تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

بازداشت دو افغان به اتهام قتل یک مرد در آلمان

خبرگزاری رویترز گزارش داده‌است که یک مرد ۲۲ سالۀ آلمانی شنبه شب (۱۷سنبله) در شهر کوتن در شرق آلمان کشته شده و دو افغان در پیوند به این قتل، بازداشت شده‌‎اند.
 
دفتر سارنوالی محلی در شهر کوتن آلمان می‌گوید که یک جوان ۲۲ ساله شب هنگام در این شهر کشته شد و دو افغان به ظن قتل او موقتاً بازداشت شده‌اند.
 
پیش از این، برخی از جرم‌های دیگر نیز دربخش‌های گونه‌گون آلمان به مهاجران افغان، سوری وعراقی پیوند داده شده‌اند و ازهمین رو فشارها بر این مهاجران افزایش یافته‌اند.
 
وزیر امور داخله ایالت زاکسن‌آنهالت مردم شهر کوتن را به آرامش دعوت کرده و گفته که متوجه ناراحتی و تأثر شهروندان است.

افغانستان

بازداشت دو افغان به اتهام قتل یک مرد در آلمان

اکنون مقام‌های شهر کوتن در ایالت زاکسن‌آنهالت نیز نگران تکرار چنین رویداد خشونت‌باری در این شهر هستند.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز گزارش داده‌است که یک مرد ۲۲ سالۀ آلمانی شنبه شب (۱۷سنبله) در شهر کوتن در شرق آلمان کشته شده و دو افغان در پیوند به این قتل، بازداشت شده‌‎اند.
 
دفتر سارنوالی محلی در شهر کوتن آلمان می‌گوید که یک جوان ۲۲ ساله شب هنگام در این شهر کشته شد و دو افغان به ظن قتل او موقتاً بازداشت شده‌اند.
 
پیش از این، برخی از جرم‌های دیگر نیز دربخش‌های گونه‌گون آلمان به مهاجران افغان، سوری وعراقی پیوند داده شده‌اند و ازهمین رو فشارها بر این مهاجران افزایش یافته‌اند.
 
وزیر امور داخله ایالت زاکسن‌آنهالت مردم شهر کوتن را به آرامش دعوت کرده و گفته که متوجه ناراحتی و تأثر شهروندان است.

هم‌رسانی کنید