Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازنگری پیمان امنیتی با امریکا و صلح محور گفتگوهای احزاب سیاسی

سران شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی کشور و مقام‌های پیشین حکومت امروز چهارشنبه (۲۱ سنبله) طی نشستی  در کابل در بارۀ  بازنگری پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا، روند صلح  و انتخابات گفت‌وگو کردند.

در این نشست حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین و شماری از مقام‌های پیشین حکومت و چهره‌های پرنفوذ  شرکت کرده بودند.

در این نشست حامد کرزی بازنگری پیمان امنیتی میان کابل واشنگتن را پیشنهاد کرد و شماری از شرکت کننده‌گان به بازنگری این پیمان رأی تأیید دادند.

حضرت صبغت الله مجددی که پیش از این غالبآ با دیدگاه‌های حامد کرزی مخالفت نشان می داد، اما در این نشست به بازنگری این پیمان رای داد.

حامدكرزى، حنيف اتمر، محمد محقق، كريم خليلي، يونس قانونى، احمدولى مسعود، سيد منصورنادرى، ضراراحمدمقبل، زلمى رسول، رنگين دادفراسپنتا، عبدالهادى ارغنديوال، سيدحامدگيلانى، وحيدالله سباوون، انوارالحق احدى، صادق مدبر، جنرال دین محمد جرأت، قطب الدين هلال، عبدالله قرلق، حاجی دین محمد در خانه حضرت صبغت الله مجددی از جمله کسانی بودند که در باره اوضاع سیاسی و امنیتی کشور بحث کردند. 

مجددی، رهبر جهادی گفت:«انتظارداشتیم که یک روز با هم جمع شویم و درد دل کنیم، گزارش‌های وطن عزیز خود را مطرح بسازیم علاج ضعیف ناتوانی خود را به عرض برسانیم.»

حامدکرزی در این نسشت ایالات متحد امریکا را به عمل نکردن به تعهداتش در بارۀ موافقت نامۀ امنیتی باافغانستان متهم می سازد.

حامد کرزی گفته است:«قرار داد امنیتی تجدید نظر شود، موافقین دست های خود را بلند کنند ... جناب حضرت صاحب هم موافق است.»

چهره‌های سیاسی و جهادی کشور همچنان خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی شدند.

سید نعمت الله مذهب معاون حزب وحدت اسلامی گفت:«موضوع تأمین امنیت ، شفافیت انتخابات و موضوع صلح به عنوان سه نقطه مهم در کشور قابل غور است و بحث شد.»

شرکت کننده‌گان این نشست می‌گویند که آنان می‌کوشند تا راه حلی به بحران کنونی جست‌وجو کنند.

این نشست یکی از نشست‌های مهم است که بیشترین چهره‌های اثرگذار و پرنفوذ در آن شرکت کرده اند و در باره اوضاع کشور رای زنی می‌کنند.

حکومت افغانستان تا کنون در پیوند به انتقادهای این حزب‌های سیاسی و جهادی واکنش نشان نداده است.

بازنگری پیمان امنیتی با امریکا و صلح محور گفتگوهای احزاب سیاسی

این نشست یکی از نشست‌های مهم است که بیشترین چهره‌های اثرگذار و پرنفوذ در آن شرکت کرده اند و در باره اوضاع کشور رای زنی می‌کنند.

Thumbnail

سران شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی کشور و مقام‌های پیشین حکومت امروز چهارشنبه (۲۱ سنبله) طی نشستی  در کابل در بارۀ  بازنگری پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا، روند صلح  و انتخابات گفت‌وگو کردند.

در این نشست حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین و شماری از مقام‌های پیشین حکومت و چهره‌های پرنفوذ  شرکت کرده بودند.

در این نشست حامد کرزی بازنگری پیمان امنیتی میان کابل واشنگتن را پیشنهاد کرد و شماری از شرکت کننده‌گان به بازنگری این پیمان رأی تأیید دادند.

حضرت صبغت الله مجددی که پیش از این غالبآ با دیدگاه‌های حامد کرزی مخالفت نشان می داد، اما در این نشست به بازنگری این پیمان رای داد.

حامدكرزى، حنيف اتمر، محمد محقق، كريم خليلي، يونس قانونى، احمدولى مسعود، سيد منصورنادرى، ضراراحمدمقبل، زلمى رسول، رنگين دادفراسپنتا، عبدالهادى ارغنديوال، سيدحامدگيلانى، وحيدالله سباوون، انوارالحق احدى، صادق مدبر، جنرال دین محمد جرأت، قطب الدين هلال، عبدالله قرلق، حاجی دین محمد در خانه حضرت صبغت الله مجددی از جمله کسانی بودند که در باره اوضاع سیاسی و امنیتی کشور بحث کردند. 

مجددی، رهبر جهادی گفت:«انتظارداشتیم که یک روز با هم جمع شویم و درد دل کنیم، گزارش‌های وطن عزیز خود را مطرح بسازیم علاج ضعیف ناتوانی خود را به عرض برسانیم.»

حامدکرزی در این نسشت ایالات متحد امریکا را به عمل نکردن به تعهداتش در بارۀ موافقت نامۀ امنیتی باافغانستان متهم می سازد.

حامد کرزی گفته است:«قرار داد امنیتی تجدید نظر شود، موافقین دست های خود را بلند کنند ... جناب حضرت صاحب هم موافق است.»

چهره‌های سیاسی و جهادی کشور همچنان خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی شدند.

سید نعمت الله مذهب معاون حزب وحدت اسلامی گفت:«موضوع تأمین امنیت ، شفافیت انتخابات و موضوع صلح به عنوان سه نقطه مهم در کشور قابل غور است و بحث شد.»

شرکت کننده‌گان این نشست می‌گویند که آنان می‌کوشند تا راه حلی به بحران کنونی جست‌وجو کنند.

این نشست یکی از نشست‌های مهم است که بیشترین چهره‌های اثرگذار و پرنفوذ در آن شرکت کرده اند و در باره اوضاع کشور رای زنی می‌کنند.

حکومت افغانستان تا کنون در پیوند به انتقادهای این حزب‌های سیاسی و جهادی واکنش نشان نداده است.

هم‌رسانی کنید