثبت باشد و نتیجه مثبت بدهد نه خدای ناخواسته نتیجه منفی داشته باشد که باز هم مانند گذشته ها ما آسیب ببینیم.»

در همین حال شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند که رییس‌جمهور غنی در باره آزاد سازی این زندانیان با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مشوره نکرده است.

شهاب حکیمی، از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:« یک نفر که خودش غیر قانونی است او نمی تواند که تصمیم بگیرد این یک موضوع بزرگ است که از صلاحیت وی بسیار بالا است ولی تمام کار های را انجام میدهد غیر قانونی است و این هم در جمله کارهای غیر قانونی اش میاید.»

واما قانون در این باره چی گفته است؟

عبدالسبحان مصباح، آگاه مسایل حقوقی گفت:« اگر مرتکب خراب کاری باشند یعنی یک عمل هراس افگنانه را انجام داده باشد که به مردم افغانستان ضرر وارد شده باشد باز محدودیتی وضع است.»

 با این همه رهبر طالبان در پیام عیدی اش گفته است که کسی امید آتش بس را از این گروه نداشته باشد و نیز طالبان همواره گفت وگو با حکومت را رد کرده اند.
 

 

هم‌رسانی کنید