Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ۴۱۵ میلیون دالری بانک توسعۀ آسیایی برای انرژی در افغانستان

مسؤولان بانک توسعۀ آسیایی می‌گویند که این ۴۱۵ میلیون دالر برای ایجاد یک استیشن تبدیل برق ۵۰۰ میگاوات به برق عادی در دشت الوان هزینه خواهد کرد.

این برق از ترکمنستان به کابل امتداد می‌یابد.

بر بنیاد توافقی که در سال ۲۰۱۵ امضا شد، افغانستان برای ۱۰ سال آینده از ترکمنستان ۵۰۰ میگاوات برق بیشتر خریداری می‌کند و زمینه رسانیدن آن به ولایت‌های گونه گون افغانستان با کمک بانک توسعۀ آسیایی فراهم خواهد شد.

همچنین قرار است از این مبلغ برای ساخت یک خط انتقال ۱۸۰ کیلومتری ۲۲۰ کیلوواتی از دوشی به بامیان برای گُسترش شبکۀ برق شهری افغانستان تا ۸ ولایت دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

انتظار میرود با اجرای این پروژه توان شبکۀ انتقال فعلی تقویت گردد و بیش از ۱۵۰ هزار تن مستفید شوند.

از مقدار مبلغ موجود، ۱۸۸٫۲۳ میلیون دالر آن توسط صندوق انکشاف آسیایی تډمین شده است؛ یک میلیون دالر آن توسط صندوق کاهش فقر و همکاری‎های منطقه‌ای چین و ۲۲۵٫۷ میلیون دالر باقی‌ماندۀ آن نیز توسط صندوق اعتباری زیرساخت افغانستان که تحت مدیریت بانک انکشاف آسیایی می باشد، تأمین شده است.

اسد علیم، متخصص بخش انرژی بانک انکشاف آسیایی در کابل گفت: «انرژی ناکافی جلو پیشرفت و فرصت‌های درآمدی را می گیرد، و این مسأله سبب تنش‌های منطقه‌ای و قومی می‌گردد، که ناآرامی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد.»

وی افزود این مبلغ می‌تواند از پروژه ۱۰٫۱ میلیارد دالری دولت افغانستان برای تأمین انرژی ملی که به منظور گُسترش تأمین انرژی برای رشد اقتصادی و توقف فقر می‌باشد، حمایت نماید.

گفته می‌شود که در حال حاضر شبکۀ برق شهری کشور با سیستم‌های ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان همگام نمی‌باشد، از این رو برق با هزینه بیشتر و نامطمئن وارد کشور می‌گردد.

کمک ۴۱۵ میلیون دالری بانک توسعۀ آسیایی برای انرژی در افغانستان

همچنین قرار است از این مبلغ برای ساخت یک خط انتقال ۱۸۰ کیلومتری ۲۲۰ کیلوواتی از دوشی به بامیان برای گُسترش شبکۀ برق شهری افغانستان تا ۸ ولایت دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

Thumbnail

مسؤولان بانک توسعۀ آسیایی می‌گویند که این ۴۱۵ میلیون دالر برای ایجاد یک استیشن تبدیل برق ۵۰۰ میگاوات به برق عادی در دشت الوان هزینه خواهد کرد.

این برق از ترکمنستان به کابل امتداد می‌یابد.

بر بنیاد توافقی که در سال ۲۰۱۵ امضا شد، افغانستان برای ۱۰ سال آینده از ترکمنستان ۵۰۰ میگاوات برق بیشتر خریداری می‌کند و زمینه رسانیدن آن به ولایت‌های گونه گون افغانستان با کمک بانک توسعۀ آسیایی فراهم خواهد شد.

همچنین قرار است از این مبلغ برای ساخت یک خط انتقال ۱۸۰ کیلومتری ۲۲۰ کیلوواتی از دوشی به بامیان برای گُسترش شبکۀ برق شهری افغانستان تا ۸ ولایت دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

انتظار میرود با اجرای این پروژه توان شبکۀ انتقال فعلی تقویت گردد و بیش از ۱۵۰ هزار تن مستفید شوند.

از مقدار مبلغ موجود، ۱۸۸٫۲۳ میلیون دالر آن توسط صندوق انکشاف آسیایی تډمین شده است؛ یک میلیون دالر آن توسط صندوق کاهش فقر و همکاری‎های منطقه‌ای چین و ۲۲۵٫۷ میلیون دالر باقی‌ماندۀ آن نیز توسط صندوق اعتباری زیرساخت افغانستان که تحت مدیریت بانک انکشاف آسیایی می باشد، تأمین شده است.

اسد علیم، متخصص بخش انرژی بانک انکشاف آسیایی در کابل گفت: «انرژی ناکافی جلو پیشرفت و فرصت‌های درآمدی را می گیرد، و این مسأله سبب تنش‌های منطقه‌ای و قومی می‌گردد، که ناآرامی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد.»

وی افزود این مبلغ می‌تواند از پروژه ۱۰٫۱ میلیارد دالری دولت افغانستان برای تأمین انرژی ملی که به منظور گُسترش تأمین انرژی برای رشد اقتصادی و توقف فقر می‌باشد، حمایت نماید.

گفته می‌شود که در حال حاضر شبکۀ برق شهری کشور با سیستم‌های ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان همگام نمی‌باشد، از این رو برق با هزینه بیشتر و نامطمئن وارد کشور می‌گردد.

هم‌رسانی کنید