Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'برخی ملاامامان درخوست نماز جنازۀ نیروهای امنیتی را نمی‌خوانند'

باشنده‌گان ولایت خوست، ادعا می‌کنند که شماری از ملا امامان در این ولایت از خواندن نماز جنازۀ نیروهای امنیتی خودداری می‌کنند.

از این میان، خانوادۀ یک سرباز جان‌باخته در مرکز این ولایت می‌گوید که ملا امام منطقۀ شان از خواندن جنازۀ این سرباز انکار کرد.

این سرباز، خیال محمد نام داشت و در مبارزه با مخالفان مسلح در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا جان باخته بود.

عیدمحمد، برادر خیال محمد می‌گوید: «ملای خود ما برای ادای نماز جنازۀ برادرم حاضر نشد؛ برای گفت که جایی رونده است و برای ادای نماز جنازه وقت ندارد. ما پس از آن، از دوستان خود خواستیم نماز جنازه را ادا کنند.»

نورمحمد، برادر دیگر این سرباز جان‌باخته می‌افزاید: «ما از ملا پرسیدم چرا نماز جنازۀ نیروهای امنیتی را که برادر و هم‌وطن تان است نمی‌خواند، برای ما گفت وقتی که به کوه‌ها – در کوه‌ها خانه دارند – می‌روند، برای شان مشکل پیش می‌شود»

درهمین حال، شماری از ملا امامان در خوست، می‌‎گویند که آنان از ترس طالبان نمی‌توانند نماز جنازۀ سربازان جان‌باخته را بخوانند.

مولوي مطیع‌الله، یکی از این ملا امامان تصریح می‌کند: «از سوی طالبان یک شرایط برای ملا امامان وضع شده‌است؛ به این دلیل که آنان نادار استند و محافظ ندارند، با مشکل روبه‌رو می‌شوند.»

از سویی هم، مولوی شاه محمود، رییس شورای علمای خوست نیز می‌پذیرد که حاضرنشدن شماری ملا امامان مسجدها در جنازه‌های نیروهای امنیتی، یک معضل جدی است: «ما باربار از ملا امامان در این باره پرسیده‌ایم؛ آنان می‌گویند که خانه‌های شان در کوه‌ها و دشت‌ها استند و به قیمت سر و جان برای ادای جنازۀ هرکس و در هرجا شرکت کرده نمی‌توانند.»

همزمان با این، ریاست حج و اوقاف ولایت خوست نیز می‌گوید که بیشتر ملاامانی که در مناطق دور دست این ولایت استند، حاضر نمی‌شوند نماز جنازۀ نیروهای امنیتی را بخوانند.

مولوي اظهارالدین، رییس حج و اوقاف خوست گفت: «کسانی‌که از اطراف هستند و با تهدید روبه‌رو استند شاید بدلیل مشکلات امنیتی این کار برای شان مشکل باشد.»

پیش از این، گزارش‌های نشر شدند که ملاامان ولایت پکتیا نیز از خواندن نماز جنازۀ نیروهای امنیتی انکار کرده بودند.

'برخی ملاامامان درخوست نماز جنازۀ نیروهای امنیتی را نمی‌خوانند'

شماری از ملا امامان در خوست، می‌‎گویند که آنان از ترس طالبان نمی‌توانند نماز جنازۀ سربازان جان‌باخته را بخوانند.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان ولایت خوست، ادعا می‌کنند که شماری از ملا امامان در این ولایت از خواندن نماز جنازۀ نیروهای امنیتی خودداری می‌کنند.

از این میان، خانوادۀ یک سرباز جان‌باخته در مرکز این ولایت می‌گوید که ملا امام منطقۀ شان از خواندن جنازۀ این سرباز انکار کرد.

این سرباز، خیال محمد نام داشت و در مبارزه با مخالفان مسلح در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا جان باخته بود.

عیدمحمد، برادر خیال محمد می‌گوید: «ملای خود ما برای ادای نماز جنازۀ برادرم حاضر نشد؛ برای گفت که جایی رونده است و برای ادای نماز جنازه وقت ندارد. ما پس از آن، از دوستان خود خواستیم نماز جنازه را ادا کنند.»

نورمحمد، برادر دیگر این سرباز جان‌باخته می‌افزاید: «ما از ملا پرسیدم چرا نماز جنازۀ نیروهای امنیتی را که برادر و هم‌وطن تان است نمی‌خواند، برای ما گفت وقتی که به کوه‌ها – در کوه‌ها خانه دارند – می‌روند، برای شان مشکل پیش می‌شود»

درهمین حال، شماری از ملا امامان در خوست، می‌‎گویند که آنان از ترس طالبان نمی‌توانند نماز جنازۀ سربازان جان‌باخته را بخوانند.

مولوي مطیع‌الله، یکی از این ملا امامان تصریح می‌کند: «از سوی طالبان یک شرایط برای ملا امامان وضع شده‌است؛ به این دلیل که آنان نادار استند و محافظ ندارند، با مشکل روبه‌رو می‌شوند.»

از سویی هم، مولوی شاه محمود، رییس شورای علمای خوست نیز می‌پذیرد که حاضرنشدن شماری ملا امامان مسجدها در جنازه‌های نیروهای امنیتی، یک معضل جدی است: «ما باربار از ملا امامان در این باره پرسیده‌ایم؛ آنان می‌گویند که خانه‌های شان در کوه‌ها و دشت‌ها استند و به قیمت سر و جان برای ادای جنازۀ هرکس و در هرجا شرکت کرده نمی‌توانند.»

همزمان با این، ریاست حج و اوقاف ولایت خوست نیز می‌گوید که بیشتر ملاامانی که در مناطق دور دست این ولایت استند، حاضر نمی‌شوند نماز جنازۀ نیروهای امنیتی را بخوانند.

مولوي اظهارالدین، رییس حج و اوقاف خوست گفت: «کسانی‌که از اطراف هستند و با تهدید روبه‌رو استند شاید بدلیل مشکلات امنیتی این کار برای شان مشکل باشد.»

پیش از این، گزارش‌های نشر شدند که ملاامان ولایت پکتیا نیز از خواندن نماز جنازۀ نیروهای امنیتی انکار کرده بودند.

هم‌رسانی کنید