تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان پروان یک قرارگاۀ طالبان را آتش زدند

مقام‌های محلی ولایت پروان، ادعا می‌کنند که باشنده‌گان روستای قلعۀ قورهیر ولسوالی شینواری این ولایت، یک قرارگاۀ طالبان را آتش زدند.

وحیده شهکار، سخن‌گوی والی پروان می‌گوید که باشنده‌گان این روستا به‌گونۀ گروهی بر یک قرارگاه طالبان حمله کردند و این قرارگاه را به آتش کشیدند.

شهکار می‌افزاید که مقدار زیادی از جنگ افزارها و تسلیحات گروۀ طالبان که در این قرار گاه بودند، ازبین رفته‌اند و طالبان از ساحه فرار کرده‌اند.

به گفتۀ سخن‌گوی والی پروان، در این رویداد تلفاتی به طالبان وارد نشده‌است، اما این روستا از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌است.

طالبان تاکنون این خبر را تأیید نکرده‌اند.

باشنده‌گان پروان یک قرارگاۀ طالبان را آتش زدند

به گفتۀ سخن‌گوی والی پروان، در این رویداد تلفاتی به طالبان وارد نشده‌است، اما روستای قلعۀ قورهیر از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی ولایت پروان، ادعا می‌کنند که باشنده‌گان روستای قلعۀ قورهیر ولسوالی شینواری این ولایت، یک قرارگاۀ طالبان را آتش زدند.

وحیده شهکار، سخن‌گوی والی پروان می‌گوید که باشنده‌گان این روستا به‌گونۀ گروهی بر یک قرارگاه طالبان حمله کردند و این قرارگاه را به آتش کشیدند.

شهکار می‌افزاید که مقدار زیادی از جنگ افزارها و تسلیحات گروۀ طالبان که در این قرار گاه بودند، ازبین رفته‌اند و طالبان از ساحه فرار کرده‌اند.

به گفتۀ سخن‌گوی والی پروان، در این رویداد تلفاتی به طالبان وارد نشده‌است، اما این روستا از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌است.

طالبان تاکنون این خبر را تأیید نکرده‌اند.

هم‌رسانی کنید