تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

باشنده‌‎گان ننگرهار: بیشترغیرنظامیان قربانی حملات هوایی استند

باشنده‌گان ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار روز دوشنبه (۰۲ اسد) ادعا کردند که در حمله هوائی نیروهای خارجی بر این ولسوالی هشت غیر نظامی کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشته اند.

خانواده های هشت زخمی که زخمیان شان را برای درمان به شهر جلال  آباد آورده اند می‌گویند که درین حمله هوایی بیشتر به غیر نظامیان آسیب رسیده است.

هشت غیر نظامی که گفته می‌شود درحمله هوائی نیروهای خارجی بر ولسوالی هسکه مینه ننگرهار زخم برداشته اند در شفاخانه شهر جلال آباد زیر درمان هستند.

زخمیان و خانواده های این زخمیان ادعا دارند که در حمله روز یکشنبه نیروهای خارجی هشت غیر نظامی جان باخته اند و ده تن دیگر زخم برداشته اند.
 
نیاز، باشنده ولسوالی هسکه مینه گفت:«در منطقه میاه جی بابا فاتحه بود و مردم جمع شده بودند که نیروهای ائتلاف بمباری کردند و شماری زیادی را شهید ساختند و حالا شماری زخمیان را به شفاخانه انتقال داده ایم.»
 
خانواده‌های قربانیان می‌گویند که درین حمله هوائی بیشتر به غیر نظامیان آسیب رسیده است.
 
عصمت الله شینواری، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«قسمی که معلومات حاصل کردم هشت تن شهید شده است، به شمول یک زن، و ده تن دیگر زخم برداشته اند و باید جلو همچو حملات گرفته شود و بر حفاظت غیرنظامیان توجه لازم شود.»
 
اما پولیس ننگرهار در باره تلفات غیر نظامیان می‌گوید که پس از بررسی‌های هیاتی که به این کار گماشته شده است روشن خواهد شد که درین حمله به غیر نظامیان آسیب رسیده است یا نه؟
 
حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار گفت:«جنگ‌جویان داعش از خانه‌های غیرنظامیان استفاده می‌کردند و نیروهای غیرنظامی بسیار تلاش کردند تا به غیرنظامیان آسیب نرسد. در این حمله شماری از فرماندهان گروه داعش نیز کشته شده اند و به اساس معلومات به شماری از غیرنظامیان نیز تلفات وارد شده است که برای بررسی این موضوع هئیت به محل فرستاده شده است.»
 
از سوی دیگر پولیس ننگرهار می‌گوید که در حمله هوائی نیروهای خارجی به روز یک شنبه بر دو روستای ولسوالی هسکه مینه ۲۵ داعشی کشته شدند.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که هم اکنون داعشیان در شش ولسوالی ننگرهار حضور و فعالیت دارند.

باشنده‌‎گان ننگرهار: بیشترغیرنظامیان قربانی حملات هوایی استند

پولیس ننگرهار در باره تلفات غیر نظامیان می‌گوید که پس از بررسی‌های هیاتی که به این کار گماشته شده است روشن خواهد شد که درین حمله به غیر نظامیان آسیب رسیده است یا نه؟

Thumbnail

باشنده‌گان ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار روز دوشنبه (۰۲ اسد) ادعا کردند که در حمله هوائی نیروهای خارجی بر این ولسوالی هشت غیر نظامی کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشته اند.

خانواده های هشت زخمی که زخمیان شان را برای درمان به شهر جلال  آباد آورده اند می‌گویند که درین حمله هوایی بیشتر به غیر نظامیان آسیب رسیده است.

هشت غیر نظامی که گفته می‌شود درحمله هوائی نیروهای خارجی بر ولسوالی هسکه مینه ننگرهار زخم برداشته اند در شفاخانه شهر جلال آباد زیر درمان هستند.

زخمیان و خانواده های این زخمیان ادعا دارند که در حمله روز یکشنبه نیروهای خارجی هشت غیر نظامی جان باخته اند و ده تن دیگر زخم برداشته اند.
 
نیاز، باشنده ولسوالی هسکه مینه گفت:«در منطقه میاه جی بابا فاتحه بود و مردم جمع شده بودند که نیروهای ائتلاف بمباری کردند و شماری زیادی را شهید ساختند و حالا شماری زخمیان را به شفاخانه انتقال داده ایم.»
 
خانواده‌های قربانیان می‌گویند که درین حمله هوائی بیشتر به غیر نظامیان آسیب رسیده است.
 
عصمت الله شینواری، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«قسمی که معلومات حاصل کردم هشت تن شهید شده است، به شمول یک زن، و ده تن دیگر زخم برداشته اند و باید جلو همچو حملات گرفته شود و بر حفاظت غیرنظامیان توجه لازم شود.»
 
اما پولیس ننگرهار در باره تلفات غیر نظامیان می‌گوید که پس از بررسی‌های هیاتی که به این کار گماشته شده است روشن خواهد شد که درین حمله به غیر نظامیان آسیب رسیده است یا نه؟
 
حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار گفت:«جنگ‌جویان داعش از خانه‌های غیرنظامیان استفاده می‌کردند و نیروهای غیرنظامی بسیار تلاش کردند تا به غیرنظامیان آسیب نرسد. در این حمله شماری از فرماندهان گروه داعش نیز کشته شده اند و به اساس معلومات به شماری از غیرنظامیان نیز تلفات وارد شده است که برای بررسی این موضوع هئیت به محل فرستاده شده است.»
 
از سوی دیگر پولیس ننگرهار می‌گوید که در حمله هوائی نیروهای خارجی به روز یک شنبه بر دو روستای ولسوالی هسکه مینه ۲۵ داعشی کشته شدند.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که هم اکنون داعشیان در شش ولسوالی ننگرهار حضور و فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید