Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد نخستین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی در هرات

مقام‌ها می‌گویند که نخستین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی که همزمان ظرفیت بستر شدن ۱۰ نفر را دارد روز دوشنبه (۲۱ دلو) در شفاخانه حوزه‎یی هرات به فعالیت آغاز کرد.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، هنگام  افتتاح این مرکز گفت که با ایجاد آن از بیرون شدن بیش از ۱۰۰ میلیون دالر از کشور جلوگیری می‌شود و بیماری‌های سرطانی نیز در این مرکز تداوی خواهند شد.

آقای فیروز گفت: «دیگر ضرورت نیست افغان بیرون برود، برای تعویض گرده حتی از بیرون مردم مراجعه میکنند در ضمن اش در کابل و شهرهای دیگر. گفته می توانم که ۱۰۰ میلیون دالر، محاسبه که ما داریم که سبب ایجاد مراکز که هم در دولت و هم در سکتور خصوصی، این را گفته می توانم که جلوگیری شده است.»

از این مرکز خدماتی همچون تشخیص و درمانی بیماری‌‌های سرطانی استفاده خواهد شد.

هارون فیروز، پزشک در شفاخانه هرات، گفت: «این خیلی کمک کننده  است، بخاطری اینکه شما می فهمید وقتیکه سرطان تشخیص شود او خارج از کشور می رود و خارج از کشور هزینه‌های زیادی دارد... دیگر مریض نیاز نیست خارج برود.»

یکه جان، پزشک دیگر، گفت: «این مرکز فعلاً ۱۰ بستر فعال برای مریضان آی پی دی(مریضان داخل بستر) دارد و نیاز به متخصص داخله که ما داریم. متخصص سرطان شناسی را هم داریم.»

در همین حال، شاه پری، که از یک سال بدینسو از بیماری سرطان معده رنج می‌برد می‌گوید که توانایی رفتن به خارج از کشور را برای درمان  بیماری اش  ندارد. 

شاه پری دو روز است که به نخستین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی در شفاخانه حوزه یی هرات بستری شده است و اکنون احساس خوب دارد.

او گفت: «اول خیلی در اذیت بودم. نان را که میخوردم در گلو و در دل من بند می‌ماند. از این دوا که شروع کردم خوبتر شده است، خیلی از پارسال خوبتر شدم. نان را خوب می خورم.»

مرکز تشخیص و درمان  بیماری‌های سرطانی در حالی در هرات ایجاد می‌شود که آمار بیماران مبتلا به سرطان‌های چون سرطان سینه همه ساله رو به افزایش است.

ایجاد نخستین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی در هرات

پزشکان در هرات می‌گویند از این مرکز خدماتی همچون تشخیص و درمان بیماری‌‌های سرطانی استفاده خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

مقام‌ها می‌گویند که نخستین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی که همزمان ظرفیت بستر شدن ۱۰ نفر را دارد روز دوشنبه (۲۱ دلو) در شفاخانه حوزه‎یی هرات به فعالیت آغاز کرد.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، هنگام  افتتاح این مرکز گفت که با ایجاد آن از بیرون شدن بیش از ۱۰۰ میلیون دالر از کشور جلوگیری می‌شود و بیماری‌های سرطانی نیز در این مرکز تداوی خواهند شد.

آقای فیروز گفت: «دیگر ضرورت نیست افغان بیرون برود، برای تعویض گرده حتی از بیرون مردم مراجعه میکنند در ضمن اش در کابل و شهرهای دیگر. گفته می توانم که ۱۰۰ میلیون دالر، محاسبه که ما داریم که سبب ایجاد مراکز که هم در دولت و هم در سکتور خصوصی، این را گفته می توانم که جلوگیری شده است.»

از این مرکز خدماتی همچون تشخیص و درمانی بیماری‌‌های سرطانی استفاده خواهد شد.

هارون فیروز، پزشک در شفاخانه هرات، گفت: «این خیلی کمک کننده  است، بخاطری اینکه شما می فهمید وقتیکه سرطان تشخیص شود او خارج از کشور می رود و خارج از کشور هزینه‌های زیادی دارد... دیگر مریض نیاز نیست خارج برود.»

یکه جان، پزشک دیگر، گفت: «این مرکز فعلاً ۱۰ بستر فعال برای مریضان آی پی دی(مریضان داخل بستر) دارد و نیاز به متخصص داخله که ما داریم. متخصص سرطان شناسی را هم داریم.»

در همین حال، شاه پری، که از یک سال بدینسو از بیماری سرطان معده رنج می‌برد می‌گوید که توانایی رفتن به خارج از کشور را برای درمان  بیماری اش  ندارد. 

شاه پری دو روز است که به نخستین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی در شفاخانه حوزه یی هرات بستری شده است و اکنون احساس خوب دارد.

او گفت: «اول خیلی در اذیت بودم. نان را که میخوردم در گلو و در دل من بند می‌ماند. از این دوا که شروع کردم خوبتر شده است، خیلی از پارسال خوبتر شدم. نان را خوب می خورم.»

مرکز تشخیص و درمان  بیماری‌های سرطانی در حالی در هرات ایجاد می‌شود که آمار بیماران مبتلا به سرطان‌های چون سرطان سینه همه ساله رو به افزایش است.

هم‌رسانی کنید