تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ایجاد 'جرگۀ مشورتی و میانجی‌گری صلح' از سوی نامزدان ریاست‌جمهوری

هفت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، جریانی را زیر نام «جرگۀ مشورتی و میانجی‌گری صلح» ایجاد کرده‌اند.

محمدشهاب حکیمی، حکیم تورسن، فرامرز تمنا، ابراهیم الکوزی، عنایت الله حفیظ و نور رحمان لیوال و غلام فاروق نجرابی از نامزدانی استند که این جرگه را تشکیل داده‌اند.

این نامزدان، امروز (یک‌شنبه، ۲۶ حوت) در نشستی در کابل، همزمان با اعلام موجودیت این جریان، آماده‌گی شان را برای میانجی‌گری میان حکومت و طالبان اعلام کردند.

این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که حکومت روند صلح را تخریب می‌کند و ایالات متحده نیز در این گفت وگوها به دنبال منافع جهانی خودش بوده‌است.

آنان هم‌چنان تأکید دارند که طالبان نیز اراده‌یی برای صلح ندارند.

حکیم تورسن در این باره گفت: «هرجایی‌که نیاز بود و خدماتی را می‌توانستیم عرضه بکنیم همه نامزدان گردهم آمده‌اند.»

محمد شهاب حکیمی نیز افزود: «ما هیچ وقت در جنجال‌های حکومتی و غیرحکومتی سهم نداشته‌ایم.»

در این میان، شماری از این نامزدان به این باور استند که افزایش بازی‌گران خارجی، راه رسیدن به صلح را دشوار خواهد ساخت.

فرامرز تمنا اظهار داشت: «در یک جانب حکومت افغانستان است که روند صلح را سبوتاژ می‌کند، در جانب دیگر ایالات متحده امریکا و کشورهای ناتو منافع مشخص و جهانی خودشان را در روند صلح افغانستان جست وجو می‌کنند و در روی دیگر سکه طالبان و سایر مخالفان مسلح دولت قصد همکاری و قصد ورود جدی به گفت وگوهای صلح را ندارند.»

ابراهیم الکوزی نیز تصریح کرد: «خواست مردم افغانستان این است که مردم از گفت وگوهای صلح در پشت درهای بسته آگاه شوند.»

شماری دیگر از این نامزدان هم بدین بارو استند که صلح باید پیش از زمان برگزاری انتخابات در کشور تأمین شود.

عنایت الله حفیظ بیان داشت: «پیش از انتخابات باید مشکلات جنگ و ناامنی را حل بکنیم.»

شرکت کننده‌گان نشست امروزی، تأکید کردند که مردم از جنگ به ستوه آمده‌اند و طرف‌های درگیر باید به صلح تن بدهند.

افغانستان

ایجاد 'جرگۀ مشورتی و میانجی‌گری صلح' از سوی نامزدان ریاست‌جمهوری

این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که حکومت روند صلح را تخریب می‌کند و ایالات متحده نیز در این گفت وگوها به دنبال منافع جهانی خودش بوده‌است.

تصویر بندانگشتی

هفت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، جریانی را زیر نام «جرگۀ مشورتی و میانجی‌گری صلح» ایجاد کرده‌اند.

محمدشهاب حکیمی، حکیم تورسن، فرامرز تمنا، ابراهیم الکوزی، عنایت الله حفیظ و نور رحمان لیوال و غلام فاروق نجرابی از نامزدانی استند که این جرگه را تشکیل داده‌اند.

این نامزدان، امروز (یک‌شنبه، ۲۶ حوت) در نشستی در کابل، همزمان با اعلام موجودیت این جریان، آماده‌گی شان را برای میانجی‌گری میان حکومت و طالبان اعلام کردند.

این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که حکومت روند صلح را تخریب می‌کند و ایالات متحده نیز در این گفت وگوها به دنبال منافع جهانی خودش بوده‌است.

آنان هم‌چنان تأکید دارند که طالبان نیز اراده‌یی برای صلح ندارند.

حکیم تورسن در این باره گفت: «هرجایی‌که نیاز بود و خدماتی را می‌توانستیم عرضه بکنیم همه نامزدان گردهم آمده‌اند.»

محمد شهاب حکیمی نیز افزود: «ما هیچ وقت در جنجال‌های حکومتی و غیرحکومتی سهم نداشته‌ایم.»

در این میان، شماری از این نامزدان به این باور استند که افزایش بازی‌گران خارجی، راه رسیدن به صلح را دشوار خواهد ساخت.

فرامرز تمنا اظهار داشت: «در یک جانب حکومت افغانستان است که روند صلح را سبوتاژ می‌کند، در جانب دیگر ایالات متحده امریکا و کشورهای ناتو منافع مشخص و جهانی خودشان را در روند صلح افغانستان جست وجو می‌کنند و در روی دیگر سکه طالبان و سایر مخالفان مسلح دولت قصد همکاری و قصد ورود جدی به گفت وگوهای صلح را ندارند.»

ابراهیم الکوزی نیز تصریح کرد: «خواست مردم افغانستان این است که مردم از گفت وگوهای صلح در پشت درهای بسته آگاه شوند.»

شماری دیگر از این نامزدان هم بدین بارو استند که صلح باید پیش از زمان برگزاری انتخابات در کشور تأمین شود.

عنایت الله حفیظ بیان داشت: «پیش از انتخابات باید مشکلات جنگ و ناامنی را حل بکنیم.»

شرکت کننده‌گان نشست امروزی، تأکید کردند که مردم از جنگ به ستوه آمده‌اند و طرف‌های درگیر باید به صلح تن بدهند.

هم‌رسانی کنید