تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ایجاد بورد عالی مشورتی صلح و تیم مذاکره کننده

دفتر شورای امنیت ملی کشور روز سه‌شبه (۲۰ قوس) از ایجاد بورد عالی مشورتی صلح و تیم مذاکره کننده خبر داده‌است.

در فرمان رییس‌جمهور آمده‌است که بورد عالی مشورتی روند صلح و تیم مذاکره کننده دولت، به منظور به‌وجود آوردن تفاهم ملی برای تأمین صلح پایدار، از طریق مشوره‌ها و بحث‌ها با نخبه‌گان و بزرگان جهادی، سیاسی، اجتماعی و اقشار مختلف جامعه، ایجاد می‌گردد.

مسؤولیت‌های این بورد:

 • مشوره‌های سازنده را درعرصۀ صلح به رهبری حکومت ارایه کند
 • پیشنهادات کمیته‌های کاری پروسۀ صلح را بررسی و ارزیابی کند
 • در صورت لزوم دید، آجندا و چارچوب موثر مذاکرات را به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان ارایه کند
 • از تحقق روند مذاکرات صلح نظارت به عمل آورد

در جلسات بورد عالی، رهبری حکومت وحدت ملی، روسای مجلسین شورای ملی، قاضی‌القضات، مشاور امنیت ملی، رییس عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری، لوی سارنوال، رییس عمومی امنیت ملی، وزیر دولت در امور پارلمانی و رییس عمومی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، رییس شورای علمای افغانستان و رییس درالانشای شورای عالی صلح، اشتراک می‌کنند.

وزیر دولت در امور پارلمانی جمهوری اسلامی افغانستان موظف است تا مسؤولیت تدویر جلسات و هماهنگی با اعضای بورد عالی مشورتی صلح را به عهده داشته باشد.

جلسات بورد عالی مشورتی صلح به صورت ماهوار و یا هم در صورت لزوم دید به گونۀ فوق‌العاده، دایر می‌گردد.

ترکیب:

ساختارهای همکاری کننده بورد عالی مشورتی صلح متشکل از موارد ذیل که در فقره الف الی ج طبق متن فرمان تشریح شده‌اند قرار ذیل می‌باشد.

الف: تیم مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان

تیم مذاکره کننده صلح متشکل از کارمندان ارشد و تخنیکی جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. ریاست تیم مذاکره کننده را رییس دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان به عهده خواهد داشت.

تیم مذاکره کننده صلح موظف است تا:

 • به نماینده‌گی از جمهوری اسلامی افغانستان، روند مذاکرات را با جانب مقابل در روشنی منافع ملی و رهنمودهای بورد عالی مشورتی به پیش ببرد.
 • به طور منظم گزارش‌های پیشرفت مذاکرات را به بورد عالی مشورتی پروسۀ صلح ارایه و در صورت لزوم دید هدایات آنرا بورد را اخذ می‌نماید.
 • مسؤولیت تخنیکی و دارالانشای تیم مذاکره کننده به عهده ریاست دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری می‌باشد.

ب: کمیته‌های کاری بورد عالی مشورتی پروسه صلح:

به منظور آگاهی بیشتر و جمع آوری نظریات مردم، بورد عالی مشورتی پروسه صلح توسط کمیته‌های ذیل که از نماینده‌گان اقشار مختلف جامعه تشکیل می گردد، همکاری می‌شود:

 • کمیتۀ نماینده‌گان احزاب سیاسی
 • کمیتۀ نماینده‌گان علمای کرام و روحانیون
 • کمیتۀ زنان نخبه کشور
 • کمیتۀ سران و نماینده‌گان اقوام
 • کمیتۀ فعالین مدنی و فرهنگی
 • کمیتۀ نماینده‌گان سکتور خصوصی
 • کمیتۀ نماینده‌گان مهاجرین و افغان‎های مقیم در بیرون از کشور
 • کمیتۀ نماینده‌گان جوانان
 • کمیتۀ نماینده‌گان خانواده‌های قربانیان جنگ

 لیست‌های اعضای کمیته‌های فوق در مشوره با نخبه‌های اقشار مربوطه عنقریب ترتیب و نهایی خواهد گردید.

وظایف عمدۀ کمیتۀ کاری قرار ذیل خواهد بود:

 • جمع آوری نظریات مردم در رابطه به روند صلح
 • تحلیل نظریات مردم و ارایه گزارش آن به بورد عالی مشورتی صلح
 • آگاهی دهی و تنویر اذهان مردم در رابطه به پیشرفت روند صلح

کمیته‌های فوق‌الذکر دارای یک نفر تنظیم/هماهنگ کننده‌است که مسؤولیت تدویر جلسات، تهیه اجندا و تحریر مسوده‌ها و هدایات را بر عهده خواهد داشت.

