تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان کنر: سفر رییس‌جمهور نمایشی و پیکار انتخاباتی بود

شماری از باشنده‌گان ولایت کنر با انتقاد از گذاشتن دوباره سنگ تهداب برخی از پروژه‌ها از سوی رییس‌جمهور می‌گویند که سفر رییس‌جمهور به این ولایت یک سفر نمادین و پیکار انتخاباتی بود.

آنان می‌گویند که رییس جمهور در سفرش به این ولایت سنگ تهداب چند پروژه‌یی را گذاشت که پیش از این از سوی مقام‌های محلی این ولایت تهداب گذاری شده است.

رییس جمهور غنی امروز در سفری به ولایت کنر، سنگ‌های تهداب چند پروژه توسعه‌یی را به ارزش هفتاد و هفت ملیون افغانی گذاشت. 

آقای غنی همچنان گفت با آن‌که کنریان در گذشته‌ها قربانی‌های بسیار داده‌اند، اما هیچ توجهی به این ولایت نشده است.

رییس جمهور گفت: «این مردم قهرمان با دادن قربانی و با خون شان از این کشور محافظت کردند، اما بدبختانه به آنان توجه نشده است.»

اما باشنده‌گان این ولایت سفر رییس‌جمهور را نمادین می‌دانند و می‌گویند که رییس جمهور درین سفرش پروژه‌هایی را که پیش از این سنگ تهداب گذاری شده‌اند، دو باره تهداب گذاری کرد.

آنان به گونه مثال می‌گویند که رییس جمهور سنگ‌های تهداب ساختمان‌های لیلیه دانشگاه و نیز شفاخانه بیست بستری این ولایت را دو باره گذاشته است.

شعیب غروال، فعال جامعه مدنی کنر، گفت: «این یک سفر نمایشی و کمپاینی به کنر بود و شما خود تان شاهد بودید که در پشت دروازه‌های بسته با کسانی مشخصی که استخدام شده بودند دیدار کردند و خواست‌های مردم را نشنیدند.»

خبرنگاران محلی کنر نیز از رییس جمهور و تیم رسانه‌یی ارگ انتقاد می‌کنند و می‌گویند با آن‌که هفت ساعت در انتظار رییس جمهور بودند، اما پس از هفت ساعت انتظار گروه رسانه‌یی ارگ رسانه‌ها را نگذاشت تا از سفر رییس جمهور تصویر برداری بکنند.

ذبیح الله غازی، خبرنگار، گفت: «ده‌ها خبرنگار هم از جلال آباد و هم از کنر خواسته شده بودند، ما این را یک توهین بزرگ به خبرنگاران و رسانه‌های می‌دانیم.»

یوسف ظریفی، خبرنگار، گفت: «پس از هفت ساعت انتظار، محافظان ویژه رییس جمهور به ما گفتند که نشست بزرگی را که قرار بود رییس جمهور با مردم و خبرنگاران برگزار کند، لغو شده است.»

کنریان می‌گویند که سفر رییس جمهور به این ولایت یک پیکار انتخاباتی بود.

باشنده‌گان کنر: سفر رییس‌جمهور نمایشی و پیکار انتخاباتی بود

خبرنگاران محلی کنر می‌گویند که آنان هفت ساعت در انتظار رییس جمهور بودند، اما پس از رسیدن رییس جمهور تیم رسانه‌یی ارگ به آنان اجازه نداد از سفر رییس جمهور تصویربرداری کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان ولایت کنر با انتقاد از گذاشتن دوباره سنگ تهداب برخی از پروژه‌ها از سوی رییس‌جمهور می‌گویند که سفر رییس‌جمهور به این ولایت یک سفر نمادین و پیکار انتخاباتی بود.

آنان می‌گویند که رییس جمهور در سفرش به این ولایت سنگ تهداب چند پروژه‌یی را گذاشت که پیش از این از سوی مقام‌های محلی این ولایت تهداب گذاری شده است.

رییس جمهور غنی امروز در سفری به ولایت کنر، سنگ‌های تهداب چند پروژه توسعه‌یی را به ارزش هفتاد و هفت ملیون افغانی گذاشت. 

آقای غنی همچنان گفت با آن‌که کنریان در گذشته‌ها قربانی‌های بسیار داده‌اند، اما هیچ توجهی به این ولایت نشده است.

رییس جمهور گفت: «این مردم قهرمان با دادن قربانی و با خون شان از این کشور محافظت کردند، اما بدبختانه به آنان توجه نشده است.»

اما باشنده‌گان این ولایت سفر رییس‌جمهور را نمادین می‌دانند و می‌گویند که رییس جمهور درین سفرش پروژه‌هایی را که پیش از این سنگ تهداب گذاری شده‌اند، دو باره تهداب گذاری کرد.

آنان به گونه مثال می‌گویند که رییس جمهور سنگ‌های تهداب ساختمان‌های لیلیه دانشگاه و نیز شفاخانه بیست بستری این ولایت را دو باره گذاشته است.

شعیب غروال، فعال جامعه مدنی کنر، گفت: «این یک سفر نمایشی و کمپاینی به کنر بود و شما خود تان شاهد بودید که در پشت دروازه‌های بسته با کسانی مشخصی که استخدام شده بودند دیدار کردند و خواست‌های مردم را نشنیدند.»

خبرنگاران محلی کنر نیز از رییس جمهور و تیم رسانه‌یی ارگ انتقاد می‌کنند و می‌گویند با آن‌که هفت ساعت در انتظار رییس جمهور بودند، اما پس از هفت ساعت انتظار گروه رسانه‌یی ارگ رسانه‌ها را نگذاشت تا از سفر رییس جمهور تصویر برداری بکنند.

ذبیح الله غازی، خبرنگار، گفت: «ده‌ها خبرنگار هم از جلال آباد و هم از کنر خواسته شده بودند، ما این را یک توهین بزرگ به خبرنگاران و رسانه‌های می‌دانیم.»

یوسف ظریفی، خبرنگار، گفت: «پس از هفت ساعت انتظار، محافظان ویژه رییس جمهور به ما گفتند که نشست بزرگی را که قرار بود رییس جمهور با مردم و خبرنگاران برگزار کند، لغو شده است.»

کنریان می‌گویند که سفر رییس جمهور به این ولایت یک پیکار انتخاباتی بود.

هم‌رسانی کنید