تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

باشنده‌گان هلمند با ریختن به جاده‌ها خواهان آتش‌بس شدند

صدها تن از باشنده‌گان ولایت هلمند مشمول زنان، با ریختن به جاده‌‌های شهر لشکرگا، مرکز ولایت هلمند، اعلام عملیات الفتح طالبان و برنامۀ امنیتی خالد حکومت را نکوهش کردند و از طرف‌های درگیر خواستند که آتش‌بس کنند.

این باشنده‌گان ولایت هلمند، می‌گویند که جنگ و نبردها در کشور، بیشتر از غیرنظامیان قربانی می‌گیرند و باید پایان یابند.

راه پیمایان در ولایت هلمند، تأکید دارند که طرف‌های درگیر جنگ، دست کم در ماه رمضان آتش‌بس کنند.

یکی از این راه‌پیمایان گفت: «ما یک‌بار دیگر خواهان آتش‌بس شده‌ایم و هردو عملیات را محکوم کردیم.»

یکی دیگر از این راهپیمان نیز افزود: «مادرانی (در راهپیمایی) آمده‌اند که فرزندان‌شان را در اردو و طالبان از دست داده‌اند و خواهان آتش‌بس هستند و از جنگ خسته‌اند.»

در این راهپیمایی، زنانی نیز شرکت کرده بودند که با بستگان‌ شان را در نبردها از دست داده‌اند. آنان با حمل عکس‌های از این جان باخته‌گان، خواستار توقف جنگ و خون‌ریزی در کشور شدند.

ستاره (نام مستعار) می‌گوید که شوهرش را چندی پیش در نبردها در کشور از دست داده‌است. او می‌گوید که ازبهر این به راهپیمایی شرکت کرده که نمی‌خواهد زنان دیگر با سرنوشت او روبه‌رو شود: «ما شهید دادیم و اکنون چند یتیم نزدم است و اکنون هیچ چیز نداریم.»

این درحالی است که گروۀ طالبان، هفتۀ گذشته عملیات بهاری شان را زیر نام الفتح اعلام کردن. حکومت اما، چندی پیش برنامۀ امنیتی‌اش را زیر نام خالد ترتیب داد.

افغانستان

باشنده‌گان هلمند با ریختن به جاده‌ها خواهان آتش‌بس شدند

در این راهپیمایی، زنانی نیز شرکت کرده بودند که با بستگان‌ شان را در نبردها از دست داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

صدها تن از باشنده‌گان ولایت هلمند مشمول زنان، با ریختن به جاده‌‌های شهر لشکرگا، مرکز ولایت هلمند، اعلام عملیات الفتح طالبان و برنامۀ امنیتی خالد حکومت را نکوهش کردند و از طرف‌های درگیر خواستند که آتش‌بس کنند.

این باشنده‌گان ولایت هلمند، می‌گویند که جنگ و نبردها در کشور، بیشتر از غیرنظامیان قربانی می‌گیرند و باید پایان یابند.

راه پیمایان در ولایت هلمند، تأکید دارند که طرف‌های درگیر جنگ، دست کم در ماه رمضان آتش‌بس کنند.

یکی از این راه‌پیمایان گفت: «ما یک‌بار دیگر خواهان آتش‌بس شده‌ایم و هردو عملیات را محکوم کردیم.»

یکی دیگر از این راهپیمان نیز افزود: «مادرانی (در راهپیمایی) آمده‌اند که فرزندان‌شان را در اردو و طالبان از دست داده‌اند و خواهان آتش‌بس هستند و از جنگ خسته‌اند.»

در این راهپیمایی، زنانی نیز شرکت کرده بودند که با بستگان‌ شان را در نبردها از دست داده‌اند. آنان با حمل عکس‌های از این جان باخته‌گان، خواستار توقف جنگ و خون‌ریزی در کشور شدند.

ستاره (نام مستعار) می‌گوید که شوهرش را چندی پیش در نبردها در کشور از دست داده‌است. او می‌گوید که ازبهر این به راهپیمایی شرکت کرده که نمی‌خواهد زنان دیگر با سرنوشت او روبه‌رو شود: «ما شهید دادیم و اکنون چند یتیم نزدم است و اکنون هیچ چیز نداریم.»

این درحالی است که گروۀ طالبان، هفتۀ گذشته عملیات بهاری شان را زیر نام الفتح اعلام کردن. حکومت اما، چندی پیش برنامۀ امنیتی‌اش را زیر نام خالد ترتیب داد.

هم‌رسانی کنید