Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازشماری آرا درکابل بی حضور ناظران شماری از نامزدان ادامه یافت

به‌رغم آن‌که سه دستۀ انتخاباتی و شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، روند بازشماری آرا را تحریم کرده‌اند و شماری از دسته‌های دیگر انتخاباتی نیز مخالف شیوۀ بازشماری آرا استند، کمیسیون مستقل انتخابات امروز (یک‌شنبه، ۱۹عقرب) روند بازشماری آرا را در کابل ادامه داد.

گلاب‌الدین غبار، خبرنگار طلوع‌نیوز که از روند بازشماری آرا در کابل دیدار کرده‌است، می‌گوید که ناظران دسته‌های انتخاباتی معترض، در روند بازشماری آرا حضور نداشتند و روند بازشمارش با کندی به پیش می‌رود.

کمیسیون مستقل انتخابات، روند بازشماری و تفتیش آرا را پس از چاشت روز گذشته در کابل آغاز کرد. قرار است آرای ۸۲۵۵ محل رأی‌دهی در سراسر افغانستان بازشماری و تفتیش شوند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که روند بازشماری و تفتیش آرا در ولایت‌های دیگر، فردا (دوشنبه، ۲۰عقرب) آغاز خواهد شد.

دسته‌های انتخاباتی که این روند را تحریم کرده‌اند، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات آرای بیش از دوهزار محلی را که در آن‌جا از دستگاۀ شناخت بایومتریک کار گرفته نشده‌اند، نیز شامل آرایی ساخته‌است که باید بازشماری شوند – که این کار به گفتۀ این دسته‌های انتخاباتی «خلاف قانون» است.

دلیل دیگر این دسته‌های انتخاباتی معترض، این است که می‌گویند سرنوشت ۳۰۰هزار رأی دیگر در بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات ناروشن است.

دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و نیز شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری روند بازشماری آرا را تحریم کرده‌اند.

عبدالله عبدالله، امروز از کمیسیون انتخابات خواست که روند بازشماری آرا را متوقف سازد: «این ۲۴۰۰ صندق در یک ماه – ۴۵ روز گذشته، در اختیار همان کسانی بوده است که همان تقلب گسترده را سازمان‌دهی کرده‌است و در داخل این صندق‌ها هر چیزی می‌تواند پیدا شود.»

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو شورای نامزدان بیان داشت: «موقف ما، همان موقف سابقه است که ما انتخابات را از همان اول می‌خواستیم تحریم کنیم؛  بنأ نتایج‌اش هم برای ما قابل تحریم است.»

روند بازشماری در حالی آغاز شده‌است که بربنیاد بند دوم مادۀ نزدهم قانون تعدیل شدۀ انتخابات، آمده‌است که تنها محل‌هایی‌که در آن‌ها از دستگاه‌های شناخت بایومتریک کار گرفته شده باشد، در صورت اختلاف نظرها، بازشماری می‌شوند.

فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «آرای بایومتریک ناشده بازشماری می‌شوند و همچنان آرایی‌که در زمان معیین روز انتخابات به صندق ریخته نشده‌است؛ این‌ها به هیچ صورت باید مورد شمارش قرار نگیرد.»

در این میان، به نظر می‌رسد که تنها دستۀ انتخاباتی اشرف غنی است که می‌گوید به تصمیم قانونی کمیسیون انتخابات حرمت میگذارد.

نجیب دانش، سخن‌گوی این دستۀ انتخاباتی اظهار داشت: «هرگاه کمیسیون تصمیمش بر این است که این آرا بازشماری شود، طبعأ که آن مورد تأیید ماست.»

انتخابات ریاست‌جمهوری که یک و نیم ماه پیش برگزار شد، در اوضاعی با بن بست روبه‌رو شده‌است که بربنیاد جدول زمان بندی انتخابات، قرار است نتایج نُخستین انتخابات – که دوبار به تعویق افتاده‌است – تا سه روز دیگر اعلام شود.