جلسات کمیته‌های کاری به صورت ماهوار و یا هم در صورت لزوم دید به طور فوق‌العاده دایر می‌گردد.

ج: دارالانشاء بورد عالی مشورتی پروسه صلح:

به منظور هماهنگی و آماده‌گی لازم برای تدویر جلسات بورد عالی مشورتی صلح، دارالانشای بورد و امور تخنیکی آن به عهده دفتر شورای امنیت ملی می باشد.

لیست اعضای بورد عالی مشورتی صلح قرار ذیل می‌باشد.

از حکومت:

رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان و معاونین شان

رییس اجرائیه حکومت و معاونین شان

 رییس ولسی جرگه

 رییس مشرانو جرگه

قاضی‌القضات

مشاور امنیت ملی

رییس عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری

لوی سارنوال

وزیر دولت در امور پارلمانی

رییس عمومی امنیت ملی

رییس شورای سرتاسری علمای کشور

رییس دارالانشای شورای عالی صلح

رهبران جهادی:

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین

پروفیسور صبغت‌الله مجددی رییس‌‍جمهور اسبق و رهبر جبهه نجات ملی افغانستان

استاد عبدالرب رسول سیاف، رهبر تنظیم دعوت اسلامی افغانستان

انجنیر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان

یونس قانونی، عضو رهبری جمعیت

سید حامد گیلانی، رهبر حزب معاذ ملی افغانستان

استاد محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی و رییس شورای عالی صلح

صلاح‌الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان

سید منصور نادری، رهبر حزب پیوند ملی

شیخ آصف محسنی، رهبر حرکت اسلامی افغانستان

عبدالهادی ارغندیوال، رییس حزب اسلامی

حاجی دین‌محمد، رهبر د سولي او پرمخټک ګوند

استاد عطامحمد نور، عضو رهبری جمعیت اسلامی

آمنه افضلی، شخصیت سیاسی کشور

صدیقه بلخی، سناتور و شخصیت سیاسی کشور

محمداسماعیل خان، عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان

امرالله صالح، رهبر روند سبز

افغانستان

ایجاد بورد عالی مشورتی صلح و تیم مذاکره کننده

بورد عالی مشورتی پروسۀ صلح و گروه مذاکره کننده بر اساس فرمان رییس‌جمهور غنی، ایجاد شد.

Thumbnail

دفتر شورای امنیت ملی کشور روز سه‌شبه (۲۰ قوس) از ایجاد بورد عالی مشورتی صلح و تیم مذاکره کننده خبر داده‌است.

در فرمان رییس‌جمهور آمده‌است که بورد عالی مشورتی روند صلح و تیم مذاکره کننده دولت، به منظور به‌وجود آوردن تفاهم ملی برای تأمین صلح پایدار، از طریق مشوره‌ها و بحث‌ها با نخبه‌گان و بزرگان جهادی، سیاسی، اجتماعی و اقشار مختلف جامعه، ایجاد می‌گردد.

مسؤولیت‌های این بورد:

 • مشوره‌های سازنده را درعرصۀ صلح به رهبری حکومت ارایه کند
 • پیشنهادات کمیته‌های کاری پروسۀ صلح را بررسی و ارزیابی کند
 • در صورت لزوم دید، آجندا و چارچوب موثر مذاکرات را به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان ارایه کند
 • از تحقق روند مذاکرات صلح نظارت به عمل آورد

در جلسات بورد عالی، رهبری حکومت وحدت ملی، روسای مجلسین شورای ملی، قاضی‌القضات، مشاور امنیت ملی، رییس عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری، لوی سارنوال، رییس عمومی امنیت ملی، وزیر دولت در امور پارلمانی و رییس عمومی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، رییس شورای علمای افغانستان و رییس درالانشای شورای عالی صلح، اشتراک می‌کنند.

وزیر دولت در امور پارلمانی جمهوری اسلامی افغانستان موظف است تا مسؤولیت تدویر جلسات و هماهنگی با اعضای بورد عالی مشورتی صلح را به عهده داشته باشد.

جلسات بورد عالی مشورتی صلح به صورت ماهوار و یا هم در صورت لزوم دید به گونۀ فوق‌العاده، دایر می‌گردد.

ترکیب:

ساختارهای همکاری کننده بورد عالی مشورتی صلح متشکل از موارد ذیل که در فقره الف الی ج طبق متن فرمان تشریح شده‌اند قرار ذیل می‌باشد.

