تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

بخش دوم برنامۀ اقدام برای مبارزه با قاچاق انسان راه اندازی شد

بخش دوم برنامۀ اقدام جهانی برای مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران در آسیا و شرق میانه، امروز (چهارشنبه، ۱۳سنبله) در افغانستان راه اندازی شد.

این برنامه به ارزش دوازده میلیون یورو از سوی اتحادیۀ اروپا پشتیبانی مالی می‌شود و از سوی دفتر مبارزه با موادمخدر و جرایم سازمان ملل و سازمان جهانی مهاجرت اجرایی خواهد شد.

سارا کرگ، نمایندۀ سازمان بین‌المللی مهاجرت در برنامه‌یی که به همین مناسبت امروز در کابل برگزار شده بود، گفت: «به هر اندازه که با جزییات کار کنیم و زیاد کار کنیم و در سطوح گوناگون کار کنیم به همان اندازه از مهاجران محافظت می‌شود و مجرمان پیگرد می‌شوند بنأ تلاش بیشتر بهتر خواهد بود.»

مسؤولان این برنامه، می‌گویند که این برنامه کمک خواهد کرد که قاچاق‌بران فراری انسان و مهاجران نیز پیگرد عدلی و محاکمه شوند.

ایمی کومری، هماهنگ کنندۀ پروژه‌های اقدام جهانی در آسیا و خاورمیانه بیان داشت: «هدف نهایی این پروژه در افغانستان این است تا کسانی که از پیگرد عدلی و قضایی فرار می‌کنند، پایان بیابد و مجرمان پیگرد عدلی و قضایی شوند و کسانی که قربانی این جرم استند محافظت شوند.»

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم‌های سازمان ملل که یکی از اجرایی کننده‌گان این برنامه است، شمار انسان‌ها به ویژه مهاجرانی را که سالانه قاچاق می‌شوند به شمول کودکان، هزاران تن می‌گوید.

مارک کولهوم، نمایندۀ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌افزاید: «قاچاق انسان از جرم‌های جدی و نقض حقوق بشری است که در هر کشوری به ویژه در کشورهای در حال جنگ و ناامنی بیشتر اتفاق میفتد از هزاران تنی که سالانه قاچاق می‌شوند از سه چهارم آن را دختران استند و ما مجور به کارکردن برای پایان یافتن قاچاق انسانی استیم.»

بخش نخست برنامۀ اقدام جهانی برای مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران در آسیا و شرق میانه در افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی آغاز گردیده بود. اکنون در بخش دوم این برنامه قرار است که برای ادامه این کار در افغانستان نیروی بشری آموزش داده شود که تا این برنامه ادامه داشته باشد.

افغانستان

بخش دوم برنامۀ اقدام برای مبارزه با قاچاق انسان راه اندازی شد

مسؤولان این برنامه، می‌گویند که این برنامه کمک خواهد کرد که قاچاق‌بران فراری انسان و مهاجران نیز پیگرد عدلی و محاکمه شوند.

Thumbnail

بخش دوم برنامۀ اقدام جهانی برای مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران در آسیا و شرق میانه، امروز (چهارشنبه، ۱۳سنبله) در افغانستان راه اندازی شد.

این برنامه به ارزش دوازده میلیون یورو از سوی اتحادیۀ اروپا پشتیبانی مالی می‌شود و از سوی دفتر مبارزه با موادمخدر و جرایم سازمان ملل و سازمان جهانی مهاجرت اجرایی خواهد شد.

سارا کرگ، نمایندۀ سازمان بین‌المللی مهاجرت در برنامه‌یی که به همین مناسبت امروز در کابل برگزار شده بود، گفت: «به هر اندازه که با جزییات کار کنیم و زیاد کار کنیم و در سطوح گوناگون کار کنیم به همان اندازه از مهاجران محافظت می‌شود و مجرمان پیگرد می‌شوند بنأ تلاش بیشتر بهتر خواهد بود.»

مسؤولان این برنامه، می‌گویند که این برنامه کمک خواهد کرد که قاچاق‌بران فراری انسان و مهاجران نیز پیگرد عدلی و محاکمه شوند.

ایمی کومری، هماهنگ کنندۀ پروژه‌های اقدام جهانی در آسیا و خاورمیانه بیان داشت: «هدف نهایی این پروژه در افغانستان این است تا کسانی که از پیگرد عدلی و قضایی فرار می‌کنند، پایان بیابد و مجرمان پیگرد عدلی و قضایی شوند و کسانی که قربانی این جرم استند محافظت شوند.»

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم‌های سازمان ملل که یکی از اجرایی کننده‌گان این برنامه است، شمار انسان‌ها به ویژه مهاجرانی را که سالانه قاچاق می‌شوند به شمول کودکان، هزاران تن می‌گوید.

مارک کولهوم، نمایندۀ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌افزاید: «قاچاق انسان از جرم‌های جدی و نقض حقوق بشری است که در هر کشوری به ویژه در کشورهای در حال جنگ و ناامنی بیشتر اتفاق میفتد از هزاران تنی که سالانه قاچاق می‌شوند از سه چهارم آن را دختران استند و ما مجور به کارکردن برای پایان یافتن قاچاق انسانی استیم.»

بخش نخست برنامۀ اقدام جهانی برای مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران در آسیا و شرق میانه در افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی آغاز گردیده بود. اکنون در بخش دوم این برنامه قرار است که برای ادامه این کار در افغانستان نیروی بشری آموزش داده شود که تا این برنامه ادامه داشته باشد.

هم‌رسانی کنید