بازشماری آرا درکابل بی حضور ناظران شماری از نامزدان ادامه یافت

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که روند بازشماری و تفتیش آرا در ولایت‌های دیگر، فردا (دوشنبه، ۲۰عقرب) آغاز خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

به‌رغم آن‌که سه دستۀ انتخاباتی و شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، روند بازشماری آرا را تحریم کرده‌اند و شماری از دسته‌های دیگر انتخاباتی نیز مخالف شیوۀ بازشماری آرا استند، کمیسیون مستقل انتخابات امروز (یک‌شنبه، ۱۹عقرب) روند بازشماری آرا را در کابل ادامه داد.

گلاب‌الدین غبار، خبرنگار طلوع‌نیوز که از روند بازشماری آرا در کابل دیدار کرده‌است، می‌گوید که ناظران دسته‌های انتخاباتی معترض، در روند بازشماری آرا حضور نداشتند و روند بازشمارش با کندی به پیش می‌رود.

کمیسیون مستقل انتخابات، روند بازشماری و تفتیش آرا را پس از چاشت روز گذشته در کابل آغاز کرد. قرار است آرای ۸۲۵۵ محل رأی‌دهی در سراسر افغانستان بازشماری و تفتیش شوند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که روند بازشماری و تفتیش آرا در ولایت‌های دیگر، فردا (دوشنبه، ۲۰عقرب) آغاز خواهد شد.

دسته‌های انتخاباتی که این روند را تحریم کرده‌اند، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات آرای بیش از دوهزار محلی را که در آن‌جا از دستگاۀ شناخت بایومتریک کار گرفته نشده‌اند، نیز شامل آرایی ساخته‌است که باید بازشماری شوند – که این کار به گفتۀ این دسته‌های انتخاباتی «خلاف قانون» است.

دلیل دیگر این دسته‌های انتخاباتی معترض، این است که می‌گویند سرنوشت ۳۰۰هزار رأی دیگر در بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات ناروشن است.

دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و نیز شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری روند بازشماری آرا را تحریم کرده‌اند.

عبدالله عبدالله، امروز از کمیسیون انتخابات خواست که روند بازشماری آرا را متوقف سازد: «این ۲۴۰۰ صندق در یک ماه – ۴۵ روز گذشته، در اختیار همان کسانی بوده است که همان تقلب گسترده را سازمان‌دهی کرده‌است و در داخل این صندق‌ها هر چیزی می‌تواند پیدا شود.»

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو شورای نامزدان بیان داشت: «موقف ما، همان موقف سابقه است که ما انتخابات را از همان اول می‌خواستیم تحریم کنیم؛  بنأ نتایج‌اش هم برای ما قابل تحریم است.»

روند بازشماری در حالی آغاز شده‌است که بربنیاد بند دوم مادۀ نزدهم قانون تعدیل شدۀ انتخابات، آمده‌است که تنها محل‌هایی‌که در آن‌ها از دستگاه‌های شناخت بایومتریک کار گرفته شده باشد، در صورت اختلاف نظرها، بازشماری می‌شوند.

فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «آرای بایومتریک ناشده بازشماری می‌شوند و همچنان آرایی‌که در زمان معیین روز انتخابات به صندق ریخته نشده‌است؛ این‌ها به هیچ صورت باید مورد شمارش قرار نگیرد.»

در این میان، به نظر می‌رسد که تنها دستۀ انتخاباتی اشرف غنی است که می‌گوید به تصمیم قانونی کمیسیون انتخابات حرمت میگذارد.

نجیب دانش، سخن‌گوی این دستۀ انتخاباتی اظهار داشت: «هرگاه کمیسیون تصمیمش بر این است که این آرا بازشماری شود، طبعأ که آن مورد تأیید ماست.»

انتخابات ریاست‌جمهوری که یک و نیم ماه پیش برگزار شد، در اوضاعی با بن بست روبه‌رو شده‌است که بربنیاد جدول زمان بندی انتخابات، قرار است نتایج نُخستین انتخابات – که دوبار به تعویق افتاده‌است – تا سه روز دیگر اعلام شود.

هم‌رسانی کنید