تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برای نوجوانان اخراج‌شده از دنمارک‌وناروی مرکزی درکابل ایجادمی‌شود

دنمارک و ناروی برای کودکان و نوجوانان اخراج‌شده از این کشورها، در کابل یک مرکز ایجاد می‌کنند.

حکومت‌های ناروی و دنمارک اعلام کرده‌اند که در این مرکز، آن کودکان و نوجوانان افغانی‌که درخواست‌های پناهنده‌گی‌شان در آن کشورها رد شده‌اند و اعضای خانواده نیز ندارند، نگهداری خواهند شد.

معاون وزارت عدلیه ناروی، می‌گوید که هرچند تاکنون توافقی با حکومت افغانستان درباره‌ی ایجاد مرکزهای نگهداری پناهجویان اخراج‌شده در کابل صورت نگرفته‌است، اما به‌گفته‌ی او دوطرف گفت‌وگوهای سازنده‌یی در این باره داشته‌اند.

به‌گفته‌ی او، این مرکز مصوون خواهد بود جایی‌که فرصت‌های واقعی آموزش با رعایت حقوق جهانی کودکان و نوجوانان فراهم خواهند شد.

اما پیش‌ازاین، چنین تصمیم‌های کشورهای اروپایی با انتقاد تند سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان روبه‌رو شده‌اند.

برای نوجوانان اخراج‌شده از دنمارک‌وناروی مرکزی درکابل ایجادمی‌شود

گفته می‌شود آن پناهجویان افغان در این مرکز نگهداری خواهند شد، که ۱۵ساله ویاهم پایین‌تر از آن استند.

تصویر بندانگشتی

دنمارک و ناروی برای کودکان و نوجوانان اخراج‌شده از این کشورها، در کابل یک مرکز ایجاد می‌کنند.

حکومت‌های ناروی و دنمارک اعلام کرده‌اند که در این مرکز، آن کودکان و نوجوانان افغانی‌که درخواست‌های پناهنده‌گی‌شان در آن کشورها رد شده‌اند و اعضای خانواده نیز ندارند، نگهداری خواهند شد.

معاون وزارت عدلیه ناروی، می‌گوید که هرچند تاکنون توافقی با حکومت افغانستان درباره‌ی ایجاد مرکزهای نگهداری پناهجویان اخراج‌شده در کابل صورت نگرفته‌است، اما به‌گفته‌ی او دوطرف گفت‌وگوهای سازنده‌یی در این باره داشته‌اند.

به‌گفته‌ی او، این مرکز مصوون خواهد بود جایی‌که فرصت‌های واقعی آموزش با رعایت حقوق جهانی کودکان و نوجوانان فراهم خواهند شد.

اما پیش‌ازاین، چنین تصمیم‌های کشورهای اروپایی با انتقاد تند سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان روبه‌رو شده‌اند.

هم‌رسانی کنید