الف: تیم مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان

تیم مذاکره کننده صلح متشکل از کارمندان ارشد و تخنیکی جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. ریاست تیم مذاکره کننده را رییس دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان به عهده خواهد داشت.

تیم مذاکره کننده صلح موظف است تا:

 • به نماینده‌گی از جمهوری اسلامی افغانستان، روند مذاکرات را با جانب مقابل در روشنی منافع ملی و رهنمودهای بورد عالی مشورتی به پیش ببرد.
 • به طور منظم گزارش‌های پیشرفت مذاکرات را به بورد عالی مشورتی پروسۀ صلح ارایه و در صورت لزوم دید هدایات آنرا بورد را اخذ می‌نماید.
 • مسؤولیت تخنیکی و دارالانشای تیم مذاکره کننده به عهده ریاست دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری می‌باشد.

ب: کمیته‌های کاری بورد عالی مشورتی پروسه صلح:

به منظور آگاهی بیشتر و جمع آوری نظریات مردم، بورد عالی مشورتی پروسه صلح توسط کمیته‌های ذیل که از نماینده‌گان اقشار مختلف جامعه تشکیل می گردد، همکاری می‌شود:

 • کمیتۀ نماینده‌گان احزاب سیاسی
 • کمیتۀ نماینده‌گان علمای کرام و روحانیون
 • کمیتۀ زنان نخبه کشور
 • کمیتۀ سران و نماینده‌گان اقوام
 • کمیتۀ فعالین مدنی و فرهنگی
 • کمیتۀ نماینده‌گان سکتور خصوصی
 • کمیتۀ نماینده‌گان مهاجرین و افغان‎های مقیم در بیرون از کشور
 • کمیتۀ نماینده‌گان جوانان
 • کمیتۀ نماینده‌گان خانواده‌های قربانیان جنگ

 لیست‌های اعضای کمیته‌های فوق در مشوره با نخبه‌های اقشار مربوطه عنقریب ترتیب و نهایی خواهد گردید.

وظایف عمدۀ کمیتۀ کاری قرار ذیل خواهد بود:

 • جمع آوری نظریات مردم در رابطه به روند صلح
 • تحلیل نظریات مردم و ارایه گزارش آن به بورد عالی مشورتی صلح
 • آگاهی دهی و تنویر اذهان مردم در رابطه به پیشرفت روند صلح

کمیته‌های فوق‌الذکر دارای یک نفر تنظیم/هماهنگ کننده‌است که مسؤولیت تدویر جلسات، تهیه اجندا و تحریر مسوده‌ها و هدایات را بر عهده خواهد داشت.

جلسات کمیته‌های کاری به صورت ماهوار و یا هم در صورت لزوم دید به طور فوق‌العاده دایر می‌گردد.

ج: دارالانشاء بورد عالی مشورتی پروسه صلح:

به منظور هماهنگی و آماده‌گی لازم برای تدویر جلسات بورد عالی مشورتی صلح، دارالانشای بورد و امور تخنیکی آن به عهده دفتر شورای امنیت ملی می باشد.

لیست اعضای بورد عالی مشورتی صلح قرار ذیل می‌باشد.

از حکومت:

رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان و معاونین شان

رییس اجرائیه حکومت و معاونین شان

 رییس ولسی جرگه

 رییس مشرانو جرگه

قاضی‌القضات

مشاور امنیت ملی

رییس عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری

لوی سارنوال

وزیر دولت در امور پارلمانی

رییس عمومی امنیت ملی

رییس شورای سرتاسری علمای کشور

رییس دارالانشای شورای عالی صلح

رهبران جهادی:

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین

پروفیسور صبغت‌الله مجددی رییس‌‍جمهور اسبق و رهبر جبهه نجات ملی افغانستان

استاد عبدالرب رسول سیاف، رهبر تنظیم دعوت اسلامی افغانستان

انجنیر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان

یونس قانونی، عضو رهبری جمعیت

سید حامد گیلانی، رهبر حزب معاذ ملی افغانستان

استاد محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی و رییس شورای عالی صلح

صلاح‌الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان

سید منصور نادری، رهبر حزب پیوند ملی

شیخ آصف محسنی، رهبر حرکت اسلامی افغانستان

عبدالهادی ارغندیوال، رییس حزب اسلامی

حاجی دین‌محمد، رهبر د سولي او پرمخټک ګوند

استاد عطامحمد نور، عضو رهبری جمعیت اسلامی

آمنه افضلی، شخصیت سیاسی کشور

صدیقه بلخی، سناتور و شخصیت سیاسی کشور

محمداسماعیل خان، عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان

امرالله صالح، رهبر روند سبز

هم‌رسانی کنید