تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بخش‌های کلیدی توافقنامه صلح تاکنون عملی نشده اند

با آن که بر بنیاد توافق صلح امریاکا با طالبان در مدت یک ۱۳۵روز باید خشونت‌ها کم می‌شدند و گفت‌وگوها میان افغانان آغاز می‌شدند؛ اما این مواد توافق نامه صلح عملی نشده اند.

ریاست جمهوری می‌گوید که طالبان تعهدات شان را عملی نساخته اند و حرکت‌های این گروه پس از امضای توافق صلح باید زیر ذره بین قرار گیرند.

ده روز پس از امضای این توافق نامه باید پنج هزار زندانی طالبان با یک هزار زندانی دولت افغانستان از زندان طالبان آزاد می‌شدند و سپس گفت‌وگوها میان افغانان آغاز می‌شد، روشن نیست که این گفت‌وگوها چی زمانی آغاز خواهد شد.

مقام‌های امریکایی تأیید کرده اند که بر بنیاد این توافقنامه، شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به ۸ هزار و ۶۰۰ کاهش یافته است. شمار نیروهای ناتو در کشور که مشمول ۸ هزار و ۶۰۰ نیروی امریکایی نیز می‎شود، ۱۲ هزار نیرو است.

یک مقام امریکایی در کابل به طلوع نیوز گفت که پایگاه هایی که نیروهای این کشور از آن بیرون شدند و این پایگاه ها بسته شدند، در ولایت های هلمند، پکتیکا، لغمان و ارزگان موقعیت داشتند. 

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز روز سه شنبه تأیید کرد که نیروهای امریکایی بر بنیاد توافقنامه صلح، شمار نیروهای خارجی کاهش یافته اند و پنچ پایگاه تخلیه شده اند. 

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری گفت: «مسوولیت مهم شان کاهش چشمگیر خشونت و آتش اعلام ناشده بود، مسوولیت دیگر شان رهایی اسیران ما بود، مسوولیت دیگه این بود که با تمام گروه‌های تروریستی قطع رابطه کنند، اما گزارش اخیر سازمان ملل و گزارش‌های خود ایالات متحده امریکا شما دیدید که هنوز این کار صورت نگرفته، یعنی یک بار بزرگ مسوولیت این که پروسه صلح افغانستان کامیاب شود بر می‌گردد به شانه‌های طالبان.»

بر بنیاد این توافق، طالبان مکلف دانسته شده اند که رابطه شان را با گروه‌های هراس‌افگن از جمله القاعده قطع نمایند، اما گزارش هایی از ادامه پیوند طالبان با گروه‌های هراس‌افگن وجود داشته اند.

نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان گفت: «شب گذشته طالبان با کمیت بیش از هفتاد نفر، به کمک توریستان بیرونی و داخلی حملات تهاجمی بالای یکی از پوسته‌های امنیتی در ولسوالی ارغنجخواه داشتند که در این حمله‌ها هفت پولیس ملی و محلی شهید شدند و دو تن زخم برداشته اند.»

محبوب الرحمان طلعت ،عضو شورای ولایتی بدخشان گفت: «در ولسوالی راغ هم عملیات داشتند بر پوسته‌های دولتی. داعشیان و القاعده به کمک طالبان حمله کردند.»

تا کنون دولت افغانستان در حدود ۴هزار و ۲۰۰ زندانی طالبان را رها کرده است و طالبان نیز بیشتر از ۷۰۰ زندانی نیروهای دولتی را آزاد ساخته اند.

جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت گفت: «اینها (طالبان) نه خشونت را کم کرده اند نه اسیران را آزاد ساخته اند نه هم توانسته اند رهبری شان برای صلح یک اجماع را ایجاد کنند.»

بر بنیاد این توافق نامه پس از آغاز گفت‌وگوها میان افغانان در روز بیست ماه حوت سال پار، ایالات متحد امریکا روند بازنگری را در بارۀ برداشتن تحریم‌ها بر اعضای طالبان را تا ششم ماه سنبله آغاز می‌کرد و با آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان تا روز نهم ماه جوزای امسال در بارۀ برداشتن تحریم‌ها کارهایی را انجام میداد، اما این کارها تا کنون انجام نشده اند.

