Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایالات متحده در نشست صلح مسکو نماینده می‌فرستد

وزارت خارجۀ ایالات متحده امریکا می‌گوید که یک نمایندۀ این کشور، قرار است در نشست صلح مسکو که فردا برگزار می‌شود، شرکت کند.

رابرت پالادینو، معاون سخن‌گوی وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که این نماینده از سفارت ایالات متحده در روسیه، فرستاده خواهد شد.

او گفته است که این تصمیم در هماهنگی با حکومت افغانستان گرفته شده است: «ایالات متحده معتقد است که تمامی کشورها باید از گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پشتیبانی کنند تا به جنگ خاتمه داده شود. ما به گونۀ واضح گفته ایم که هیچ کشوری، مشمول روسیه نمی‌تواند جای حکومت افغانستان را در گفت‌وگوهای صلح مستقیم با طالبان بگیرد.»

وی افزود: «در هماهنگی با حکومت افغانستان، سفارت ایالات متحده در مسکو قرار است یک نماینده برای نظارت از چگونگی گفت‌وگوها (در نشست مسکو) بفرستد. و ایالات متحده آماده‌ است که با تمام گروه‌های علاقمند برای تسهیل گفت‌وگوهای صلح کار کند.»

این در حالی است که قرار است نشست صلح مسکو فردا (جمعه، ۱۸ عقرب) برگزار شود. این نشست پس از چندین ماه تأخیر برگزاری می‌شود. این نشست بدلیل مخالفت حکومت افغانستان به تأخیر افتاده بود، اما اکنون نیز از حکومت افغانستان نماینده‌یی در این نشست حضور نخواهد داشت.

اما، هیئت شورای عالی صلح، پیش از چاشت امروز به منظور شرکت در این نشست به مسکو رفتند.

وزارت خارجۀ افغانستان گفته است که شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل در این نشست شرکت می‌کند.

در همین حال، گروه طالبان نیز تأیید کرده اند که یک هیئت این گروه نیز در این نشست شرک می‌کند.

ایالات متحده در نشست صلح مسکو نماینده می‌فرستد

قرار است نشست صلح مسکو فردا (جمعه، ۱۸ عقرب) برگزار شود. این نشست پس از چندین ماه تأخیر برگزاری می‌شود.

Thumbnail

وزارت خارجۀ ایالات متحده امریکا می‌گوید که یک نمایندۀ این کشور، قرار است در نشست صلح مسکو که فردا برگزار می‌شود، شرکت کند.

رابرت پالادینو، معاون سخن‌گوی وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که این نماینده از سفارت ایالات متحده در روسیه، فرستاده خواهد شد.

او گفته است که این تصمیم در هماهنگی با حکومت افغانستان گرفته شده است: «ایالات متحده معتقد است که تمامی کشورها باید از گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پشتیبانی کنند تا به جنگ خاتمه داده شود. ما به گونۀ واضح گفته ایم که هیچ کشوری، مشمول روسیه نمی‌تواند جای حکومت افغانستان را در گفت‌وگوهای صلح مستقیم با طالبان بگیرد.»

وی افزود: «در هماهنگی با حکومت افغانستان، سفارت ایالات متحده در مسکو قرار است یک نماینده برای نظارت از چگونگی گفت‌وگوها (در نشست مسکو) بفرستد. و ایالات متحده آماده‌ است که با تمام گروه‌های علاقمند برای تسهیل گفت‌وگوهای صلح کار کند.»

این در حالی است که قرار است نشست صلح مسکو فردا (جمعه، ۱۸ عقرب) برگزار شود. این نشست پس از چندین ماه تأخیر برگزاری می‌شود. این نشست بدلیل مخالفت حکومت افغانستان به تأخیر افتاده بود، اما اکنون نیز از حکومت افغانستان نماینده‌یی در این نشست حضور نخواهد داشت.

اما، هیئت شورای عالی صلح، پیش از چاشت امروز به منظور شرکت در این نشست به مسکو رفتند.

وزارت خارجۀ افغانستان گفته است که شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل در این نشست شرکت می‌کند.

در همین حال، گروه طالبان نیز تأیید کرده اند که یک هیئت این گروه نیز در این نشست شرک می‌کند.

هم‌رسانی کنید