تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

باشنده‌گان: حملۀ هوایی در هلمند جان ۳۰ غیرنظامی را گرفت

شماری از باشنده‌گان ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند ادعا می‌کنند که یک حملۀ هوایی در این ولسوالی جان ۳۰ غیرنظامی را گرفت که همه اعضای یک خانواده بودند. 

به گفتۀ این باشنده‌گان، تنها یک عضو این خانواده از این حمله زنده مانده است و او هم در وضعیت وخیم صحی قرار دارد و در شفاخانه مرکزی هلمند بستری است. 

محمد الله، باشنده ولسوالی گرمسیر، گفت: «نُه بجه بود که بمباردمان آغاز شد. در نزدیکی این خانه یک موتر طالبان بود. پس از آن، بر این موتر حمله شد و در این خانه ۳۰ تن به شمول کودکان و زنان کشته شدند. تنها یک کودک این خانواده زنده مانده است که او هم زخم برداشته است.» 

احمدالله، باشنده ولسوالی گرمسیر، گفت: «در این خانه مهمان‌ها هم آمده بودند. ساعت نُه بود که بمباردمان انجام شد و تمام این خانواده را تباه کرد و تمام شان را کشت.»

فدامحمد، باشنده ولسوالی گرمسیر، گفت: «ما از حکومت می‌خواهیم که این گونه حمله ها را که در آن غیرنظامیان جان می‌بازند، متوقف کند.» 

در همین حال والی هلمند تلفات غیر نظامیان و طالبان را در این حمله تأیید کرد اما در باره شمار دقیق تلفات این رویداد چیزی نگفت.  

محمد یاسین، والی هلمند، گفت: «طالبان از بخش‌های دیگر به این محل آمده بودند و می‌خواستند بر ولسوالی گرمسیر حمله کنند.» 

او افزود: «کمربندهای امنیتی ما در آن جا از چند روز به این سو زیر تهدید قرار داشتند که پس از آن عملیات بر آنان انجام شد. شماری از افراد کلیدی طالبان زیر بررسی نیروهای هوایی قرار داشتند. زمانی که بر آنان حمله صورت گرفت، خانه‌های غیرنظامیان در نزدیکی در نزدیکی آن محل آسیب دیدند و همچنان به هردوطرف تلفات وارد شد.» 

طالبان ادعا می‌کنند که در یک حمله نیروهای خارجی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند، ۲۳ غیر نظامی جان باخته اند. 

باشنده‌گان: حملۀ هوایی در هلمند جان ۳۰ غیرنظامی را گرفت

والی هلمند می‌گوید در این عملیات به طالبان و نیز غیرنظامیان تلفاتی وارد شده است.

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند ادعا می‌کنند که یک حملۀ هوایی در این ولسوالی جان ۳۰ غیرنظامی را گرفت که همه اعضای یک خانواده بودند. 

به گفتۀ این باشنده‌گان، تنها یک عضو این خانواده از این حمله زنده مانده است و او هم در وضعیت وخیم صحی قرار دارد و در شفاخانه مرکزی هلمند بستری است. 

محمد الله، باشنده ولسوالی گرمسیر، گفت: «نُه بجه بود که بمباردمان آغاز شد. در نزدیکی این خانه یک موتر طالبان بود. پس از آن، بر این موتر حمله شد و در این خانه ۳۰ تن به شمول کودکان و زنان کشته شدند. تنها یک کودک این خانواده زنده مانده است که او هم زخم برداشته است.» 

احمدالله، باشنده ولسوالی گرمسیر، گفت: «در این خانه مهمان‌ها هم آمده بودند. ساعت نُه بود که بمباردمان انجام شد و تمام این خانواده را تباه کرد و تمام شان را کشت.»

فدامحمد، باشنده ولسوالی گرمسیر، گفت: «ما از حکومت می‌خواهیم که این گونه حمله ها را که در آن غیرنظامیان جان می‌بازند، متوقف کند.» 

در همین حال والی هلمند تلفات غیر نظامیان و طالبان را در این حمله تأیید کرد اما در باره شمار دقیق تلفات این رویداد چیزی نگفت.  

محمد یاسین، والی هلمند، گفت: «طالبان از بخش‌های دیگر به این محل آمده بودند و می‌خواستند بر ولسوالی گرمسیر حمله کنند.» 

او افزود: «کمربندهای امنیتی ما در آن جا از چند روز به این سو زیر تهدید قرار داشتند که پس از آن عملیات بر آنان انجام شد. شماری از افراد کلیدی طالبان زیر بررسی نیروهای هوایی قرار داشتند. زمانی که بر آنان حمله صورت گرفت، خانه‌های غیرنظامیان در نزدیکی در نزدیکی آن محل آسیب دیدند و همچنان به هردوطرف تلفات وارد شد.» 

طالبان ادعا می‌کنند که در یک حمله نیروهای خارجی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند، ۲۳ غیر نظامی جان باخته اند. 

هم‌رسانی کنید