بخش‌های کلیدی توافقنامه صلح تاکنون عملی نشده اند

ریاست جمهوری می‌گوید که طالبان تعهدات شان را عملی نساخته اند و حرکت‌های این گروه پس از امضای توافق صلح باید زیر ذره بین قرار گیرند.

Thumbnail

با آن که بر بنیاد توافق صلح امریاکا با طالبان در مدت یک ۱۳۵روز باید خشونت‌ها کم می‌شدند و گفت‌وگوها میان افغانان آغاز می‌شدند؛ اما این مواد توافق نامه صلح عملی نشده اند.

ریاست جمهوری می‌گوید که طالبان تعهدات شان را عملی نساخته اند و حرکت‌های این گروه پس از امضای توافق صلح باید زیر ذره بین قرار گیرند.

ده روز پس از امضای این توافق نامه باید پنج هزار زندانی طالبان با یک هزار زندانی دولت افغانستان از زندان طالبان آزاد می‌شدند و سپس گفت‌وگوها میان افغانان آغاز می‌شد، روشن نیست که این گفت‌وگوها چی زمانی آغاز خواهد شد.

مقام‌های امریکایی تأیید کرده اند که بر بنیاد این توافقنامه، شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به ۸ هزار و ۶۰۰ کاهش یافته است. شمار نیروهای ناتو در کشور که مشمول ۸ هزار و ۶۰۰ نیروی امریکایی نیز می‎شود، ۱۲ هزار نیرو است.

یک مقام امریکایی در کابل به طلوع نیوز گفت که پایگاه هایی که نیروهای این کشور از آن بیرون شدند و این پایگاه ها بسته شدند، در ولایت های هلمند، پکتیکا، لغمان و ارزگان موقعیت داشتند. 

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز روز سه شنبه تأیید کرد که نیروهای امریکایی بر بنیاد توافقنامه صلح، شمار نیروهای خارجی کاهش یافته اند و پنچ پایگاه تخلیه شده اند. 

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری گفت: «مسوولیت مهم شان کاهش چشمگیر خشونت و آتش اعلام ناشده بود، مسوولیت دیگر شان رهایی اسیران ما بود، مسوولیت دیگه این بود که با تمام گروه‌های تروریستی قطع رابطه کنند، اما گزارش اخیر سازمان ملل و گزارش‌های خود ایالات متحده امریکا شما دیدید که هنوز این کار صورت نگرفته، یعنی یک بار بزرگ مسوولیت این که پروسه صلح افغانستان کامیاب شود بر می‌گردد به شانه‌های طالبان.»

بر بنیاد این توافق، طالبان مکلف دانسته شده اند که رابطه شان را با گروه‌های هراس‌افگن از جمله القاعده قطع نمایند، اما گزارش هایی از ادامه پیوند طالبان با گروه‌های هراس‌افگن وجود داشته اند.

نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان گفت: «شب گذشته طالبان با کمیت بیش از هفتاد نفر، به کمک توریستان بیرونی و داخلی حملات تهاجمی بالای یکی از پوسته‌های امنیتی در ولسوالی ارغنجخواه داشتند که در این حمله‌ها هفت پولیس ملی و محلی شهید شدند و دو تن زخم برداشته اند.»

محبوب الرحمان طلعت ،عضو شورای ولایتی بدخشان گفت: «در ولسوالی راغ هم عملیات داشتند بر پوسته‌های دولتی. داعشیان و القاعده به کمک طالبان حمله کردند.»

تا کنون دولت افغانستان در حدود ۴هزار و ۲۰۰ زندانی طالبان را رها کرده است و طالبان نیز بیشتر از ۷۰۰ زندانی نیروهای دولتی را آزاد ساخته اند.

جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت گفت: «اینها (طالبان) نه خشونت را کم کرده اند نه اسیران را آزاد ساخته اند نه هم توانسته اند رهبری شان برای صلح یک اجماع را ایجاد کنند.»

بر بنیاد این توافق نامه پس از آغاز گفت‌وگوها میان افغانان در روز بیست ماه حوت سال پار، ایالات متحد امریکا روند بازنگری را در بارۀ برداشتن تحریم‌ها بر اعضای طالبان را تا ششم ماه سنبله آغاز می‌کرد و با آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان تا روز نهم ماه جوزای امسال در بارۀ برداشتن تحریم‌ها کارهایی را انجام میداد، اما این کارها تا کنون انجام نشده اند.

هم‌رسانی کنید