تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایجاد “صندوق ملی ‌مالی” و نگرانی‌ها از خویش‌خوری‌ در این‌ نهاد

ایجاد «صندوق ملی مالی افغانستان» که برای گردآوری کمک‌ها ایجاد شده است با واکنش‌هایی روبه‌رو‌شده‌است. 

دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید که چگونگی ایجاد این صندوق و اهداف آن باید روشن و شفاف باشد و نیز کارمندان دولتی عضویت این صندوق را نداشته باشند. 

طرح ایجاد این صندوق به تازه‌گی از سوی رییس‌جمهور غنی تایید شده‌است و قرار است کمک‌های بین‌المللی به افغانستان را گردآوری کند. 

اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «ایجاد هرنوع صندوق برای جمع‌آوری کمک‌ها باید به شکل شفاف صورت گیرد و کارمندان ارشد حکومتی نباید رهبری چنین نهادهای بیرون از حکومت را به عهده داشته باشند و موارد تضاد منافع به شکل جدی بررسی شود.»

از سویی دیگر، شماری از قانون‌گذاران در حالی که برعضویت کارمندان حکومتی و نیز استخدام‌ها به‌گونه سلیقه‌یی در این صندوق ابراز نگرانی می‌کنند، می‌گویند که به علت فساد در نهادهای حکومتی، مددرسانان داخلی و بیرون  ممکن کمتر با این صندوق همکاری کنند.

میرحیدر افضلی، مجلس نماینده‌گان گفت: «جامعه جهانی و نیز مردم  افغانستان و کسانی که مستمند و توانا استند آن‌ها اعتبار نمی‌کنند که بخاطر کمک به کرونا از مجرای این صندوق پیش بروند.»

گل احمد نورزاد، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «گماشتن افرادی از یک طیف و یک طایفه و یک قوم این خودش یک جفا است.»

گفته‌هایی وجود دارند که کم از کم سه عضو یک خانواده در این صندوق وظیفه گرفته‌اند. اما رییس اجرایی این صندوق این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید که این صندوق دو بورد دارد که در بورد متعهدین رییس‌جمهور با شماری از بازرگانان، مسوولان نهادهای جهانی و نهادهای جامعه مدنی عضویت خواهند داشت و در بورد اجرایی نیز کارمندان جدید بیرون از تشکیلات حکومت و به گونه شفاف استخدام خواهند شد. 

پامیر پتنک، رییس اجرایی صندوق ملی مالی افغانستان گفت: «صحبت‌هایی که در تلویزیون‌ها یا در رسانه‌های اجتماعی است درست نیست ولی مردم حق دارند که سوال کنند.»

رییس اجرایی این صندوق می‌گوید که تاکنون همه چیز به روی کاغذ است و  تشکیلات و مقدار  تنخواه‌های کارمندان این صندوق مشخص نشده‌است.

ایجاد “صندوق ملی ‌مالی” و نگرانی‌ها از خویش‌خوری‌ در این‌ نهاد

رییس اجرایی صندوق ملی مالی افغانستان می‌گوید که شماری زیاد از کشورها، نهادهای جهانی، بازرگانان و نهادهای دیگر برای همکاری با این صندوق اعلام همکاری کرده‌اند.

Thumbnail

ایجاد «صندوق ملی مالی افغانستان» که برای گردآوری کمک‌ها ایجاد شده است با واکنش‌هایی روبه‌رو‌شده‌است. 

دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید که چگونگی ایجاد این صندوق و اهداف آن باید روشن و شفاف باشد و نیز کارمندان دولتی عضویت این صندوق را نداشته باشند. 

طرح ایجاد این صندوق به تازه‌گی از سوی رییس‌جمهور غنی تایید شده‌است و قرار است کمک‌های بین‌المللی به افغانستان را گردآوری کند. 

اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «ایجاد هرنوع صندوق برای جمع‌آوری کمک‌ها باید به شکل شفاف صورت گیرد و کارمندان ارشد حکومتی نباید رهبری چنین نهادهای بیرون از حکومت را به عهده داشته باشند و موارد تضاد منافع به شکل جدی بررسی شود.»

از سویی دیگر، شماری از قانون‌گذاران در حالی که برعضویت کارمندان حکومتی و نیز استخدام‌ها به‌گونه سلیقه‌یی در این صندوق ابراز نگرانی می‌کنند، می‌گویند که به علت فساد در نهادهای حکومتی، مددرسانان داخلی و بیرون  ممکن کمتر با این صندوق همکاری کنند.

میرحیدر افضلی، مجلس نماینده‌گان گفت: «جامعه جهانی و نیز مردم  افغانستان و کسانی که مستمند و توانا استند آن‌ها اعتبار نمی‌کنند که بخاطر کمک به کرونا از مجرای این صندوق پیش بروند.»

گل احمد نورزاد، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «گماشتن افرادی از یک طیف و یک طایفه و یک قوم این خودش یک جفا است.»

گفته‌هایی وجود دارند که کم از کم سه عضو یک خانواده در این صندوق وظیفه گرفته‌اند. اما رییس اجرایی این صندوق این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید که این صندوق دو بورد دارد که در بورد متعهدین رییس‌جمهور با شماری از بازرگانان، مسوولان نهادهای جهانی و نهادهای جامعه مدنی عضویت خواهند داشت و در بورد اجرایی نیز کارمندان جدید بیرون از تشکیلات حکومت و به گونه شفاف استخدام خواهند شد. 

پامیر پتنک، رییس اجرایی صندوق ملی مالی افغانستان گفت: «صحبت‌هایی که در تلویزیون‌ها یا در رسانه‌های اجتماعی است درست نیست ولی مردم حق دارند که سوال کنند.»

رییس اجرایی این صندوق می‌گوید که تاکنون همه چیز به روی کاغذ است و  تشکیلات و مقدار  تنخواه‌های کارمندان این صندوق مشخص نشده‌است.

هم‌رسانی کنید