Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان بلخ از بلند بودن بهای برق شکایت دارند

شماری از باشنده‌گان ولایت بلخ از بلند بودن بهای برق در این ولایت شکایت دارند و از حکومت می‌خواهند که بهای آن را کاهش دهد. 

این باشنده‌گان که امروز شنبه (۱۴ میزان) در نزدیکی شورای ولایتی بلخ  گرد آمده بودند، بر خدمات رفاهی به گونه‌ی یکسان تاکید کردند.

آنان می‌گویند پول هر کیلووات برق در ولایت بلخ ۶.۵ افغانی است در حالی که در ولایت جوزجان سه افغانی و در کابل ۲.۵ افغانی است. 

آنان شعار‌هایی را با خود آورده بودند که نوشته بودند «توان پرداخت هزینه برق را نداریم.»

برات‌علی، یکی از این معترضان، گفت: «از خانه‌های مسکونی ۶.۵ افغانی بهای برق را می‌گیرند که هر کس توان پرداخت این پول بلند را ندارد.»

پلوشه، یکی دیگر از باشنده‌گان مزارشریف با بیان اینکه بهای برق در مقایسه با سایر ولایت‌ها بلند است، گفت: «تبعیض را که شرکت برشنا در بلخ بوجود آورده یک نفاق‌افگنی بزرگ را نشان می‌دهد.»

این معترضان، بر گردآوری پول برق از نزد اشخاص زورمند نیز تاکید می‌ورزند و از کسانی که صرفیه برق‌شانرا نپرداخته‌اند می‌خواهند که پول برق‌ را تحویل دهند زیرا اینکار سبب نامنظم شدن خدمات برق‌رسانی می‌شود. 

علی‌دوست، باشنده مزارشریف در این باره گفت: «زورمندان برق مصرف می‌کند پول نمی‌دهند باید دولت با اینها بشینند و تفاهم کنند که چرا نمی‌دهند.»

شاه‌محمود، یک بزرگ قوم تأکید می‌ورزد: «باید قانون را بر زورمندان پیاده کند.»

معاون شورای ولایتی بلخ می‌گوید هر گاه خدمات رفاهی از سوی حکومت به گونه‌ی یکسان عملی نشود، ممکن است فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شود. 

سیدعبدالله مسرور، معاون شورای ولایتی بلخ می‌گوید: «در حصه اینکه بلخ برشنا با کسانی که پول برق را نمی‌دهند، برخورد قانونی کند یا حکومت به خاطر اخذ صرفیه برق برخورد جدی کند ما طرفدار این موضوع هستیم و در کنار حکومت می‌باشیم.»

رئیس اداره برق ولایت بلخ می‌گوید شماری از مشترکین پول برق شانرا پرداخت نکرده‌اند اما هشدار می‌دهد که اگر بی‌پروایی کنند، نام آنها را به رسانه‌ها افشا می‌کند. 

محمدنسیم گنجی، رئیس بلخ برشنا اظهار داشت: «در صورتی که حساب شان را تصفیه نکنند باز ما از طریق مرکز برنامه را که روی دست گرفته‌اند باز تمام رسانه‌ها را شریک می‌سازیم.»

با اینهمه، باشنده‌گان بلخ می‌گویند که توزیع ناعادلانه امکانات سبب چند پارچگی، افزایش فقر و در نهایت جدایی مردم از دولت می‌شود از اینرو خواستار تجدید نظر در بهای برق استند.

باشنده‌گان بلخ از بلند بودن بهای برق شکایت دارند

باشنده‌گان ولایت بلخ می‌گویند که آنان توان پرداخت هزینۀ برق را ندارند و خدمات رفاهی باید برای همه به گونۀ یکسان باشد.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان ولایت بلخ از بلند بودن بهای برق در این ولایت شکایت دارند و از حکومت می‌خواهند که بهای آن را کاهش دهد. 

این باشنده‌گان که امروز شنبه (۱۴ میزان) در نزدیکی شورای ولایتی بلخ  گرد آمده بودند، بر خدمات رفاهی به گونه‌ی یکسان تاکید کردند.

آنان می‌گویند پول هر کیلووات برق در ولایت بلخ ۶.۵ افغانی است در حالی که در ولایت جوزجان سه افغانی و در کابل ۲.۵ افغانی است. 

آنان شعار‌هایی را با خود آورده بودند که نوشته بودند «توان پرداخت هزینه برق را نداریم.»

برات‌علی، یکی از این معترضان، گفت: «از خانه‌های مسکونی ۶.۵ افغانی بهای برق را می‌گیرند که هر کس توان پرداخت این پول بلند را ندارد.»

پلوشه، یکی دیگر از باشنده‌گان مزارشریف با بیان اینکه بهای برق در مقایسه با سایر ولایت‌ها بلند است، گفت: «تبعیض را که شرکت برشنا در بلخ بوجود آورده یک نفاق‌افگنی بزرگ را نشان می‌دهد.»

این معترضان، بر گردآوری پول برق از نزد اشخاص زورمند نیز تاکید می‌ورزند و از کسانی که صرفیه برق‌شانرا نپرداخته‌اند می‌خواهند که پول برق‌ را تحویل دهند زیرا اینکار سبب نامنظم شدن خدمات برق‌رسانی می‌شود. 

علی‌دوست، باشنده مزارشریف در این باره گفت: «زورمندان برق مصرف می‌کند پول نمی‌دهند باید دولت با اینها بشینند و تفاهم کنند که چرا نمی‌دهند.»

شاه‌محمود، یک بزرگ قوم تأکید می‌ورزد: «باید قانون را بر زورمندان پیاده کند.»

معاون شورای ولایتی بلخ می‌گوید هر گاه خدمات رفاهی از سوی حکومت به گونه‌ی یکسان عملی نشود، ممکن است فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شود. 

سیدعبدالله مسرور، معاون شورای ولایتی بلخ می‌گوید: «در حصه اینکه بلخ برشنا با کسانی که پول برق را نمی‌دهند، برخورد قانونی کند یا حکومت به خاطر اخذ صرفیه برق برخورد جدی کند ما طرفدار این موضوع هستیم و در کنار حکومت می‌باشیم.»

رئیس اداره برق ولایت بلخ می‌گوید شماری از مشترکین پول برق شانرا پرداخت نکرده‌اند اما هشدار می‌دهد که اگر بی‌پروایی کنند، نام آنها را به رسانه‌ها افشا می‌کند. 

محمدنسیم گنجی، رئیس بلخ برشنا اظهار داشت: «در صورتی که حساب شان را تصفیه نکنند باز ما از طریق مرکز برنامه را که روی دست گرفته‌اند باز تمام رسانه‌ها را شریک می‌سازیم.»

با اینهمه، باشنده‌گان بلخ می‌گویند که توزیع ناعادلانه امکانات سبب چند پارچگی، افزایش فقر و در نهایت جدایی مردم از دولت می‌شود از اینرو خواستار تجدید نظر در بهای برق استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره