Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برای نخستین بار باغ وحش کابل دارای دو جفت شیر کم‌یاب شده است

قفس خالی شیران در باغ وحش کابل پس از سه سال با آوردن این چهار شیر پر شد. این قفس پس از مردن «مرجان» تنها شیری که حکومت چین به باغ وحش داده بود جای شیر در این باغ وحش خالی شده بود.

رییس باغ وحش می‌گوید که این شیران به تازه‌گی از کندهار به این باغ وحش آورده شده اند، نژاد افریقایی دارند، اما احتمال می‌رود که در پاکستان نسل‌گیری شده باشند.

عزیز گل ثاقب، رییس باغ وحش کابل، گفت: «شش شیر که نام علمی آنان پنترا است، نژاد شان افریقای جنوبی است، احتمال دارد که در پاکستان نسل گیری شده باشند. به اینان پلانت آف وایت می‌گویند یعنی بور مایل به سفید است و بسیار کمیاب است. بررسی‌ها ادامه دارند تا معلوم شود که چگونه و از کدام راه به اینجا رسیده اند.»

اکه قربان نگهبان شیران باغ وحش که پس از مرگ مرجان بیکار بود، اکنون با آمدن این چهار شیر روزانه ۱۲ ساعت از آنان پرستاری می‌کند.

اکه قربان می‌خواهد که نام یکی از این شیران را «مرجان» بگذارد.

وی گفت: «این شیران را در قفس خورد مانده بودند، پنجه‌های شان زخمی شده بودند. آنان را اینجا که آوردند بسیار خوش شدند.»

به گفتۀ رییس باغ وحش کابل، در این باغ وحش در حدود ۱۰۰ گونه از جانوران و پرونده‎گان نگهداری می‎شوند و روزانه بیش از یک هزار تن از این باغ وحش دیدن می‎کنند.

برای نخستین بار باغ وحش کابل دارای دو جفت شیر کم‌یاب شده است

رییس باغ وحش می‌گوید که این شیران به تازه‌گی از کندهار به این باغ وحش آورده شده اند، نژاد افریقایی دارند، اما احتمال می‌رود که در پاکستان نسل‌گیری شده باشند.

Thumbnail

قفس خالی شیران در باغ وحش کابل پس از سه سال با آوردن این چهار شیر پر شد. این قفس پس از مردن «مرجان» تنها شیری که حکومت چین به باغ وحش داده بود جای شیر در این باغ وحش خالی شده بود.

رییس باغ وحش می‌گوید که این شیران به تازه‌گی از کندهار به این باغ وحش آورده شده اند، نژاد افریقایی دارند، اما احتمال می‌رود که در پاکستان نسل‌گیری شده باشند.

عزیز گل ثاقب، رییس باغ وحش کابل، گفت: «شش شیر که نام علمی آنان پنترا است، نژاد شان افریقای جنوبی است، احتمال دارد که در پاکستان نسل گیری شده باشند. به اینان پلانت آف وایت می‌گویند یعنی بور مایل به سفید است و بسیار کمیاب است. بررسی‌ها ادامه دارند تا معلوم شود که چگونه و از کدام راه به اینجا رسیده اند.»

اکه قربان نگهبان شیران باغ وحش که پس از مرگ مرجان بیکار بود، اکنون با آمدن این چهار شیر روزانه ۱۲ ساعت از آنان پرستاری می‌کند.

اکه قربان می‌خواهد که نام یکی از این شیران را «مرجان» بگذارد.

وی گفت: «این شیران را در قفس خورد مانده بودند، پنجه‌های شان زخمی شده بودند. آنان را اینجا که آوردند بسیار خوش شدند.»

به گفتۀ رییس باغ وحش کابل، در این باغ وحش در حدود ۱۰۰ گونه از جانوران و پرونده‎گان نگهداری می‎شوند و روزانه بیش از یک هزار تن از این باغ وحش دیدن می‎کنند.

هم‌رسانی کنید